Opsparing i investeringsforening

Så let er det at spare op med en investeringsforening

Opsparing på lang sigt

Opsparing drejer sig om at lægge til side eller udskyde et forbrug for på den måde at stå bedre senere. Din opsparing kan investeres på mange måder. Uanset hvilken løsning du vælger, så er det vigtigt, at du overvejer, hvilken form der passer bedst til dig. Hos Sydinvest får du en professionel løsning, som matcher dine ønsker og behov. I livets forskellige faser er opsparing ikke lige vigtigt for dig og mig. Er man ung, oplever mange at ens opsparing er negativ, fx fordi man studerer eller udvider familien med børn. Når børnene er fløjet fra reden, er der i reglen mere fokus på den langsigtet opsparing og dermed investering i fx investeringsbeviser.

Få plejet din opsparing i en investeringsforening

Hvordan du forvalter din opsparing er et vigtigt valg, som du er tvunget til at træffe i løbet af livet. Selv hvis du bare undlader at investere din formue, er det også et valg, som i denne situation vil betyde, at formuen vil være relativt sikker på en bankkonto, men at afkastet vil være lavt. Konsekvensen af dette valg kan være stor, og derfor bør valget træffes på baggrund af en grundig gennemgang med en rådgiver.

Hvis du overvejer at investere i investeringsbeviser

Hvis investering er nyt for dig, anbefaler vi, at du starter med at læse i vores investeringshåndbog. Her får du mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at investere. Der er flere faktorer, som har indflydelse på, hvordan din investering udvikler sig. Derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at sætte dig ind i, hvad det vil sige at investere.

Hvordan kommer du i gang med at investere?
Der er en række spørgsmål, du bør tage stilling til, inden du går i gang med at investere. Tre af de vigtigste er:

 • Din investeringshorisont - altså hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen?
 • Din risikoprofil - hvor store udsving i din portefølje vil du acceptere?
 • Dine afkastforventninger - hvor meget forventer du at få i afkast (fx. i procent)?

Disse spørgsmål indgår alle i din investeringsprofil. For at få en korrekt vurdering af din investeringsprofil vil vi anbefale, at du kontakter dit pengeinstitut.

Ønsker du selv at stå for dine investeringer?
Hvis du er ny investor, anbefaler vi dig, at du kontakter en rådgiver. Ønsker du selv at stå for dele af dine investeringer, bør du benytte vores modul "Tjek en portefølje", hvor du kan få et dybere indblik i dine investeringer. Her kan du indtaste den portefølje, som du overvejer at investere i og få et detaljeret billede af, hvordan din investering vil fordele sig på virksomheder, lande og brancher.

Vær opmærksom på omkostningerne
At investere i en investeringsforening er forbundet med omkostninger. Omkostningerne er et udtryk for dine udgifter ved at være medlem i Investeringsforeningen Sydinvest. Der findes to omkostningsprocenter, som det er vigtigt at kende, når du skal udvælge de afdelinger, som du vil investere i:

 • Administrationsomkostninger
  Administrationsomkostningerne er foreningens omkostninger ved at drive investeringsforeningen. Det er f.eks. udgifter til husleje, lønninger, revision, offentlige myndigheder, porteføljerådgivning og markedsføring/distribution. Administrationsomkostningerne er princippet prisen på dit medlemskab. Administrationsomkostninger omfatter både de afdelingsdirekte omkostninger (typisk porteføljerådgivning og distribution) samt foreningens fællesomkostninger til f.eks. husleje og løn.
 • Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
  Med ÅOP har Investeringsfondsbranchen samlet alle omkostningskomponenter i et enkelt og overskueligt nøgletal baseret på visse standardiserede forudsætninger. ÅOP er udviklet i et samarbejde mellem Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Investeringsfondsbranchen m.fl. 

Her finder en oversigt med vores omkostningsprocenter


Skat på investeringsbeviser

Når du køber eller sælger investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvest, skal du tage højde for skatten. Dette gælder, uanset om det er som selskab eller privatperson, og uanset om det er pensionsmidler eller frie midler. Vores skattefolder giver en godt overblik over de regler, som gælder, hvis du investerer i investeringsbeviser. 

Gode afkast på dine investeringer
I Sydinvest arbejder vi med en vision om at give vores medlemmer "et rigere liv". Det er ikke kun i forbindelse med de kontante afkast, at vi arbejder med begrebet. Det er også den måde, vi tænker og handler på over for alle vores medlemmer og samarbejdspartnere. Med et rigere liv vil vi signalere både økonomisk såvel som menneskeligt overskud.

Det primære mål er at skabe de bedste afkast til så få omkostninger som muligt. Vi følger dagligt de mange forandringer, der sker på markederne, fordi de får indflydelse på, hvordan de bedst betaler sig at investere.
 • Hvilke brancher er i vækst?
 • Hvilke lande har det største potentiale?
 • Er der renteændringer på vej, som vil påvirke obligationspriserne?

Alt sammen er det spørgsmål, som kræver en form for ekspertise, som porteføljemanagerne i Sydinvest har. Arbejdet kan være krævende, da nogle investeringsområder er store og svært tilgængelige. Derfor bruger vi også rådgivere fra hele verden til at hjælpe os med at finde de områder og de selskaber, hvor der er udsigt til gode afkast.

Læs mere i vores investeringshåndbog

Investeringsrådgivning

I Sydinvest kan du ikke få individuelle investeringsråd. Men du er altid velkommen til at ringe, så står vi gerne til rådighed med vejledning om, hvordan du kommer i gang med at investere. Vores råd vil dog altid være, at du også kontakter en bankrådgiver, så I sammen kan fastlægge dine investeringsmål, risikovillighed, investeringshorisont m.m. Ud fra disse kriterier kan I sammensætte et investeringsforslag, der er skræddersyet til dig.

Er investering nyt for dig?

Du skal tage stilling til om du aktivt vil følge dine investeringer eller du vil overlade det andre med indsigt i investeringsmarkederne. Her ser vi nærmere på hvad du bør være ekstra opmærksom på, hvis du investere på egen hånd.

Vær opmærksom på omkostningerne
At investere i en investeringsforening er forbundet med omkostninger. Omkostningerne er et udtryk for dine udgifter ved at være medlem i Investeringsforeningen Sydinvest. Der findes to omkostningsprocenter, som det er vigtigt at kende, når du skal udvælge de afdelinger, som du vil investere i:

 • Administrationsomkostninger
  Administrationsomkostningerne er foreningens omkostninger ved at drive investeringsforeningen. Det er f.eks. udgifter til husleje, lønninger, revision, offentlige myndigheder, porteføljerådgivning og markedsføring/distribution. Administrationsomkostningerne er princippet prisen på dit medlemskab. Administrationsomkostninger omfatter både de afdelingsdirekte omkostninger (typisk porteføljerådgivning og distribution) samt foreningens fællesomkostninger til f.eks. husleje og løn.
   
 • Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
  Med ÅOP har Investeringsfondsbranchen samlet alle omkostningskomponenter i et enkelt og overskueligt nøgletal baseret på visse standardiserede forudsætninger. ÅOP er udviklet i et samarbejde mellem Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Investeringsfondsbranchen m.fl. 

Her finder en oversigt med vores omkostningsprocenter


Skat på investeringsbeviser

Når du køber eller sælger investeringsbeviser i Investeringsforeningen Sydinvest, skal du tage højde for skatten. Dette gælder, uanset om det er som selskab eller privatperson, og uanset om det er pensionsmidler eller frie midler. Vores skattefolder giver en godt overblik over de regler, som gælder, hvis du investerer i investeringsbeviser. 

Gode afkast på dine investeringer
I Sydinvest arbejder vi med en vision om at give vores medlemmer "et rigere liv". Det er ikke kun i forbindelse med de kontante afkast, at vi arbejder med begrebet. Det er også den måde, vi tænker og handler på over for alle vores medlemmer og samarbejdspartnere. Med et rigere liv vil vi signalere både økonomisk såvel som menneskeligt overskud.

Det primære mål er at skabe de bedste afkast til så få omkostninger som muligt. Vi følger dagligt de mange forandringer, der sker på markederne, fordi de får indflydelse på, hvordan de bedst betaler sig at investere.
 • Hvilke brancher er i vækst?
 • Hvilke lande har det største potentiale?
 • Er der renteændringer på vej, som vil påvirke obligationspriserne?

Alt sammen er det spørgsmål, som kræver en form for ekspertise, som porteføljemanagerne i Sydinvest har. Arbejdet kan være krævende, da nogle investeringsområder er store og svært tilgængelige. Derfor bruger vi også rådgivere fra hele verden til at hjælpe os med at finde de områder og de selskaber, hvor der er udsigt til gode afkast.

Investeringsrådgivning

I Sydinvest kan du ikke få individuelle investeringsråd. Men du er altid velkommen til at ringe, så står vi gerne til rådighed med vejledning om, hvordan du kommer i gang med at investere. Vores råd vil dog altid være, at du også kontakter en bankrådgiver, så I sammen kan fastlægge dine investeringsmål, risikovillighed, investeringshorisont m.m. Ud fra disse kriterier kan I sammensætte et investeringsforslag, der er skræddersyet til dig.

 

Hvem er Sydinvest?

Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med 40  forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 76.000 investorer og en formue på 46  milliarder kroner.

6 gode investeringsråd

1) Kontakt en investeringsrådgiver
Inden du begynder at investere, er det altid en god idé at kontakte en investeringsrådgiver og få gennemgået din investeringsprofil. For at finde frem til din investeringsprofil vil rådgiveren ofte spørge ind til følgende:

 • Hvilken tidshorisont har du?
  - Hvornår skal du bruge pengene?
 • Hvad skal formuen bruges til?
  - Er det til privatforbrug eller til pension, huskøb eller andre større poster?
 • Har du brug for løbende udbytte?
 • Hvordan ser dit forhold til risiko ud?
  - Er det fint med et stabilt afkast, eller skal der være mulighed for højt afkast med store udsving?
 • Hvor stort et negativt afkast kan du tåle på et enkelt år?
 • Hvor stor en andel af din samlede formue udgør den investering, du nu vil foretage?
 • Hvad gør du ved meget store negative udsving?
  - Bliver du i markedet, eller sælger du hurtigst muligt?
  - Ser du det måske som en købsmulighed?

2) Tænk på skatten
Overvej de skattemæssige konsekvenser for dine investeringer – allerede inden du investerer. Tænk på skatten, hver gang du vil sælge eller købe og husk, at der er forskel på beskatningen af aktier og obligationer.

3) Spredning, spredning, spredning
Spred altid investeringerne mellem såvel aktier som obligationer og tilpas dem i forhold til din investeringsprofil. Handler du selv dine værdipapirer, er det også vigtigt, at du spreder dig over forskellige brancher og i flere forskellige selskaber og/eller udstedere.

Køber du beviser i en investeringsforening, gør du det nemt for dig selv. Et enkelt investeringsbevis giver dig mulighed for at sprede din investering over mange forskellige værdipapirer eksempelvis i flere lande, brancher, selskaber eller obligationstyper.

4) Løbende opfølgning på din portefølje
Gennemgå din investerede formue med jævne mellemrum, minimum én gang årligt, og få foretaget en løbende tilpasning. Stiger andelen af aktier fx i din opsparing, kan det være, du skal sælge lidt, så porteføljen stadig passer til din profil. Derudover ændrer din livsfase også din investeringsprofil: En 50-årig har som oftest ikke samme risikovilje som en 20-årig.

5) Hold dig velinformeret
Husk, at holde dig informeret om dine investeringer og de forhold, som påvirker markedet. Tilmeld dig fx Sydinvests nyhedsbrev og andre lignende nyhedstjenester inden for finansverdenen.

6) På egen hånd
Handler du selv værdipapirer via eksempelvis netbank, skal du være indstillet på at sætte dig godt ind i tingene og lave dit hjemmearbejde. Her gælder det om at oparbejde stor viden om såvel den pågældende investering som handelsvilkårene i den pågældende netbank.

Hvem er Sydinvest?

Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med 40  forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 76.000 investorer og en formue på 46  milliarder kroner.

Der er mange måde at holde din opsparing investeret på, og vi har alle vores egne ideer om, hvad og hvordan vi tør og vil investere. Nogle investerer f.eks. i ejendomme, mens andre vælger aktier og obligationer. Investeringsbeviser er et godt alternativ til dig, der gerne vil bruge tiden til noget andet.

Typer af opsparingsformer i investeringsforeninger

 1. Frie midler (privat)
  Frie midler er den del af din formue, der ikke er placeret med krav om tidsmæssig binding (som f.eks. pensionsopsparing). Ofte er frie midler en betegnelse for den direkte opsparing, du har stående på en konto eller i et depot.
 2. Pensionsopsparing
  Pensionsopsparing er opsparing til din alderdom. De mest benyttede pensionsopsparinger sker gennem en pensionskasse, et forsikringsselskab eller via dit pengeinstitut. Investeringsbeviser er et godt redskab i forbindelse med din pensionsopsparing. Det kræver blot, at du opretter et depot i tilknytning til din kapitalpension, ratepension eller selvpension i dit pengeinstitut.
 3. Børneopsparing
  Børnenes opsparing kan også investeres i investeringsbeviser. Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, så det er en af de mere fordelagtige måder at spare op på.
 4. Virksomhedsskatteordning
  Under virksomhedsskatteordningen er det muligt at investere i de såkaldte akkumulerende investeringsafdelinger. Med ordet akkumulerende mener man, at de ikke udbetaler et årligt udbytte. Reglerne under virksomhedsskatteordningen er komplicerede. Inden du begynder at investere, bør du derfor sætte dig grundigt ind i disse regler og undersøge de skattemæssige konsekvenser i samråd med din formuerådgiver eller din revisor.
 5. Fonde, foreninger og legater
  Er du ansvarlig for formuen i en fond eller en forening, er der også muligheder for at få forrentet denne i en investeringsforening. Der er flere skræddersyede produkter på markedet, der har som mål at maksimere renteafkastet samt afkastet før skat, hvilket er en fordel for de fleste fonde, foreninger og legater.

Hvad er en aktie?

Har du helt styr på, hvad en aktie egentlig er for en størrelse?
En aktie er et værdipapir, hvor du som investor får en ejerandel i virksomheden og dermed bliver medejer af virksomheden. En aktie giver dig retten til fremadrettet at få del i virksomhedens overskud og evt. udbytte. Modsat en obligation, så giver en aktie ikke et fast udbytte eller en fast rente. De fleste største selskaber er noteret på en eller flere børser, hvilket gør det lettere for aktionærerne at købe og sælge deres aktier. NASDAQ OMX er den dominerende børs i Danmark.

Aktier afspejler selskabets værdi
Enhver virksomhed starter med en kapital, der fx kan bestå af 1.000 aktier med en værdi på hver 1.000 kr. I så fald vil selskabets aktiekapital være 1 mio. kr. Hvis du ejer én aktie til 1.000 kr., svarer det til, at du ejer 1/1.000-del af virksomheden.

Selskabets værdi fastsættes ud fra kursen på aktierne ganget med antallet af aktier. Det vil sige, at hvis kursen på én aktie handles til 1.100 kr. på børsen, så er selskabets værdi 1.100.000, hvis der er udstedt 1.000 aktier. Kursen på aktier kan svinge meget, da den afhænger af, hvordan selskabet klarer sig.

Den store gevinst ved aktier ligger i aktiens kursudviklingen. Køber man en aktie til 1000 kr. og kan sælge den til 1.100 kr., har man tjent 100 kr. pr. aktie i den periode, man har ejet aktien (før skat). Om kursen stiger eller falder, afhænger i høj grad af hvilke forventninger, der er til virksomhedens indtjening, samt den generelle interesse for aktien.

Har du noget at skulle have sagt?
At du er investor i en børsnoteret virksomhed betyder det ikke, at du har noget at skulle have sagt i den daglige drift af forretningen. I stedet har du én stemme pr. aktie til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Modsat er det også værd at bide mærke i, at du som investorer i et selskab personligt hæfter for virksomhedens gæld, hvis virksomheden ikke kan betale den. Det samme gælder, hvis virksomhed, vis aktie du ejer, går fallit, her vil du aldrig miste dine private værdier.

Udbytte: tilbagekøb eller udbetaling?
De mest benyttede udbetalinger af udbytte sker gennem

 1. aktietilbagekøb, hvor selskabet efterfølgende annullerer de opkøbte aktier. Derved bliver hver enkelt aktie mere værd. Årsagen er, at der bliver færre investorer til at dele virksomhedens overskud det følgende år. I takt med at der bliver færre aktier i omløb, forbedres virksomhedens nøgletal, hvilket normalt får kursen stige.
   
