Forventninger til Emerging Markets
02. jul. 2021 kl. 12:10
2543 visninger

Forventninger til Emerging Markets

Målt på flere nøgletal ser Kina ud til at have toppet rent vækstmæssigt, og vi skal vænne os til, at situationen fremadrettet kommer tilbage til normalen. Væksten forventes dog at forblive på et højt niveau.

I 2. kvartal var det cykliske lande og regioner, der gav det bedste afkast. Efterhånden som flere lande har lempet restriktionerne, og smitten er faldet på globalt plan, er efterspørgslen efter varer steget markant. Det har skabt flaskehalse i forskellige industrier som fx it og biler. Den store efterspørgsel har generelt styrket råvareefterspørgslen og dermed også prisen på råvarer.

Det gav medvind til flere råvare eksporterende lande på Emerging Markets som Brasilien og Sydafrika, hvis valutaer også blev styrket som en konsekvens af den stigende eksport. Også olieprisen har taget et stort hop i 2021 i takt med, at efterspørgslen er blevet mere normaliseret.

Frygten for høj inflation gav gennem kvartalet skvulp på de finansielle markeder, men den amerikanske central fastholdt en relativt lempelig tone, om end der blev signaleret, at en renteforhøjelse er kommet tættere på. 

Har Kina toppet væksten?

Kina ser ud til at have toppet rent vækstmæssigt målt på flere makroøkonomiske nøgletal. Der er dog intet, der tyder på, at regeringen aktivt vil bremse væksten, og væksten forventes at forblive på et højt niveau. Til gengæld gave Beijing regering klare signaler om, at den ønsker at håndhæve kontrollen med de kinesiske selskaber gennem hård regulering. Indtil nu har fokus været på råvarepriser, kryptovaluta, ejendomsmarkedet, tech-monopoler og privatundervisning. Igennem 2. kvartal var eksporten stærk, og industriproduktionen boomede. 

Kina var et af de første lande, der fik kontrol over COVID-19 smitten og landet har det seneste stykke tid øget vaccineindsatsen. De fleste andre Emerging Markets lande halter dog fortsat gevaldigt efter i vaccineudrulningen. I Sydøstasien er smitten igen stigende. Smitten eksploderede i Indien og Brasilien. Indien har i modsætning til Brasilien fået mere kontrol over situationen. 

Medvinden til cykliske aktier klinger af

Efter et fint comeback til ”value-aktier” i første halvår, er der nu bedre muligheder for kvalitetsaktier med en god vækstprofil. Det skyldes bl.a. vores forventning om, at den makroøkonomiske vækst bøjer af i Kina, hvormed medvinden til de cykliske sektorer klinger af. 

Vi skal vænne os til, at situationen fremadrettet kommer tilbage til normalen. I Latinamerika kan det også betyde mindre medvind til råvaretunge lande som for eksempel Brasilien og Sydafrika. Vi er gået på undervægt i begge lande.

Forbrugerne har dog generelt mulighed for at bruge flere penge. Fokus vil skifte fra at købe varer til at købe serviceydelser som f.eks. rejseoplevelser.

Stadig muligheder i genåbningen i Asien

Vi forventer, at det kinesiske styre fortsat vil regulere erhvervslivet ud fra en tanke om at forbedre hele samfundsstrukturen. Øget regulering har eksempelvis kostet aktionærerne dyrt inden for undervisningsindustrien. Aktierne inden for reguleringsramte brancher er nu så billige, at vi holder øje med dem – men det er altid risikabelt at investere i områder, som er faldet i styrets ugunst.

Indien og Sydøstasien er ikke så langt fremme i genåbningsprocessen som i det nordlige Asien. Derfor ser vi fortsat gode investeringsmuligheder inden for temaet ”Genåbning efter COVID-19” i disse lande. Vi har blandt en overvægt inden for indisk finans som vil kunne få glæde af færre tab og større udlånsvækst.

Fokus på Rusland

I Østeuropa og Mellemøsten er vores investeringer fokuseret på Rusland, som er billigt prisfastsat. Landet har midlertidigt gavn af en stigende oliepris, i takt med det globale aktivitetsniveau kommer tilbage sammen med udrulningen af COVID-19 vaccinationerne.

Grøn omstilling stadig vigtig

Helt overordnet vil udviklingen i fondens investeringstemaer have størst betydning for fondens relative afkast. Ud over ovennævnte ”Genåbning efter COVID-19”, så er ”Grøn omstilling” et centralt tema i fonden. Kina, USA og Europa har alle en målsætning om at være CO2-neutral i 2050-2060. Det vil betyde store investeringer i sol, vind og anden vedvarende energi, samtidig med at markedet for batterier til elbiler kun vil vokse.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,3
Baseret på 23 anmeldelser

Mest læste artikler