Inflation, renteforhøjelser og recessionsfrygt præger højrentelandene
04. jul. 2022 kl. 11:25
1857 visninger

Inflation, renteforhøjelser og recessionsfrygt præger højrentelandene

Kvartalsforventninger: I det kommende kvartal bliver det formentlig en kamp mellem inflationsfrygten og recessionsfrygten, der afgør, om renterne skal op eller ned.

I det netop overståede kvartal blev højrentelandene ramt af næsten alt, der kan give modvind. Inflationen er fortsat med at stige i langt de fleste lande. Den amerikanske forbundsbank, Fed, forhøjede styringsrenten hele 0,75 %-point ved det seneste møde. De større renteforhøjelser har betydet, at i forhold til slutningen af 1. kvartal har markedet nu indregnet mere for de næste seks måneder og det næste år, mens udsigten to år frem er stort set uændret. 

Den strammere pengepolitik har allerede ført til recessionsfrygt, og derfor har renterne i USA (og Europa) i slutningen af juni taget et dyk ned. I det kommende kvartal bliver det formentlig en kamp mellem inflationsfrygten og recessionsfrygten, der afgør, om renterne skal op eller ned.

Europa hæver renten

I Europa forhøjer Den Europæiske Centralbank, ECB, efter alt at dømme styringsrenten med 0,25%-point på mødet i anden halvdel af juli, og der er god sandsynlighed for positive styringsrenter til efteråret. Markedet forventer, at styringsrenten stiger til lidt over 1,5 % over det næste år, hvorefter det næsten er slut. 

På kort sigt er den store usikkerhedsfaktor den truende gaskrise, hvis Rusland lukker for gashanen. Det vil sende Europa i en dyb recession, og i så fald vil det ikke være muligt for ECB at forhøje renten. Gasstoppet kan også ramme Polen, Tjekkiet m.fl. hårdt. 

"På kort sigt er den store usikkerhedsfaktor den truende gaskrise"

Manglen på hvede rammer de fleste markeder

Rusland angriber stadig Ukraine, hvilket overordnet set skaber færre problemer nu end for tre måneder siden. Men lukker Putin for gassen, er udfordringerne store. Krigen kommer formentlig til at trække ud, eftersom det ikke ser ud til, at der aktuelt er mulighed for et kompromis. Derfor vil ukrainerne desværre fortsætte med at lide. Krigen skaber dog også problemer i resten af verden, fordi eksporten af ukrainsk hvede er stoppet. 

Manglen på hvede rammer ikke kun storimportørerne som fx Egypten, men langt de fleste markeder, fordi den lokale pris de fleste steder i stort omfang afhænger af de globale priser. Der har dog i slutningen af juni været prisfald på hvede, palmeolie, soja m.m. Dermed kan der være lettelse på vej for de inflationsplagede forbrugere. Prisfald i råvarerne tager dog tid om at dukke op i forbrugerpriserne.

Efterårsstorm på obligationsmarkederne
Læs også

Efterårsstorm på obligationsmarkederne

Læs artikel

Centralbankerne forhøjer styringsrenterne

De fleste centralbanker i højrentelandene fortsatte med at forhøje styringsrenterne i 2. kvartal, og de fleste fortsætter formentlig i 3. kvartal, men for flere centralbankers vedkommende nærmer vi os toppen. Det er fx tilfældet i Brasilien, som har én måske to renteforhøjelser tilbage, inden centralbanken holder en lang pause, før den begynder at nedsætte renten. 

Generelt har centralbankerne i højrentelandene været markant hurtigere ude af startblokken i forhold til Fed og især ECB. Derfor har de et forspring og kan stoppe tidligere, men samtidig har mange af centralbankerne forhøjet styringsrenterne væsentligt mere, end Fed og ECB ser ud til komme til at hæve deres. Det er også baggrunden for, at højrentelandenes valutaer samlet set har klaret årets modvind forholdsvis godt.

Væksten er ramt

Den økonomiske vækst i højrentelandene er ramt af højere renter. Kina har i andet kvartal været ramt af omfattende nedlukninger som følge af præsident Xis nul-Covid-politik, men nedlukningerne er næsten ovre nu. Den økonomiske vækst vil formentlig komme tilbage i 3. kvartal, men overordnet set er den kinesiske økonomi ramt af Covid-19 og en hårdt presset ejendomssektor. Derfor vil 2022 formentlig være et svagt år for den kinesiske økonomi. Den lavere vækst i Kina betyder også lavere priser på råvarer som fx jernmalm.

"Kina har i andet kvartal været ramt af omfattende nedlukninger"

Rentespændet er kørt ud

Andet kvartal har været forfærdelig for EM-obligationer udstedt i dollars. De amerikanske renter steg, og risikoaktiver har i den grad været i modvind. Den effektiv rente endte kvartalet på 8,57 %, hvilket er det højeste niveau siden maj 2009. Rentespændet er med 542bp også det højeste siden 2009, hvis man ser bort fra Covid-19-foråret i 2020.

Vi ser stadig mest værdi i udvalgte B-ratede kreditter samt i udvalgte BBB-obligationer udstedt i EUR, hvorimod vi ser mindst værdi i A-ratede kreditter. Vi vurderer, at når der bliver lidt mere stille på finansmarkederne, vil det føre til et indsnævret kreditspænd.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,4
Baseret på 11 anmeldelser