22. feb. 2024 kl. 07:50
707 visninger

Investeringer i AI-mikrochips bag god start i Bæredygtige Aktier

Sydinvest Bæredygtige Aktier er kommet godt fra start i år og har således leveret et noget højere afkast end det brede marked. Vores store undervægt i Apple samt vores overvægt inden for mikrochips til AI-relateret brug har bidraget i stort omfang. Det samme gælder for vores store position i Novo Nordisk, som har fået en flyvende start på 2024.

Både vores sektor- og aktievalg har været gode. Vores overvægt inden for teknologi har bidraget godt, ligesom vores aktievalg på tværs af sektorer har været gode.

De globale aktiemarkeder er generelt også kommet særdeles stærkt fra land i år med stigninger på næsten 6 %. Den store optimisme skyldes hovedsageligt overraskende stærke nøgletal i USA, som indikerer, at væksten fortsat holder sig på et fornuftigt niveau til trods for de relativt høje renter. Kursstigningerne har dog ikke været bredt funderede, men har været drevet af en række af verdens største aktier, heriblandt Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia og Eli Lilly.

Hvad med den amerikanske recession?

Vi har hidtil troet på, at en amerikansk recession stod for døren, men vi må erkende, at den ikke er kommet og heller ikke ser ud til at komme foreløbigt, når vi tager det stærke arbejdsmarked og forbedringen i en række ledende nøgletal i betragtning. Derfor er vi heller ikke helt så defensivt positioneret på nuværende tidspunkt, hvilket vores tro på vækstrelaterede it-aktier også vidner om. Vi har dog fortsat en balanceret portefølje bestående af stærke kvalitetsselskaber, og selvom vi har en pæn overvægt inden for it, har vi ligeledes betydelige investeringer inden for andre sektorer.

Ændringer i porteføljen

Vi har over de seneste måneder frasolgt en række positioner, som vi ikke mener har den nødvendige kvalitet til porteføljen. Det gælder fx Cogeco Communications, Ebay, Darling Ingredients, Axa og en række kinesiske selskaber. Til gengæld har vi købt op i en række af vores mest foretrukne aktier, såsom Nvidia, Keysight Technologies og Schneider Electric. Vi har ligeledes initieret nye positioner i amerikanske Idexx Laboratories og danske DSV. Vi ser begge selskaber som stærke kvalitetsselskaber med en god vækstprofil. For DSVs vedkommende finder vi især værdiansættelsen interessant på nuværende tidspunkt.

Udsigterne for markedet

En af de største risici på den korte bane er paradoksalt nok de stærke nøgletal. Det kan nemlig medføre, at det bliver svært at få bugt med inflationen, og at renterne derfor ikke falder lige så hurtigt som ventet. Det kan især presse de mere rentefølsomme vækstaktier. Det kan også i sidste ende være med til at øge sandsynligheden for en recession, som ikke er indregnet i aktiekurserne i dag. Dette er dog ikke en risiko på den korte bane. En anden væsentlig risiko er de geopolitiske spændinger mellem USA/Europa og Kina, som konstant lurer i baggrunden samt situationen i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina, som kan få konsekvenser for olieprisen.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

5
Baseret på 2 anmeldelser