08. jan. 2021 kl. 08:35
2045 visninger

Vaccinerne giver håb: også for HøjrenteLande

Her ved starten af den nye år er COVID-19 stadig den største bekymring. Men med flere vacciner godkendt og vaccinationsprogrammer sat i gang er der håb for, at COVID-19 langsomt vil miste betydning.

Mange økonomier har henover jul og nytår været ramt af nedlukninger, men nedlukningerne vil forhåbentlig vare i kortere tid og være mindre hårde ved økonomierne end nedlukningerne i foråret. I USA er Kongressens to kamre blevet enige om en hjælpepakke til den amerikanske økonomi. Lempelig pengepolitik verden over er ligeledes vigtig for økonomierne. Her forventer vi uændrede renter i USA og Europazonen i 2021, hvilket også er positivt for højrentelandeobligationer og valutaer fra højrentelande. Vaccinerne er dog den vigtigste faktor og vil formentlig betyde, at vi en gang i 2021 kan vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Asiatiske økonomier mildest ramt

De asiatiske økonomier med Kina i spidsen er mildest ramt, hvorimod latinamerikanske og østeuropæiske økonomier er hårdt ramt. Den kinesiske økonomi kom igennem 2020 med vækst, hvilket ikke kan siges om mange andre økonomier. Kina er også en væsentlig del af drivkraften bag råvareprisernes store stigninger i anden halvdel af 2020. Olieprisen er hjulpet af, at produktionen stadig er begrænset af aftaler mellem landene bag OPEC+, ellers ville olieprisen være lavere. Men med vacciner på vej vil efterspørgslen efter olie stige igen. Noget af den øgede efterspørgsel på olie vil komme som følge af et comeback til turisme på tværs af landegrænser. I Tyrkiet, Egypten og Thailand har turistindustrien været hårdt ramt, og derfor er potentialet for disse højrentelandes turistindustrier stort.

Forventninger om hævede styringsrenter

For centralbankerne i højrentelandene betyder et comeback til økonomierne ikke inflationsproblemer i første omgang. Det vil tage noget tid, inden efterspørgselsdrevet inflation bliver en udfordring for centralbankerne, men vi forventer, at de første centralbanker begynder at hæve styringsrenterne fra midten af 2021. Eftersom pengepolitik kun i meget begrænset omfang kan påvirke inflation fra højere råvarepriser, så vil centralbankerne i de fleste tilfælde se igennem fingrene med råvaredrevet inflation. 

Inflation fra svagere valutaer er ligeledes noget, centralbankerne i et vist omfang vil se bort fra, fordi økonomierne er svage, med mindre der som i Tyrkiets tilfælde er risiko for, at det truer landets finansielle stabilitet. Tyrkiets centralbank hævede netop renten yderligere i slutningen af 2020 som følge af risikoen for landets finansielle stabilitet, og det kan blive nødt til at gøre det igen, medmindre valutaen stabiliseres.

Potentiale for valutaer i 2021

Valutaerne fra højrentelandene er på trods af et comeback i 4. kvartal stadig massivt svækkede i forhold til starten af 2020. Med udsigt til stærkere økonomier og højere renter forventer vi, at valutaerne har potentiale til at klare sig godt i 2021. Højere lokale renter i landene kan få betydning for afkastet på de lokale obligationer, derfor er det vigtigt at placere sig det rigtige sted på rentekurverne. Nogle lande har meget stejle rentekurver som fx Sydafrika, hvor det dog i høj grad er de store udfordringerne med landets offentlige finanser, som resulterer i høje lange renter. I Brasilien er det forventninger om renteforhøjelser allerede i 2021, som gør rentekurven stejl allerede få år ud på kurven.

Offentlige finanser i fremgang

Højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta vil i 2021 nyde godt af økonomiernes comeback. De offentlige finanser vil for de fleste højrentelande vise fremgang. De offentlige underskud vil i de fleste lande være lavere end i 2020, men formentlig højere end før. Derudover har COVID-19 skabt langtidsskader i form af højere statsgæld, som vil plage mange lande i årene frem. Alligevel vurderer vi, at der i rentespændet på højrenteobligationer udstedt i USD og EUR er indregnet rigeligt med risikopræmie, og at der derfor er plads til en indsnævring af rentespændet.

Vi er fortsat af den vurdering, at de lempelige centralbanker og åbne statskasser betyder, at økonomierne vil komme sig igen, hvilket kun vil blive forstærket, efterhånden som vaccinerne bliver mere og mere udbredt i 2021.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3
Baseret på 7 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig