Fjernøsten: Fintech-selskaber i vækst
09. jul. 2021 kl. 13:31
9349 visninger

Fjernøsten: Fintech-selskaber i vækst

Væksten i Kina vil bøje af i 2. halvår, og dette medfører en justering over mod ”vækstlommer”. Vi har øget fokus på ”Fintech” temaet, hvor online-aktører i fremtiden vil tage markedsandele fra traditionelle finansinstitutioner.

Efter et fint comeback til valueaktier i første halvår, er der nu bedre muligheder for fjernøstlige kvalitetsaktier med en god vækstprofil. Det skyldes bl.a. vores forventning om, at den makroøkonomiske vækst bøjer af i Kina, hvormed medvinden til de cykliske sektorer klinger af. Vi skal vænne os til, at situationen fremadrettet kommer tilbage til normalen. Vi er derfor heller ikke ovenud bekymret for, at inflationen skal stige voldsomt herfra. 

Efterspørgsel presser prisen

Efterhånden som flere lande har lempet restriktionerne, og corona-smitten er faldet på globalt plan, er efterspørgslen efter varer steget markant. Det har skabt flaskehalse i forskellige industrier som fx it og bilproduktion. Den stigende efterspørgsel har presset prisen op på bl.a. it-komponenter, som Taiwan har specialiseret sig i. Landet oplevede en stor stigning i eksporten i 2. kvartal, og landets valuta blev styrket. 

Også olieprisen har taget et stort hop i 2021 i takt med, at efterspørgslen er blevet mere normaliseret. Råvareprisstigninger samt stor efterspørgsel skabte frygt for vedvarende høj inflation og gav gennem kvartalet skvulp på de finansielle markeder. Den amerikanske centralbank fastholdt dog en relativ lempelig tone, om end der blev signaleret, at en renteforhøjelse er rykket nærmere

"Efterspørgslen efter varer er steget markant. Det har skabt flaskehalse i forskellige industrier som fx it og bilproduktion. Den stigende efterspørgsel har presset prisen op på bl.a. it-komponenter, som Taiwan har specialiseret sig i."

Fortsat høj vækst i Kina

Kina ser ud til at have toppet rent vækstmæssigt målt på flere makroøkonomiske nøgletal. Der er dog intet, der tyder på, at regeringen aktivt vil bremse væksten, og væksten forventes at forblive på et højt niveau. Til gengæld gav regeringen i Beijing klare signaler om, at den ønsker at håndhæve kontrollen med de kinesiske selskaber gennem hård regulering. 

Indtil nu har fokus været på råvarepriser, kryptovaluta, ejendomsmarkedet, tech-monopoler og privatundervisning. Igennem 2. kvartal var eksporten stærk, og industriproduktionen boomede.

Vacciner halter bagefter i Emerging Markets

Kina var et af de første lande, der fik kontrol over COVID-19, og landet har det seneste stykke tid øget vaccineindsatsen. De fleste andre Emerging Markets-lande halter dog fortsat gevaldigt efter i vaccineudrulningen. I Sydøstasien er smitten igen stigende. Smitten eksploderede også i Indien, men er sidenhen aftaget i takt med en øget vaccineudrulning. Den stigende smitte tog ikke humøret fra investorerne, og i 2. kvartal nåede det lokale aktieindeks nye højder oven på genåbning og stærk indtjening i virksomhederne.

Fra varekøb til rejseoplevelser

Forbrugerne har generelt mulighed for at bruge flere penge. Fokus vil skifte fra at købe varer til at købe serviceydelser som f.eks. rejseoplevelser. En anden tendens vil være, at Kina vil fortsætte fokusskiftet mod produktion af mere innovative produkter som fx produktion af elbiler, automatiseringsudstyr og halvledere. 

"Forbrugerne har mulighed for at bruge flere penge. Fokus vil skifte fra at købe varer til at købe f.eks. rejseoplevelser."

Fortsat regulering af kinesisk erhvervsliv

Vi forventer, at det kinesiske styre fortsat vil regulere erhvervslivet ud fra en tanke om at forbedre hele samfundsstrukturen. Øget regulering har eksempelvis kostet aktionærerne dyrt inden for undervisningsindustrien. Aktierne inden for reguleringsramte brancher er nu så billige, at vi holder øje med dem – men det er altid risikabelt at investere i områder, som er faldet i styrets ugunst. 

Indien og Sydøstasien er ikke så langt fremme i genåbningsprocessen som i det nordlige Asien. Derfor ser vi fortsat gode investeringsmuligheder inden for temaet ”Genåbning efter COVID-19” i disse lande.

Fintech i effektiv konkurrence

Helt overordnet vil udviklingen i fondens investeringstemaer have størst betydning for fondens relative afkast. Ud over ovennævnte ”Genåbning efter COVID-19”, så er ”Grøn omstilling” et centralt tema i fonden. Bl.a. har Kina en målsætning om at være CO2-neutral i 2060. Det vil betyde store investeringer i sol, vind og anden vedvarende energi, samtidig med at markedet for batterier til elbiler kun vil vokse. 

Derudover ser vi et mangeårigt tema inden for ”Finanssektoren i Indien”, ligesom vi i det seneste kvartal har sat mere fokus på temaet ”Fintech”. Her muliggør teknologisk innovation, at online-aktører effektivt kan konkurrere mod traditionelle finansinstitutioner.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2
Baseret på 22 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig