Fremtidens transport

Sydinvest

Megatrends

Fremtidens transport

En del af Sydinvest Megatrends

Vi investerer i
fremtidens transportformer

Jesper Engedal, Aktiechef

Explainer: Fremtidens transport

Hvor mange elbiler kan verden rumme, og bliver selvflyvende droner vores næste taxier? Få en indflyvning i, hvad vi mener med Fremtidens transport.

Læs mere om de andre trends

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre

Fremtidens transport

– en del af Sydinvest Megatrends

Selvkørende biler, lastbiler på brint og grønt brændstof til flyene. Fremtidens transport er en vigtig megatrend, der både har politikernes bevågenhed, men også skubbes fremad af teknologiske landvindinger.

Fremtidens transport

Bliver selvflyvende droner vores næste taxier? Hvor mange elbiler kan verden rumme? Kan vores elnet nå at følge med? Der er mange ubesvarede spørgsmål, men én ting er sikker; elektrificering af vores transport bliver et politisk brændpunkt de næste mange år.

CO2-udledningen fra vores transportsektor udgør ifølge Our World In Data næsten en fjerdedel af verdens totale udledning, og den lette trafik står for over 40 % af det. De mindste køretøjer er lettest at elektrificere, så det giver god mening, at vi starter her.

”Forbrugerne har taget den grønne omstilling så meget til sig, at de på den korte bane har været mindre prisfølsomme, end vi normalt ser inden for biler.”

Elbiler tilbage på markedet

Den første elbil blev faktisk allerede opfundet i 1830’erne, og omkring 1900-tallet var næsten en tredjedel af alle biler i USA elbiler. Selvom eldrevne biler dengang var meget populære, blev de alligevel overhalet af Fords billigere Model T. Allerede dengang var det rækkeviddeangst og højere priser, der var med til at vippe elbilerne af pinden.

Forskellen fra dengang til nu er selvfølgelig vores fokus på CO2-udledning. Det har skabt det politiske skub, der har sikret store summer til forskning og udvikling af elbiler og batterier plus lavere skatter og tilskud. I en tid, hvor efterspørgslen stadig var lunken pga. høje priser og teknologisk usikkerhed, var det altafgørende for, at omstillingen kunne sparkes i gang.

Man satte sig et politisk mål, og kombineret med nogle særdeles innovative kræfter i sektoren er vi nu kommet til et sted, hvor elbiler i høj grad kan matche benzin- og dieselbiler. Derfor ser vi også, at der bliver solgt flere og flere elbiler.

”Én ting er sikker; elektrificering af vores transport bliver et politisk brændpunkt de næste mange år.”

Rækkevidde, opladning og høje priser

Som det oftest er med teknologi, så falder priserne, når der investeres mere, og efterspørgslen stiger. Det samme har været tilfældet inden for batteriteknologi, som er en stor del af omkostningen for en elbil.

Der er dog tegn på, at forbrugerne har taget den grønne omstilling så meget til sig, at de på den korte bane har været mindre prisfølsomme, end vi normalt ser inden for biler.

Samtidig har ladehastighederne også fået et ordentligt skud opad. I Kina kan de hurtigste ladestandere fx give dig 200 km rækkevidde på bare 5 minutter. Der mangler dog stadig store investeringer i infrastruktur som elnettet og ladestandere, for at de optimale scenarier vil blive hverdag.

Case: Selvkørende biler?

Nyd en kop kaffe og dagens avis, mens din bil kører dig fra dit hjem til dit mål, uden du skal holde øje med trafikken. Det lyder som en drøm for mange. En drøm, som er kommet noget tættere på virkeligheden de senere år.

Investeringer i selvkørende teknologi er vokset markant på det seneste, og vi har oplevet store gennembrud i jagten på drømmen. At få en bil til at blive helt selvkørende er imidlertid en ekstremt svær opgave, som først forventes løst nogle år ude i fremtiden. Vi investerer dog allerede nu i en række globale selskaber, som er med helt fremme i kampen om det ultimative mål. De leverer allerede nu løsninger til de store bilfabrikanter, som i dag er langt med ”delvist-selvkørende biler”.

Smart cars

Kunderne har ændret sig, men det har bilerne også. Med introduktionen af elmotorer har mange af selskaberne samtidig taget meget af udviklingen i vores forbrugerelektronik med sig ind i bilerne. Man kan i højere grad betegne fremtidens biler som smartphones på hjul, hvor fokus på softwareudvikling har fået en helt anden betydning end tidligere.

Der investeres i øjeblikket tungt i selvkørende teknologi, hvor biler fyldes med sensorer og – i samarbejde med kunstig intelligens – i fremtiden skal være i stand til at køre uden indblanding fra føreren. De store elbilselskaber ser sig selv mere som teknologiselskaber end bilfabrikanter i dag.

”Med hybridfly vil man kunne spare millioner af potentielt CO2-udlignende transporttimer til og fra lufthavne – udover besparelse i udledningen fra flyene selv.”

Alternativer til vores tunge transport

Behovet for at redefinere vores måde at transportere vores varer og os selv på for at nedbringe CO2-udledningen, kan ikke bare stoppe ved udfasningen af fossildrevne personbiler. Der skal også arbejdes hårdt på at skabe et alternativ til den tunge trafik, vores skibstransport og vores fly.

Umiddelbart forventer vi en mere hybrid løsning i fremtiden. En løsning, hvor fx batterier kan kombineres med hydrogen, hvor man løser det opbevaringsproblem, vi står over for i dag.

Hvad med den flyvende transport?

Fremtiden byder dog også på en masse spændende teknologier inden for den flyvende trafik. Man har allerede lavet mindre fly, der kan bruge kraften fra batterier til at lande og lette. Det er i den fase, at der bruges rigtig meget brændstof, men også her der skabes mest larm.

Et sådant hybridfly vil kunne lande og lette næsten lydløst fra lufthavne meget tættere på bycentrum, og på den måde vil det kunne spare millioner af potentielt CO2-udlignende transporttimer til og fra lufthavne – udover besparelse i udledningen fra flyene selv.

Men persontransporten på landjorden kan også snart blive udfordret af en flyvende én af slagsen. For mange er det bare et spørgsmål om tid, før vi ser flyvende passagerdroner som transportform. Det store spørgsmål bliver, om vi som mennesker og samfund kan tage imod ideen om, at de skal være selvflyvende, eller om vi fortsat vil have piloter. Men det tager nok en del tid, før vi tager hele skridtet.

Hent Megatrends brochuren

Strategien bag Sydinvest Megatrends er at investere der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været. Download brochuren og læs mere, eller få den tilsendt med posten.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Udforsk de 5 trends

Klima-ansvarlighed

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger..

Klima-ansvarlighed

Besøg fondsiden for Sydinvest Megatrends

Få et overblik over de forventede branche- og landefordelinger på fondssiden for Sydinvest Megatrends. Her kan du også finde omkostninger, risiko og andre nøgletal.

Om Megatrends udb. Om Megatrends akk.

Megatrends nyheder

23. maj 2024 kl. 15:00

NVIDIA overgår alle forventninger

17. apr. 2024 kl. 09:00

Megatrends: Robotterne kommer

15. apr. 2024 kl. 15:20

Megatrends leverer flotte afkast

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.

Vil du investere i Megatrends?

Inden du investerer i Sydinvest Megatrends, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du med én fond kan investere i en lang række af fremtidens selskaber.

Fakta om Sydinvest Megatrends

Fonden fås som udbyttebetalende og akkumulerende

Megatrends

ISIN: DK0062382628
Indkomsttype: Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Central Information: Download

Megatrends Akk

ISIN: DK0062382891
Indkomsttype: Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Nej
Central Information: Download

Nøgletal

Tegningsperiode: 28. april — 12. maj
Tegningskurs: 100,23
Værdipapirtype: Aktier
Antal værdipapirer: 125 – 175
Investeringshorisont: 4 år
Benchmark: MSCI AC World *
Løbende omkostning: 1,57 %
Transaktionsomk.: 0,09 %
Indtrædelse/udtrædelse: 0,19 % / 0,16 %

Du skal være opmærksom på afkast og risiko – to sider af samme sag

Der er høj risiko forbundet med at investere i Sydinvest Megatrends, og afkastet i fonden kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information – se ovenstående.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.