04. jul. 2024 kl. 12:00
297 visninger

Stigende markeder og betydelige merafkast for Emerging Markets fonde

2024 har indtil videre været et godt år for Sydinvest EM-aktier og Fjernøsten. Ud over stigende markeder har fondene givet et betydeligt merafkast, og de to fonde har derfor i årets første seks måneder leveret et samlet afkast på hhv. 16,6 % og 20,7 %.

Kina kom godt fra start

Kvartalet startede ud med fuld fart for de kinesiske aktier, hvor Hang Seng steg 8,6% (DKK) i april. Flere forhold hjalp aktiemarkedet i Kina på vej. Selskaberne bliver mere og mere aktionærvenlige, hvilket ses af stigende udbytteprocenter og flere aktietilbagekøb. Kinas ‘Kapital-markedsretningslinjer 3.0’ har fokus på at øge aktionærafkast. Sidst på måneden kunne det kinesiske politbureau også melde om nye tiltag for at hjælpe boligmarkedet, herunder mulighed for rentenedsættelser og lavere reservekrav til banksektoren, hvilket stimulerer udlån.

Oven på de store stigninger i april og maj har de kinesiske aktier dog taget en pause. Juni bød på en rotation fra Kina til Indien oven på det indiske valg.

Godt valgresultat i Indien

Indien har de seneste 10 år været på en fantastisk økonomisk rejse anført af premierminister Modi, som har gennemført en række vigtige reformer. Meningsmålingerne pegede også på et sikkert genvalg til Modi. Derfor skabte det tumult på det indiske aktiemarked, da Modi ikke fik den store opbakning, som meningsmålingerne spåede. Efter den kortvarige tumult vendte de indiske aktier stærkt tilbage i juni, for Modi fortsætter som premierminister bakket op af allierede partier. Meget tyder på ”Business as usual”, og de indiske aktier ligger på det højeste niveau nogensinde.

Vi justerer vores indiske position i defensiv retning
Lige efter månedsskiftet har vi ændret porteføljesammensætningen i Indien i en mere defensiv retning. Kursstigningerne har været voldsomme i juni, og vores indikatorer peger på, at de indiske aktier er dyre, og at investorerne aktuelt er overoptimistiske. Vi reducerer i de mellemstore aktier, fokuserer mere på finansaktierne og i stigende grad også på selskaber inden for software-outsourcing.

Store kursudsving inden for AI

Selskaber inden for AI (kunstig intelligens) har været blandt de helt store aktievindere i år, hvor især amerikanske Nvidia svinger taktstokken for resten af flokken. 
Aktierne inden for temaet har oplevet betydelige kursudsving, og det har givet mulighed for at justere vores positioner hen over kvartalet. Vi øgede IT ca. 3 procentpoint i maj, og IT-sektoren blev vores klart største overvægt. Det viste sig at være godt i juni. Investorerne søgte tilbage til AI-temaet, og de store IT-aktier som TSMC, SK Hynix og Samsung førte an, men mere generelt var det tydeligt at se, at investorernes appetit på vækstaktier var umættelig.

Fra koreansk ”Value-up” til indonesiske banker

Der var valg i Sydkorea, og oppositionen vandt. Det betyder bl.a., at sandsynligheden for skattelettelser er blevet væsentligt lavere. Den forrige regering lancerede agendaen ”Value-up” med fokus på at løfte aktiekurserne ved at gøre selskaberne mere aktionærvenlige. Vi forventer, at agendaen fortsætter, men frygter omvendt, at tiltagene bliver mindre potente, hvis man ikke inddrager skatteaspektet for majoritetsaktionærerne. Derfor har vi skruet ned for temaet i fondene. 
Vores fonde er typisk overvægtet i den indonesiske banksektor. Indonesien er kendetegnet ved en stabil høj vækst og en stor befolkningsgruppe, som skal bruge mange flere bankydelser. Samtidig er der gode muligheder for digitalisering af banksektoren. Vi har dog i en periode været neutralvægtet i indonesisk finans pga. en uventet renteforhøjelse, svage regnskabstal for 1. kvartal samt svage økonomiske nøgletal for landets økonomi. Nu er bankaktierne imidlertid korrigeret så meget, at vi ser på dem med mildere øjne. Vi har for nyligt købt Bank Negara og er derfor igen en smule overvægtet i segmentet. 

Mexico underdrejet

Mexicos aktiemarked lå underdrejet i juni. Claudia Sheinbaum vandt en klar sejr og blev dermed den første kvindelig præsident i landet. Det, der tog markedet på sengen, var, at hendes parti Morena og dets allierede fik et overraskende stort flertal. Flertallet vil muliggøre gennemførelse af større reformer. Dette kunne for eksempel være at pålægge selskaber større pensionsforpligtelser og en stigning i mindstelønnen. Vi har været beskedent undervægtet i landet og ser foreløbigt tiden an.

Øjnene rettet mod vigtigt politisk møde i Kina i juli

Kinas politiske ledere, militærets top, provinsledere og centrale akademikere mødes 15.-18. juli til det ‘3. plenum’, som kun gennemføres hvert 5. år. Historisk set har disse møder været væsentlige for Kinas retning, men investorerne forventer ikke ret meget i denne omgang. Selvom vi ikke forudser skælsættende nye reformer, så kunne vi meget vel få en finanspolitisk skattereform, hvor lokalregeringerne må beholde en større del af skatteindtægterne. Dette vil være vigtigt i lyset af lokalregeringernes betydelige gæld. Tiltag til at støtte ejendomsmarkedet, at øge privatforbruget og til at skubbe den teknologiske udvikling op i et endnu højere gear kan bestemt også være på trapperne. 
Et andet tiltag, som vi forventer senere på året, er, at Kina vil droppe udbytteskatten på Hongkong-noterede aktier for lokale kinesiske investorer. Det vil gavne aktierne og især de aktier, som udbetaler meget dividende, herunder bankerne. 

Billige aktier og højere indtjeningsvækst på EM

Emerging Markets og Fjernøsten tilbyder billige aktier med en estimeret P/E på hhv. 13,1 og 14,0. Tallet er 22,5 for S&P 500. Dertil vil EM-selskaber i 2024 forventeligt opnå en indtjeningsvækst, som er 13 %-point højere end for selskaberne på de modne markeder. 
EM-selskaberne sender også flere penge tilbage til aktionærerne. Faktisk er udbytteprocenten 50% højere end for selskaberne på de modne markeder. Udgangspunktet for et godt afkast på EM og i Fjernøsten er således lovende. Vi ser primært to store risici, som potentielt kan afholde EM fra at indfri kursefterslæbet, navnlig retorikken omkring Kina i den amerikanske valgkamp samt et forsat svagt kinesisk boligmarked, der vil få de kinesiske forbrugere til at holde på pengene.  

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,5
Baseret på 4 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig