Morningstar Bæredygtig

Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders

Nøgletal

Se mere

Profil

Morningstar Global Bæredygtig

Fonden vil investere i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer.

Fondens officielle navn er Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders. Fondens investeringer bliver foretaget i overensstemmelse med et indeks udviklet af Morningstar. Fonden er passiv styret.

Med etableringen af fonden efterkommer vi et stigende ønske om at kunne investere bæredygtigt. Et ønske som vi møder både hos den professionelle investor og detailinvestoren.

I fonden benytter vi Morningstars afgrænsninger for bæredygtighed.
I udvælgelsen af selskaber til fonden tager vi således udgangspunkt i de såkaldte ESG-faktorer. E står for Environmental, S for Social og G for Governance. På godt dansk betyder det, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse er afgørende faktorer for udvælgelsen af selskaber. Udvælgelsen sker ved, at selskaberne i investeringsuniverset rates på de tre parametre.

Forskellen mellem den nye afdeling og de øvrige aktiefonde er, at den aktuelle afdeling bygger på et ”best in class”-princip.

Læs brochuren (PDF):


Investeringsprofil for Morningstar Global Bæredygtig
Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index. Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer) se prospektet for en nærmere gennemgang.

Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt. Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

  • Porteføljemanager

          Fonden er nyetableret
          Da fonden er nyetableret var vi endnu ikke data til rådighed.
          Vi forventer, at de første data her på siden i starten af december 2018.

Beholdning og fordelinger

   

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Morningstar Bæredygtig0,50 %0,57 %0.05 %0,18 %0,14 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0061111572
Active Share-
Tracking Error-
Standardafvigelse 1 år-
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6111157
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2017 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)2,60 %
Introduktionsdato26.11.2018
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse sydinvest.dk/benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeJa
Andelsklasse formue(mio)58 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2017)-
Forv. årlig omk.0,5 %
ÅOP0,57 %
Indirekte handelsomk.0.05 %
Forventet afkast pr. år7,00 % p.a.
Min. 1 års afkast-11,00 %
Max. 1 års afkast25,00 %
Antal værdipapirer i fonden98
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerLars Bo Jensen & Ulrik Tingleff
Indre værdi november 2018102,60