17. okt. 2023 kl. 12:00
4374 visninger

Højere renter i USA og Europa presser højrentelande

Det netop overståede kvartal bød på meget store rentestigninger i USA, Europa og Emerging Markets. Det er primært drevet af styrken i den amerikanske økonomi, som har ført til, at ”higher for longer” blev kvartalets ordsprog.

Det har primært betydet, at de lange renter er steget markant mere end den korte ende, fordi en stor del af rentenedsættelser, der var indregnet over de næste år, er blevet taget ud af priserne.
På trods af markedets mere optimistiske syn på den amerikanske økonomi, så kommer der den kommende tid markant modvind fra flere fronter. Olieprisens stigning vil ramme alle amerikanske husholdninger hårdt. Der skal igen betales af på de amerikanske studielån, hvilket vil give mange husholdninger mindre økonomisk råderum. Derudover har mange amerikanske husholdninger brugt af den opsparing, Covid-perioden skabte. Rentestigningerne giver dyrere lån, hvilket alt andet lige bør ramme husholdninger og virksomheder, men det store spørgsmål er hvor meget og hvornår?

Er Fed færdig med at hæve renten?

Som det ser ud lige nu, er den amerikanske forbundsbank, Fed, måske ikke helt færdig med at hæve renten. Derudover afslører forventningerne hos medlemmerne af Fed ikke de storerentenedsættelser næste år. Derfor skal vi formentlig have markant svagere økonomiske nøgletal fra USA, før det sker.
De store amerikanske renteforhøjelser har også ført til højere renter i Europa på trods af, at Den Europæiske Centralbank, ECB, er færdig med at hæve renten, og at den europæiske økonomi er alt andet end stærk. I Europa vil inflationsudviklingen i høj grad være betydende for, hvornår styringsrenten kan sænkes igen.

Et skuffet marked i Kina

I Kina er renterne faldet i 3. kvartal, hvilket skyldes, at økonomien er meget skrøbelig. Flere styringsrenter er blevet lempet, der er blevet lempet mulighederne for at finansiere ejendomskøb samt foretaget andre tiltag, der skal sætte gang i økonomien, men markedet har været skuffet over, at regeringen ikke har hevet den helt store stimuli-kanon frem. Det er dog ikke helt lige så let som tidligere, eftersom den samlede gæld i forhold til BNP i økonomien er vokset massivt siden finanskrisen, hvor netop den kinesiske regering iværksatte en massiv gældsfinansieret stimulipakke, som ikke kun hjalp Kina, men også havde stor positiv betydning for mange andre EM-landes udvikling i kølvandet på finanskrisen.

Øget værdi flere steder

For de lokale EM-renter var 3. kvartal i første omgang god, da renterne modstod presset fra de amerikanske renter, og en del centralbanker nedsatte renterne, men det varede ikke ved, og især i september er de lokale renter steget kraftigt. Værst er det gået ud over markederne i Brasilien, Colombia og Mexico, men også i Thailand var der store rentestigninger. De østeuropæiske lokale renter derimod steg ikke så meget. Men her leverede Polen også en overraskende stor rentenedsættelse, mens Ungarn er fortsat med at lempe. Grundlæggende anser vi stigningerne i mange af de lokale markeder for værende for store og ser derfor øget værdi flere steder. Vi er også fortsat af den opfattelse, at de lokale renter har god værdi. EM-valutaerne er en lidt anden sag, eftersom rentenedsættelser fra EM-centralbankerne står over for en høj styringsrente i en længere periode i USA. Vi er derfor selektive i valget af EM-valutaer.

EM-obligationer udstedt i dollars og euro har haft det hårdt som følge af de højere renter i USA og Europa. Rentespændet er i kvartalet stort set uændret. På trods af de høje amerikanske renter har flere lande med kreditvurderinger i den bedre ende kunne udstede nye obligationer i september. De svagere kreditter finder aktuelt finansiering hos bl.a. IMF eller venter på, at markedet for nye udstedelser bliver bedre.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Mest læste artikler

29. nov. 2023 kl. 14:50

Se dine forventede udbytter for 2023

Se dine forventede udbytter for 2023
30. okt. 2023 kl. 10:00

Video: Bliv klogere på sundhed og demografi

Video: Bliv klogere på sundhed og demografi
25. okt. 2023 kl. 10:00

Urolige markeder: Er der sol bag skyerne?

Urolige markeder: Er der sol bag skyerne?
17. okt. 2023 kl. 12:00

Globalt aktiemarked under pres

Globalt aktiemarked under pres
10. okt. 2023 kl. 12:00

Bytteforhold ved fusioner i Sydinvest

Bytteforhold ved fusioner i Sydinvest
09. okt. 2023 kl. 12:00

Kina slår tonen an

Kina slår tonen an