Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Visninger: 1273 Dato: 19. aug. 2015 kl. 08:20

2 stemmeberettigede investorer, som repræsenterede en kapital på 42.649.700 kr. var fremmødt til Investeringsforeningen Sydinvests ekstraordinære generalforsamling den 18. august 2015 kl. 13.00.

I henhold til dagsordenen skulle følgende forslag behandles:

 1. Afdeling HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende KL ændrer i vedtægterne navn til ”HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende KL”. Samtidig ændres vedtægternes beskrivelse af, hvad afdelingen kan investere i således, at ”… Afdelingen investerer i obligationer i udenlandsk valuta fra internationale obligationsmarkeder …”  erstattes med ”… Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder …”
   
 2. Som ny § 25, stk. 2 i foreningens vedtægter indsættes: ”Årsrapporter og halvårsrapporter kan udarbejdes og aflægges på dansk eller engelsk i henhold til gældende love og bekendtgørelser.” Stk. 2, 3 og 4 bliver herefter stk. 3, 4 og 5.
   
 3. I vedtægternes beskrivelser af afdelingerne Globale EM-aktier KL og Globale EM-aktier Akkumulerende KL erstattes ”…investerer globalt i aktier i selskaber fra Emerging og Frontier Markets…” med ”…investerer globalt i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Emerging eller Frontier Markets…”
   
 4. Vedtægternes beskrivelse af alle afdelingerne ændres, så de ikke kan investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S.
   
 5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
   
 6. Eventuelt.


De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt og endeligt vedtaget.

Yderligere information fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på tlf. 74 37 33 10.

Venlig hilsen
Sydinvest Administration A/S
Eskild Bak Kristensen
Direktør

Hent som PDF

Tilbage