01. jan. 2023 kl. 11:56
3134 visninger

Ny og forbedret information om investeringsfonde

Fra 1. januar 2023 vil information om investeringsfonde blive præsenteret i et nyt faktaark med flere nye oplysninger om fondene. Samtidig forsvinder nøgletallet årlige omkostninger i procent (ÅOP).

1. januar 2023 træder den såkaldte PRIIPS-forordning i kraft. Det betyder, at alle investeringsfonde, der købes af private investorer, vil offentliggøre endnu mere detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger i et nyt faktaark. Det nye faktaark hedder ”Central Information”, og du kan finde dem under de enkelte fondssider.  

"I Sydinvest er vi glade for, at vi nu har et fælles standard-dokument i hele EU, der lader investorerne sammenligne både på tværs af lande, men også på tværs af investeringsprodukter. Det giver investorerne et endnu bedre fundament, når de skal vælge deres investeringer," udtaler direktør Steffen Ussing, Sydinvest.  

Nyt faktaark på tre sider

Det nye faktaark er udvidet med en side i forhold til det hidtidige faktaark. Målet er at hjælpe investorer til bedre at forstå investeringsprodukternes karakteristika og vigtigste egenskaber.

”Der er ikke tvivl om, at detailinvestorerne med de nye regler og det nye faktaark står bedre rustet til at træffe deres investeringsbeslutninger, end de gjorde før. På en række punkter er opgørelsesprincipper og -metoder blevet forbedret, og det er på nogle få områder sket på bekostning af enkelthed og overskuelighed. Det er derfor vigtigt, at investorerne sætter sig grundigt ind i indholdet af det nye faktaark, og vi håber, at vores guide kan være til hjælp i den forbindelse,” forklarer investeringschef Kåre Valgren, Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Nøgletallet ÅOP udgår

Også med virkning fra 1. januar 2023 forsvinder nøgletallet årlige omkostninger i procent (ÅOP) fra bankernes hjemmesider og andre steder, hvor de har været vist. De europæiske regler for investorbeskyttelse (de såkaldte MiFIDII-regler) har siden 2018 sikret, at investorerne får oplyst alle produkt- og serviceomkostninger i banken, når de investerer. Parterne bag aftalen om ÅOP, Investering Danmark, Dansk Aktionærforening og Forbrugerrådet Tænk har derfor tidligere besluttet, at ÅOP endeligt udfases, når PRIIPS træder i kraft.

Finanstilsynet, Finans Danmark og Dansk Aktionærforening har udarbejdet en guide, der beskriver de væsentligste nyskabelser i faktaarket, men også de forhold, man som læser af faktaarket i særlig grad bør være opmærksom på. Her kan du også læse mere om PRIIPS, herunder ny risikoklassificering, opgørelse af omkostninger m.m.

Læs guiden her (PDF)

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 26 anmeldelser