19. sep. 2023 kl. 14:45
239 visninger
Artiklen er leveret af Marketwire og er ikke et udtryk for Sydinvests holdninger, vurderinger eller forventninger.

Dantax FY: Aktieinvesteringer driver solidt bundlinjeafkast

Hifi-koncernen Dantax har i det forskudte regnskabsår 2022/23 leveret overskud på bundlinjen, idet det primært er drevet af et solidt afkast på børsnoterede aktier.

Det fremgår af regnskabet for det forskudte regnskabsår 2022/23.

Omsætningen fra hovedaktiviteten, der består af udvikling, salg og markedsføring af hifi-udstyr, viste en lille stigning til 21,9 mio. kr. fra 21,2 mio. kr.

Fremgangen er primært drevet af en øget indsats i at sælge high-end hifi-udstyr i udlandet.

Selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. Ved årets start var der investeret for 53 mio. kr. og i årets løb er der netto solgt for 3,4 mio. kr.

Investeringen har i året løb givet et afkast på 8,7 mio. kr. før skat svarende til et afkast på cirka 16,5 pct. for året. Sidste år var der et negativt afkast på 2 pct.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 6,3 mio. kr. svarende til 21 kr. per aktie. Sidste år var udbyttet på 10 kr. per aktie.

Dantax venter i regnskabsåret 2023/24 et resultat før finansielle poster på 1,0 til 2,0 mio. kr. efter skat.

I regnskabsåret 2022/23 realiserede Dantax et resultat før finansielle poster på 1,6 mio. kr. efter skat.

Tabel over Dantax´ årsregnskab for 2022/23:

#

Mio. kr.                  FY 2022/23 FY 2021/22

-----------------------------------------------

Omsætning                       21,9       21,2

Resultat af primær drift         2,2        0,3

Resultat før skat               10,9       -1,3

Nettoresultat                    8,4      -1,09

Udbytte pr. aktie (i kr.)         21         10

-----------------------------------------------

#Dantax´ forventninger til regnskabsåret 2022/23:

#

Mio. kr.                 FY 2023/24 FY 2022/23

----------------------------------------------

Resultat før finansielle    1,0-2,0      1,5-2

poster efter skat

----------------------------------------------

#

#

#

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail:finans@marketwire.dk, www.marketwire.dk

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig her