HøjrenteLande: Inflationen er svær at komme uden om
05. jan. 2022 kl. 15:25
874 visninger

HøjrenteLande: Inflationen er svær at komme uden om

Kvartalsforventninger: For 2022 er det store spørgsmål, om inflationen bider sig fast, og om centralbankerne verden over bliver nødt til at stramme pengepolitikken kraftigt og dermed ramme den økonomiske vækst.

Den amerikanske centralbank har sat kursen for 2022, som udover udfasningen af obligationsopkøbet også omfatter to til fire renteforhøjelser. Aktuelt er der indregnet omkring tre renteforhøjelser på rentemarkedet. Dermed er risikoen for markedsusikkerhed i den forbindelse formentlig lav. Risikoen er i stedet, at inflationen bider sig fast, og forventningerne til denne i 2023 og frem bliver markant højere.

I Eurozonen er den økonomiske vækst ramt af COVID-19-varianter samt ikke mindst manglen på mikrochips og andre delkomponenter. Inflationen er næsten lige så høj som i USA, men risikoen, for at den bider sig fast, er formentlig mindre. Vi forventer ikke nogen renteforhøjelser i 2022, men forventer at der skrues ned for obligationsopkøbet.

Lavere risiko for nedlukning

COVID-19 vil også spille en stor, men forhåbentlig aftagende rolle. Aktuelt er usikkerheden knyttet til Omikron-varianten stadig stor. Den smitter mere, men ser også ud til at være mindre alvorlig. Dermed er risikoen for omfattende nedlukning udover de eksisterende lave. Men Omikron lægger en dæmper på den økonomiske vækst hen over vinteren.

COVID-19: Fortsat hårdt pres på kinesisk økonomi

I Kina føres stadig en nultolerance COVID-politik, hvilket giver massive nedlukninger ved selv få tilfælde. Om denne politik ændres, efter at landet har afholdt vinter-OL, og flere analyser af den smitsomme Omikron-variant bliver offentliggjort, bliver spændende at se. Men disse nedlukninger lægger et hårdt pres på økonomien i de regioner og byer, der rammes.

Økonomien i Kina lider under nedlukningerne, men udfordringerne i landets boligindustri er formentlig en større risiko. Flere ejendomsudviklere er i betalingsstandsning eller meget tæt på. Myndighedernes håndtering af disse virksomheder er af stor betydning for hele sektoren og økonomien. Ejendomsudviklerne har store mængder halv- og helfærdige projekter i bøgerne, men hvis disse forsøges solgt på én gang, presser det priserne generelt og kan dermed ramme andre udviklere.

Derudover er de lokale myndigheders skatteindtægter i høj grad afhængige af jordsalg, hvorfor det kan ramme de lokale myndigheders budget. Vi vurderer, at de kinesiske myndigheder har værktøjerne til at styre udfordringerne i ejendomssektoren og vil øge stimuli for at holde den økonomiske vækst på omkring 5 % i 2022. Den økonomiske model skal dog ændres, eftersom den nuværende sammensætning med stort bidrag fra ejendomsinvesteringer ikke er holdbar i længden.

Lavere inflationspres fra råvare i 2022?

Råvarepriserne er med få undtagelser steget i 2021. Olieprisen er klart højere i takt med, at økonomierne er kommet op i gear igen. Prisen på naturgas er ikke kun steget i Europa, men i det meste af verden. Det kan vi formentlig takke Putin for, eftersom han bruger naturgaseksporten som et politisk værktøj. Fødevarerne og metallerne ligger ligeledes højt. I 2022 bliver inflationspresset fra råvarepriserne til gengæld lavere. Til gengæld er udfordringerne for transportsektoren stadig store og med til at presse priserne på varer op og forsinke leveringen.

Inflationen får centralbanker i arbejdstøjet

Inflationen er steget kraftigt i de langt de fleste EM-lande. Vi nærmer os formentlig toppen, men det betyder ikke, at EM-centralbankerne er færdige med at hæve renten. De fleste af bankerne vil være sikre på, at inflationen ikke bider sig fast, hvorfor renteforhøjelser er på dagsordenen mange steder. Derudover vil flere centralbanker sikre sig mod amerikanske renteforhøjelser. Vi vurderer, at markedet mange steder er ved at have indregnet de fleste renteforhøjelser, og at obligationsinvesteringer på lokalmarkederne derfor igen bliver attraktive. Det er dog meget landeafhængigt.

Brasilien og Rusland var nogle af de første til at hæve styringsrenterne og har hævet kraftigt, men er stadig ikke færdige. Pengepolitik er dog ikke alt. I Brasilien er risikoen i høj grad politisk med en finanspolitik, der er for lempelig, og vigtige valg til oktober, og derfor kan det stadig være relevant at vente. Derudover er der fx Tyrkiet, hvor præsident Erdogan gør, hvad han kan, for at valutaen og landets obligationer er ekstremt risikofyldte.

Strammere pengepolitik vil ramme væksten

Den økonomiske vækst vil i 2022 flere steder være påvirket negativt af en strammere pengepolitik. Derudover vil finanspolitikken i mange lande være strammere efter to år med ekstremt lempelige offentlige finanser. Men undgår verden nye nedlukninger, så vil der for de fleste lande være et positivt vækstskub herfra. Der er også et efterslæb pga. udfordringerne med transportindustrien. Høje råvarepriser er positivt for lande, hvor råvareudvinding og eksport er en stor andel af økonomien. Turistindustrien kom ikke fuldt tilbage i 2021, og her vil lande som Thailand og Tyrkiet kunne forvente et boost i 2022.

De højere renter på obligationer fra højrentelande gør, at valutaerne på en del fronter ser mere attraktive ud. Strammere amerikansk pengepolitik er en joker i det spil. I 2022 var en stærk dollar hård ved valutaerne (-6 %), når afkastet skulle gøres op i dollar. Men for investorer, der opgjorde afkastet i euro, var der et lille plus. Derfor vil det for valutaerne fra højrentelande i 2022 i høj grad også være afgørende, hvor stærk eller svag dollaren vil være.

Styr på budgetterne

Højrentelandeobligationer udstedt i USD havde ikke et godt 2021, hvor højere amerikanske renter og udvidet rentespænd pressede aktivklassen. Her er i vores øjne plads til indsnævring. Strammere amerikansk pengepolitik er her en stor risiko, men det positive er, at der allerede er indregnet en del i priserne. Højrentelandene skal dog have styr på de offentlige budgetter igen og få afviklet de ekstraordinære COVID-19-tiltag.

Her har Brasilien store udfordringer, især fordi landet har valg til oktober. Vi ser stadig mest værdi i udvalgte B-ratede kreditter samt i udvalgte BBB-obligationer udstedt i EUR, hvorimod vi ser mindst værdi i A-ratede kreditter. Vi vurderer, at når der bliver lidt mere stille på rentemarkedet i USA, vil det føre til et indsnævret kreditspænd.

Økonomierne kommer sig

På trods af udsigt til en strammere pengepolitik i USA er vi fortsat af den vurdering, at pengepolitikken vil være lempelig især givet høj inflation. Sammen med forholdsvis åbne statskasser betyder det, at økonomierne vil komme sig igen. Vi forventer, at COVID-19 vil spille en mindre rolle som følge af vacciner og økonomiernes evne til at tilpasse sig nye varianter, som vi har set med Delta og – forhåbentlig – Omikron.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,5
Baseret på 4 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig