01. jun. 2016 kl. 11:05
2464 visninger

Ajourført prospekt

Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 1. juni 2016.

De væsentligste ændringer i vedlagte ajourførte prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest er følgende:

 • Foreningens investeringsforvaltningsselskabet skifter navn til Syd Fund Management A/S
 • Bi-navne for afdelinger vedtaget på generalforsamlingen indgår i prospektet
 • Afdeling Danrente KL skifter navn til Korte Obligationer KL som vedtaget på generalforsamlingen
 • Det angives, at afdeling Dannebrog KL fusioneres ind i afdeling Mellemlange Obligationer KL og at afdeling Dannebrog Akkumulerende KL fusioneres ind i afdeling Mellemlange Obligationer Akkumulerende KL som vedtaget på generalforsamlingen
 • I afdelingerne Mellemlange Obligationer KL og Mellemlange Obligationer Akkumulerende KL udgår hensigten om, at afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger.
 • I afdeling International KL ændres investeringsuniverset, så afdelingen kan investere globalt i obligationer, herunder i danske obligationer. Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen.
 • I afdelingerne Virksomhedsobligationer HY KL og Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende KL præciseres det, at afdelingerne primært investerer i europæiske virksomhedsobligationer.
 • I afdelingerne Fjernøsten KL og Fjernøsten Akkumulerende KL præciseres det, at afdelingerne ikke investerer i Japan.
 • Virksomhedsobligationer HY Akk. KL skifter risikoklasse fra 4 til 3.
 • I Virksomhedsobligationer HY 2017 ændres indløsningsomkostningerne til 1,05 pct.
 • Syd Fund Management A/S betaler til Sydbank maksimalt 0,30 pct. p.a. af værdien af de af foreningens investeringsbeviser, der er formidlet gennem Sydbanks filialer og investeringscentre. Beløbet er betaling for, at bankens kunder kan få rådgivning om investeringsbeviserne uden særskilt betaling herfor.
 • Syd Fund Management A/S betaler til Sydbank et årligt beløb på 115 mio. kr. som betaling for en række ydelser, som Syd Fund Management A/S modtager fra banken (f.eks. en andel af omkostninger til supportfunktioner samt udvikling og drift af it-systemer), og en andel af bankens faste omkostninger forbundet med at stille rådgivnings- og distributionsapparatet til rådighed ved rådgivning og salg af Sydinvest. Beløbet er også betaling vedr. bankens aftaler om salg af foreningens investeringsbeviser gennem andre pengeinstitutter.
 • Afdeling Tyskland kan anvende afledte finansielle instrumenter på ikke dækket basis. Eksponeringen til det tyske aktiemarked gennem aktier og afledte finansielle instrumenter skal udgøre mellem 80 og 120 %.
 • Herudover er foretaget enkelte redaktionelle ændringer

Ajourføringen er offentliggjort på fondsbørsen den 1. juni 2016, som selskabsmeddelelse 37/2016

Download prospektet

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet