03. mar. 2023 kl. 11:55
5071 visninger

Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 06/2023)

Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Afdelingernes/andelsklassernes risikoklasse er i prospektet opdateret i overensstemmelse med de nye Central Investorinformationsdokument, hvor risikoklassen er bestemt ud fra klassificeringsmetoden, som benyttes i EU. De fleste afdelinger/andelsklasser er blevet placeret i en lavere risikoklasse end tidligere. Det er ikke et udtryk for at afdelingen/andelsklassen har fået en lavere risiko, men alene at der benyttes en ny klassificeringsmetode.

Prospektets bilag 1 ”Disclosureforordningen Artikel 8” er opdateret, så det er i overensstemmelse med det nye format i detailreguleringen til disclosureforordningen.

Redaktionelle ændringer.

 

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet