Engagement og aktivt ejerskab

Indflydelse via dialog

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabets adfærd i en mere ansvarlig retning. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Der bliver lyttet til os

Vi bruger møder, e-mails og telefonopkald til at komme i dialog, når en virksomhed ikke lever op til vores normer for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse – de såkaldte ESG-faktorer.

Vi kan også bruge stemmen

De fleste aktier giver investorerne stemmeret til generelforsamlingen. Dine penge giver os på den måde indflydelse til at stemme, vælge den rigtige ledelse og stille forslag.

Hjælp til overvågning

Sydinvest investerer i flere end 1000 virksomheder i hele verden. Derfor har Sydinvest valgt at samarbejde med MSCI, der overvåger vores fonde og sikrer, at vi er up-to-date med ESG-forholdene.

Flere om at gøre en forskel

Sydinvest samarbejder med andre ansvarlige investorer om at skabe fremskridt. Det sker igennem Sustainalytics Engagement Forum.
På den måde kan selv en lille aktieandel give stor indflydelse.

Statsobligationer fra udvalgte lande

Bakket op af internationale eksperter

Mulighed for eksklusion

Hvis en virksomhed har en forretningsmodel, der ikke kan forenes med internationale konventioner, så bliver den ekskluderet. Det samme sker, hvis vi i dialogen med et selskab ikke kan ændre deres adfærd på problematiske områder inden for bæredygtighed.

Ekskluderede selskaber

Aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben er blandt årsagerne til udelukkelse.

Selskaber der er ekskluderet fra investeringsuniverset

Selskaber med mere end 5 % af omsætningen inden for termisk kul, oliesand eller tobak

ESG er vores guide, når vi investerer

Når vi i Sydinvest udvælger de virksomheder, vi investerer i, er bl.a. CO2-udledning, ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpelse af korruption også væsentlige kriterier. Her er ESG en god målestok og derfor et fast arbejdsredskab, når vi investerer dine penge. På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Environmental

Social

Governance

Ansvarlighed er en god forretning

Korruption, børnearbejde og miljøkatastrofer trækker verden i den forkerte retning. Men det har også ofte negativ effekt på aktiekursen. Med aktivt ejerskab kan vi forbedre ESG-forholdene, og samtidig få del i evt. kursstigninger, når vi har gjort en virksomhed mere ansvarlig.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyt fra investeringsmarkedet.