01. jul. 2022 kl. 14:55
8058 visninger

Efterårsstorm på obligationsmarkederne

Kvartalsforventninger: Rentestigninger har gjort ondt på afkastet hos obligationsinvestorerne i 1. halvår. Til gengæld kan de højere renter betyde større afkastmuligheder i fremtiden.

Den danske sommer byder som oftest på høj sol og varme. Men udsigterne på de finansielle markeder minder til gengæld mere om en kold og klam efterårsstorm, der ikke lige med det samme slipper tøjlerne. På den anden side af stormen plejer der dog at være forhåbninger om godt vejr igen. Tålmodighed er en dyd i dette omskiftelige vejr.

Nedjustering af vækstudsigter

Vækstudsigterne for den globale økonomi er i flere omgange blevet nedjusteret blandt andet som følge af stigende forbrugerpriser og en markant strammere kurs fra centralbankerne for at tøjle det høje inflationspres. Forbrugertilliden i USA er nu faldet to måneder i træk, og de amerikanske forbrugere ser mere dystert på både den nuværende situation og fremtiden. 

I Europa dykker PMI-tallene, hvilket vidner om en opbremsning i europæisk økonomi. Samtidig har Rusland skruet ned for gasforsyningerne til Europa. Det kan ikke udelukkes, at der bliver skruet yderligere ned til efteråret, hvilket vil få alvorlige økonomiske konsekvenser. Og i Kina varsler PMI-indekset for både servicesektoren og industrien en markant vækstopbremsning i den kinesiske økonomi. 

"I Europa dykker PMI-tallene, hvilket vidner om en opbremsning i europæisk økonomi"

Styringsrenterne hæves

I USA har den amerikanske forbundsbank, Fed, som ventet hævet styringsrenten på de seneste tre rentemøder med i alt 1,25 %-point, og der er indpriset yderligere rentestigninger svarende til 1,85 %-point frem til udgangen af året.  

Mens Fed har været noget hurtigere til at træde på bremsen, har Den Europæiske Centralbank, ECB, været langt mere afventende og annonceret første rentestigning på det kommende rentemøde i juli. Der er lagt op til en rentestigning på 0,25 %-point, men det er ikke udelukket, at ECB kommer til at hæve med 0,50 %-point, hvis juni måneds inflationstal for Eurozonen stiger mærkbart. 

ECB’s tilbageholdenhed førte til en udvidelse af rentespændet mellem Nord- og Sydeuropa, og i særdeleshed mellem Italien og Tyskland. Frygten for en fragmentering i Eurozonen har ført til, at ECB må opfinde et nyt instrument, der muliggør, at ECB kan hæve renten med den ene hånd, men fortsætte opkøbene af sydeuropæiske statsobligationer med den anden hånd. Det er et vink med en vognstang om, at mærkbare pengepolitiske opstramninger bliver en udfordring at gennemføre i eurozonen. 

Danske realkreditobligationer

Renterne er fortsat op, men låntagers lyst til at købe sit lavkupon realkreditlån tilbage er for alvor ved at sætte dagsordenen for markedet. For hver dag der går, skrumper det konverterbare marked, og det er gode tegn for den fremtidige performance. Da vi nu også har fået introduceret 30-årige fastforrentede realkreditlån med en kuponrente på 5 %, begynder der at være rigtigt fornuftige afkastmuligheder, også selvom renten skulle stige en anelse mere. 

I den korte ende af rentekurven kan man nu placere til positiv rente på et halvt års løbetid, hvilket er attraktivt for mange af de midler, der står placeret kontant til negativ rente.

Europæiske Investment Grade-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske IG-virksomhedsobligationer er hen over det seneste kvartal blevet udvidet yderligere. En europæisk økonomi på vej ind i en recession, samtidig med at ECB afslutter sit opkøbsprogram af virksomhedsobligationer, er ikke understøttende for kreditspændet. Vi forventer, at kreditspændet fortsat vil være ekstra følsomt, indtil der er klare tegn på, at inflationspresset bøjer af.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er ligeledes udvidet hen over det seneste kvartal. High Yield-virksomhedsobligationerne har tidligere nydt godt af at være mindre følsomme over for rentestigninger. Samtidig har de økonomiske hjælpepakker og en hurtig genopretning af økonomierne reduceret forventningerne til konkursraterne. 

Men vinden blæser fra en ny retning med lavere vækst, strammere pengepolitik og mindre indtjening hos virksomhederne. På den korte bane kan det ikke udelukkes, at kreditspændet kører yderligere ud, og at vi samtidig ser konkursraterne begynder at stige en smule.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,4
Baseret på 27 anmeldelser