01 | 06 - Forskellige investeringsmuligheder

Hvad er en aktie?

En aktie er et værdipapir, der viser, at du som investor har en ejerandel i et selskab. Det gør dig til medejer og giver dig retten til at få del i selskabets overskud og eventuelle udbytte. Her kan du læse mere om, hvordan det hele fungerer.

I korte træk: Hvad er en aktie?

 • En aktie er en lille ejerandel i et selskab. Når du køber en aktie, ejer du altså en given procentsats af en virksomhed. 
 • Kursen på en aktie er aktiens værdi på et givet tidspunkt. Den kan både stige og falde. 
 • Markedsværdien af et selskabs aktier fastsættes ud fra kursen på aktierne ganget med antallet af aktier. 
 • Du tjener på din aktie, hvis kursen stiger, og du sælger den til en højere pris, end du købte den for - eller hvis en del af selskabets overskud bliver udbetalt til aktionærerne.

Hvad er aktier? Og hvordan fungerer en aktie? Når du køber en aktie, køber du i princippet en lille andel i det selskab, som har udstedt aktien. Starter selskabet eksempelvis med en kapital, der består af 1000 aktier med en værdi på hver 1000 kr., er selskabets aktiekapital 1.000.000 kr. Ejer du én aktie, svarer det til, at du ejer 1/1000-del af selskabet.

Markedsværdien af selskabets aktier fastsættes ud fra kursen på aktierne ganget med antallet af aktier. Det vil sige, at hvis kursen på én aktie handles til 1.100 kr. på børsen, er selskabets markedsværdi 1.100.000 kr., hvis der er udstedt 1.000 aktier. Den store gevinst ved aktier ligger i aktiens kursudvikling. Køber man en aktie til 1.000 kr. og kan sælge den til 1.100 kr., har man tjent 100 kr. pr. aktie i den periode, man har ejet aktien (før skat). 

Aktiekurser kan svinge meget, da der er mange forhold, der kan påvirke den.

Kursen på aktier kan svinge meget, da der er mange forhold, der påvirker den:

 • Selskabets resultater: Hvad siger regnskabet?
 • Forventningerne til selskabets fremtidige indtjening
 • Den generelle økonomiske udvikling: Er der fremgang for selskabets branche?
 • Udviklingen i generelle faktorer som vækst og rente samt investorernes risikovillighed

Hvad berører dig som aktionær?

Selv om du har én eller flere aktier i et børsnoteret selskab, har du ikke indflydelse på den daglige drift. Men du har én stemme pr. aktie til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen. På den måde bestemmer du stadig lidt.

Går selskabet, du har aktier i, konkurs, er aktionærerne blandt de sidste, der får deres penge tilbage, så det er altså et af de store risikomomenter ved investering i aktier. Det er derfor vigtigt at sprede sine investeringer over flere aktier for ikke at miste hele formuen. I en investeringsforening spreder fondene formuen over mange selskaber – nogle gange helt op til 200 selskaber – for at mindske risikoen, så dine aktier ikke koster dig alt for dyrt.

Bestyrelsen i et selskab beslutter, hvordan den vil disponere over et eventuelt overskud. En del af overskuddet vil ofte blive i selskabet, mens resten kan komme aktionærerne til gode, enten ved udlodning af udbytteudstedelse af gratis aktier eller tilbagekøb af virksomhedens aktier.

Realiseret versus urealiseret gevinst

Når en aktie handles på en børs, ændrer kursen sig løbende. Kort sagt er kursen et udtryk for, hvad en aktie koster eller er værd, på et givent tidspunkt. Stiger kursen på din aktie, vil du tjene penge, når du sælger den. Det kalder man en realiseret gevinst. Hvis du beholder aktien og forventer, at den stiger yderligere, har du en urealiseret gevinst.

Vidste du, at ...

 • Investering i aktier er forbundet med højere risiko end investering i obligationer? 
 • En aktie, modsat en obligation, ikke giver et fast udbytte eller en fast rente?
 • Ved aktier er der ikke nogen garanti for at få udbetalt udbytte, fordi beslutningen ligger hos selskabets bestyrelse?
 • De fleste største selskaber er noteret på én eller flere børser, hvilket gør det lettere for aktionærerne at købe og sælge deres aktier?
 • NASDAQ OMX er den dominerende børs i Danmark?

Prisen på en aktie.

Den del af selskabets overskud, som bliver udbetalt til aktionærerne én eller flere gange om året.

Aktiekapitalen noteres på en børs, hvilket letter omsætningen og prissætningen af et selskabs aktier.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt