20. jan. 2021 kl. 10:27
1132 visninger

Forventninger om vækst holder hånden under obligationer

Virksomhedsobligationer: Det skulle have været et comeback-kvartal vi gik i møde, men indledningen til år 2021 kommer til at være præget af nedlukninger pga. stigende smittetryk og deraf følgende pres på sundhedsvæsenet i Europa og USA.

Nedlukningen skaber usikkerhed om, hvornår verdensøkonomien igen kan gå en mere normal tid i møde. Men heldigvis er der væsentlige lyspunkter forude, idet flere nye vacciner mod COVID-19 er blevet godkendt og vaccinationsprogrammer er igangsat. Samtidig undgik vi et aftaleløst Brexit og præsidentvalget i USA endte med en ny præsident, der får lettere ved at få gennemført sin politik, da Demokraterne har sikret sig magten i begge kamre i Kongressen.

Så på trods af at store dele af samfundet er nedlukket, er der lys for enden af tunnelen. Det er også forklaringen på, at markedet for virksomhedsobligationer kom stærkt igen sidst på året og endte 2020 i samme niveau, som det startede året i. 

I Europa har COVID-19 spredt sig igen, og frygten for en ny variant har ført til større nedlukninger og øget risikoen for, at nedlukningerne kan vare ved langt ind i det første kvartal af 2021. Men mens aktivitetsniveauet næsten er på vågeblus, er visheden om, at vaccinationsprogrammerne kører for fuld damp med til at holde gang i optimismen.

Der hersker en udbredt forventning om en markant stigning i den økonomiske vækst, når der lukkes op igen. Store stimulipakker fra regeringer og rigeligt med likviditet fra Den Europæiske Central bank har holdt hånden under økonomierne.   

Europæiske Investment Grade-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske IG-virksomhedsobligationer er henover seneste kvartal indsnævret yderligere. Centralbankernes hurtige ageren kombineret med politikernes velvilje til at støtte op med økonomiske hjælpepakker har stabiliseret markedet, og virksomhederne har udnyttet det positive klima til at genoptage udstedelsen af nye virksomhedsobligationer. Nedlukningen forventer vi, vil lægge en dæmper for yderligere indsnævring af kreditspændet i det kommende kvartal. 

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer

Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer har været positivt understøttet og er indsnævret henover seneste kvartal. De store hjælpepakker og genåbningen af økonomierne har reduceret forventningerne til konkursraterne. Vi forventer, at kreditspændet for High Yield-virksomhedsobligationer holder sig nogenlunde uforandret i det kommende kvartal. 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,3
Baseret på 6 anmeldelser