Flere udviklingslande hæver renten
04. okt. 2021 kl. 11:45
1336 visninger

Flere udviklingslande hæver renten

Kvartalsforventninger: Tredje kvartal har budt på flere negative faktorer, som får betydning for obligationer fra højrentelande.

Delta-varianten har i 3. kvartal kvalt noget af vaccineoptimismen. Mange Emerging Markets-lande er også nået meget langt, fx har Brasilien højere vaccinationsrater end Tyskland. Delta-varianten har især ramt de lande, som har haltet efter med at få vaccineret befolkningen. USA er hårdest ramt, men selv her er opsvinget svært at holde nede. Til gengæld holdes opsvinget i stort omfang nede af manglen på computerchips, hvilket bl.a. har ramt bilindustrien hårdt. Derudover er den globale transportindustri ramt af flaskehalse, hvilket forsinker og fordyrer transporten. Noget, som forbrugerne vil kunne se på prisskiltet og på mangel af varer. Dermed kan den midlertidige inflation, som den amerikanske forbundsbank, Fed, henviser til, komme til at trække ud og blive mere permanent.

Nedtrapning af obligationsopkøb

Inflationen er de fleste steder skudt videre i vejret, og man skal mange steder flere år tilbage for at se lignende stigninger i forbrugerpriserne. I USA har det, som mere eller mindre forventet, betydet, at Fed nu er meget tæt på en officiel annoncering af planen for nedtrapning af obligationsopkøbet. Vi forventer, at nedtrapningen begynder inden nytår, og at Fed, indstiller opkøbet helt omkring sommeren næste år. Der er også mere og mere, der indikerer, at Fed vil hæve renten i slutningen af 2022, hvis arbejdsmarkedet fortsætter med at få flere personer i arbejde. De amerikanske renter er lidt højere end i starten af kvartalet efter stigninger i slutningen af september. De amerikanske renter vil formentlig stige over det næste års tid. I eurozonen er vi også tættere på en mindre løs pengepolitik, selvom renteforhøjelser formentlig er længere ude i fremtiden.

Flere risikomomenter i kinesisk økonomi

Den største nye risikofaktor, som er kommet til i løbet af 3. kvartal, er den kinesiske økonomi. Den er i et vist omfang ramt af nedlukninger som følge af Delta-varianten, hvilket især har ramt serviceøkonomien og har betydet en svagere økonomisk vækst i 3. kvartal. Oveni er der i kvartalet kommet usikkerheden omkring ejendomsudvikleren Evergrande. Uanset udfaldet for Evergrandes krise, så vil krisen lægge en dæmper på boligsektoren, der er af stor betydning for den kinesiske økonomi. Den sidste negative faktor for Kinas økonomi er, at myndighedernes ønske om renere luft har betydet, at der mangler elektricitet, hvilket har ramt industrien.

Bekymringerne omkring den kinesiske økonomi har bl.a. ramt prisen på jernmalm, som er faldet kraftigt efter store stigninger sidste år og i starten af i år. Det er dog en af de få undtagelser, de fleste andre råvarer har holdt et forholdsvist højt niveau eller er som i olieprisens tilfælde steget. Gas- og elpriser er i et vist omfang også kommet i søgelyset efter store stigninger i Europa, hvilket vil kunne ses i forbrugerpriserne.

Udviklingslande hæver renten

Dermed er vi tilbage ved inflationen. I lande fra Emerging Markets har vi efterhånden set en lang række centralbanker hæve renten. Den brasilianske centralbank er efterhånden den mest hårde og har i år hævet styringsrenten fra 2,00 % til 6,25 % og hæver formentlig ved de resterende møder i år. Den tjekkiske centralbank fordoblede ved rentemødet i slutningen af september styringsrenten fra 0,75 % til 1,50 %, og centralbanken i nabolandet Ungarn er også godt i gang med at stramme. I Polen er centralbanken ekstremt stædig i sin holdning til at holde styringsrenten på 0,1 % uændret på trods af en inflation på 5,8 %, og det er begyndt at ramme valutaen.

Største undtagelse fra højere eller uændret renten er Tyrkiet, hvor centralbanken på trods af en inflation på 19,25 % nedsatte styringsrenten med 1 %-point til 18,00 %. Nedsættelsen er sket efter politisk pres fra præsident Erdogan, hvilket er den store risiko for den tyrkiske lira. Grundlæggende er højere styringsrenter positive for valutaerne, dertil kommer forankringen af inflationsforventningerne, hvilket også er positivt for de lange lokale renter.

Obligationer under pres

Obligationer fra højrentelande udstedt i USD kom i september en smule under pres som følge af kombinationen af en lidt hårdere amerikansk forbundsbank og usikkerheden omkring den kinesiske økonomi. Rentespændet er i vores vurdering på et fair niveau givet de aktuelle udfordringer og medvinde.  De består henholdsvis af bl.a. højere gæld som følge af COVID-19 og den højere vækst og deraf følgende stigende råvarepriser. Vi vurderer, at når der bliver lidt mere stille på rentemarkedet i USA, vil det føre til et indsnævret kreditspænd.

Fortsat lempelig pengepolitik

På trods af udsigt til en lidt mindre lempelig pengepolitik i USA er vi fortsat af den vurdering, at pengepolitikken er lempelig. Sammen med de vidt åbne statskasser betyder det, at økonomierne vil komme sig igen, hvilket vi på trods af udfordringer i den grad er begyndt at se. Ydermere vil det blive forstærket, efterhånden som vaccinerne bliver mere og mere udbredt i alle lande.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,1
Baseret på 17 anmeldelser