09. okt. 2023 kl. 12:00
3291 visninger

Flere nøgletal peger på sandsynlig recession

Vi ser desværre fortsat en høj sandsynlighed for recession, og vores bedste bud er, at den vil starte i løbet af 3-6 måneder. Til trods for en økonomi, som indtil videre har holdt sig godt, er vi i både USA og Europa lige nu vidne til en langsom afmatning i jobmarkedet og andre vigtige nøgletal.

De globale aktiemarkeder faldt en smule i årets 3. kvartal, og faldene var størst i september. Svagheden skyldtes store stigninger i de globale rentemarkeder. Vi var fx vidne til amerikanske 10-års renter, som steg med hele 0,74 %-point, og stigningerne tog i særdeleshed fart i september. Bag de hastigt stigende renter lå stigende oliepriser og et fortsat solidt amerikansk arbejdsmarked, som mindsker sandsynligheden for snarligere rentesænkninger.

Gigant-aktier dominerer indeksene

Efter et hårdt første halvår, så vi en stabilisering i value-aktiernes relative performance. Udfordringen er fortsat størst i USA, hvor de allerstørste aktier, som Microsoft, Nvdia, Tesla, Amazon, Google, Meta og Apple stadigvæk dominerer indeksene. Disse gigantaktier har således stået for det meste af de amerikanske aktiers performance i 2023 og har dermed været en betydelig modvind for vores ligevægtstilgang. Anderledes har det dog været i resten af verden, hvor vores strategi har fungeret godt i år. Kigger vi fx mod Europa, har vi faktisk været i stand til at levere et betydeligt højere afkast end det brede europæiske marked.

Står recessionen for døren?

Vi har hele året troet på, at en recession stod for døren. Oprindeligt troede vi på, at den ville indtræffe midt på året. Det er ikke sket endnu, og den primære årsag er, at arbejdsmarkedet samt forbruget har holdt sig bedre, end vi havde forventet i både USA og Europa. Betyder det så, at faren er drevet over? Vi ser desværre fortsat en høj sandsynlighed for recession, og vores bedste bud er, at den vil starte i løbet af 3-6 måneder. Til trods for en økonomi, som indtil videre har holdt sig godt, er vi lige nu vidne til en langsom afmatning i jobmarkedet og andre vigtige nøgletal. Vi ser også et fald i kreditgivningen i USA og Europa samt en stigning i antallet af personer med misligholdt gæld. Det billede, forventer vi, vil blive forstærket af et fortsat fald i privatforbrugernes opsparing og det faktum, at man i USA igen er begyndt at afdrage på sin studiegæld efter to års henstand. Det væsentligste argument er dog de store rentestigninger, som gør gæld dyrere at servicere og samtidig skaber et reelt alternativ til aktier.

Ændringer i porteføljen

På baggrund af ovenstående har vi foretaget en række ændringer i porteføljerne. Væsentligste ændringer er, at vi har solgt ud af de mindst velpolstrede banker i Europa og USA. Samtidig har vi også solgt ud af en række cykliske selskaber og i stedet købt op i en række selskaber med en mere defensiv profil. Vi tror på, at en defensiv tilgang er den rigtige for de kommende kvartaler, mens vi venter på, at attraktive muligheder igen byder sig for den tålmodige investor.

Udsigterne

Den største risiko for aktiemarkedet er et recessionsscenarie, som i vores optik ikke er indregnet i aktiekurserne i dag. En anden væsentlig risiko er de geopolitiske spændinger mellem USA/Europa og Kina, som konstant lurer i baggrunden. Specifikt for vores ligevægts- og valueporteføljer er risikoen, at investorerne fortsat vil flokkes om de største aktier, da mange anser dem for at være relativt recessionsresistente.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Mest læste artikler