Usikker tid for obligationsinvestorer
24. okt. 2022 kl. 10:41
1231 visninger

Usikker tid for obligationsinvestorer

Kvartalsforventninger: Inflationen har bidt sig fast, og centralbankerne har for alvor taget rentevåbnet i brug. Det har sendt renterne nordpå, mens obligationsinvestorerne har lidt markante tab. Vi går igen et usikkert kvartal i møde.

Vækstudsigterne for den globale økonomi er endnu engang blevet nedjusteret af bl.a. Den Internationale Valutafond, og det er næsten uundgåeligt, at væksten i Europa og USA ikke styrer ind i en eller anden grad af recession. Spørgsmålet er blot, hvor hårdt ramt forbrugerne og virksomhederne bliver af stigende inflation og høje energipriser.

Seneste jobrapport fra USA viser dog fortsat tegn på et stærkt arbejdsmarked, samtidig med at kerneinflationen stiger. Derfor må den amerikanske centralbank fortsætte arbejdet med at stramme pengepolitikken på de kommende rentemøder, selvom amerikansk økonomi er begyndt at bremse op.

I Europa er billedet ikke meget anderledes. Den Europæiske Centralbank, ECB, er kommet sent til fadet. Med en europæisk inflation, der krydsede 10% i september, har markedet indpriset forholdsvis kraftige rentestigninger fra ECB på de kommende rentemøder.

Europæiske Investment Grade-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske IG-virksomhedsobligationer er hen over det seneste kvartal blevet udvidet yderligere. En europæisk økonomi på vej ind i en recession, samtidig med at ECB har afsluttet sit opkøbsprogram af virksomhedsobligationer, har ikke været understøttende for kreditspændet. Vi forventer, at kreditspændet fortsat vil være ekstra følsomt, indtil der er klare tegn på, at inflationspresset bøjer af.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer ligger stort set uændret i forhold til indgangen af forrige kvartal. High Yield-virksomhedsobligationerne har tidligere nydt godt af at være mindre følsomme over for rentestigninger. Samtidig har de økonomiske hjælpepakker og en hurtig genopretning af økonomierne reduceret forventningerne til konkursraterne. Men vinden blæser fra en ny retning med lavere vækst, strammere pengepolitik og mindre indtjening hos virksomhederne. På den korte bane kan det ikke udelukkes, at kreditspændet kører yderligere ud, og at vi samtidig ser at konkursraterne begynder at stige en smule.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2
Baseret på 16 anmeldelser