 2. Udlodning, hvor udbyttet udbetales til investor. Når udbetalingen sker, fragår udbyttet fra kursen, hvilket får kursen til at falde. Faldet burde være på størrelse med udbyttes størrelse, men typisk falder kursen ikke mere end 80 procent af udbyttet, hvilket ofte bliver forklaret med nogle komplekse skattemæssige problemstillinger for virksomheden, samt nogle psykologiske effekter som udløses ved fald, det kan fx være, at investorerne synes kursen er faldet meget.

Aktier har højere risiko
Som udgangspunkt er din chance for at tabe penge på din investering væsentlig højere, når du investere i aktier end hvis du investerer i obligationer. Årsagen hertil er, at hvis virksomheden klarer sig dårligere end forventet, vil det resultere i faldende kurser og et nul-udbytte. Hvis virksomheden kan går konkurs, vil du som aktieejer stå bagerst i køen, når konkursboet gøres op.
At investere i aktier medfører en højere risiko end ved investering i obligationer, omvendt er det også rimeligt at forvente et højere afkast.

Du bør være opmærksom på, at der ikke er nogen garantier, når vi taler om enkelt aktier. Nogle selskaber betaler udbytte, men andre ikke gør det. Aktionærerne kan have ønske om at få udbetalt udbytte, men har ikke krav herpå. Uden udbytte kan en investor kun tjene penge på en aktie, hvis aktieværdien stiger på markedet.

Flere og flere opdager fordelene ved at investere

Investering i aktier og obligationer er for alle, men for mange er investering og opsparing ikke noget, man tænker ret meget på i den travle hverdag. Hos Sydinvest synes vi, investering er interessant og vigtigt, og det vil vi gerne give videre. Investering er vigtigt, især for at sikre de bedste økonomiske betingelser fx i forbindelse med ens pension.

Få dine penge til at arbejde for dig
Hos Sydinvest har vi et overordnede mål om, at investorerne skal have det højst mulige afkast af deres investering. Vores professionelle porteføljemanagere følger dagligt markederne for dig og investere på baggrund af analyser og prognoser.

Hvordan man vil have sine penge til at arbejde, er meget forskelligt fra person til person. Når man taler om investering, kan man mene mange ting. Man kan investerer sine penge på en almindelig konto, i aktier, i obligationer eller i sin bolig. Enhver investering bør ske efter en grundig overvejelse, lige meget hvad man investerer i. Når vi taler om investering i Sydinvest, mener vi investering i værdipapirer – både i obligationer og aktier. Fra indland og udland.

Hvorfor skal jeg investere?
Som investor kan man nogle gange tænke, hvorfor det overhovedet er så vigtigt at investere sine penge. Grunden til, at investeringsrådgivere ikke anbefaler at sy formuen ind i madrassen, er, at pengene på den måde ikke forrentes. Og det giver et problem i forhold til købekraften.

Det, du kan købe for 100 kroner i dag, vil du ikke kunne få for samme pris om et år eller to, da prisen er steget. Sagt på en anden måde har inflationen mindsket pengenes værdi og dermed købekraften. Derfor er det vigtigt, at de penge, du har arbejdet hårdt for at spare op, også arbejder videre bagefter.

Flere og flere opdager fordelene ved at investere i forening
De seneste 15 år er antallet af investorer i Sydinvest steget kraftigt. I 1998 var der godt og vel 20.000 investorer i Sydinvest. Det tal er steget til 100.000 i 2014.

Hvor meget udvikler din formue sig?
2 % lyder måske ikke af meget. Men bare 2 % højere rente om året betyder en forskel på 190.000 kr. i løbet af 30 år. Se i tabellen her, hvad en formue på 100.000 kr. bliver til afhængig af renten, og hvor længe den får lov til at stå.

Hvad bliver 100.000 kr. til? Over 15 år over 30 år
0,5 % = 107.768 kr. 116.140 kr.
1,5 % = 125.023 kr. 156.308 kr.
3,0 % = 155.796 kr. 242.726 kr.
5,0 % = 207.892 kr. 432.194 kr.
6,0 % = 239.655 kr. 574.349 kr.
9,0 % = 364.248 kr. 1.326.768 kr.

 

Fokusnyhed

Aktuelt fra Sydinvest