Kvartalskommentar: Ligevægt og Value

Visninger: 2801 Dato: 02. jul. 2019 kl. 13:50

Kvartalsforventninger til Ligevægt og Value: Globale valueaktier i modvind

Globale aktier kunne ikke fortsætte de flotte stigningstakter fra 1. kvartal. I stedet var vi vidne til et konsolideringsmønster, hvor globale aktier bevægede sig mere eller mindre sidelæns. Markedet var tynget af skuffende nøgletal og en optrapning i handelskonflikten med en amerikansk boykot af kinesiske Huawei som det store omdrejningspunkt. På den anden side så vi fortsat lempelige signaler fra verdens centralbanker, som var med til at holde hånden under aktierne. Især den amerikanske centralbank åbnede op for fornyede rentenedsættelser, hvilket var en stor faktor bag de rentefald, vi var vidne til i kvartalet.

De store rentefald har igen været med til at skabe efterspørgsel efter både defensive aktier med en stabil indtjening og vækstaktier. Når væksten aftager i økonomien, og renterne falder, ser man typisk en større interesse for defensive aktier, som bedre kan navigere i et uroligt farvand. Vækstaktier efterspørges ligeledes i højere grad, da man i en økonomi med lavere vækst søger de aktier, som kan tilbyde en højere vækst. Alt dette er også årsagen til, at vores valueaktier i år ikke har kunnet følge stigningstakten fra fx vækstaktierne. Som vi skrev i sidste kvartalskommentar, er rabatten på valueaktier i dag meget stor, og efter 2. kvartal er rabatten kun blevet endnu større. Vi har således aldrig forvaltet en så billig portefølje af bredt diversificerede valueaktier, som vi gør i dag. Det betyder også, at der i dag er et meget stort uforløst potentiale i vores portefølje, men som vi tidligere har påpeget, er timingen svær at forudsige. Vi tror fremadrettet endnu mere end tidligere på vores strategi, da værdiansættelsen som det bærende element aldrig har set bedre ud.

De største risici for vores valuestrategi i dag er, at modvinden kan fortsætte i et scenarie med fortsat lav vækst og faldende renter. Af bredere risici ser vi muligheden for en yderligere optrapning af handelskonflikten, fornyet uro i Mellemøsten samt et mudret politisk billede i Europa, herunder et uafklaret Brexit. 

USA
Amerikanske aktier bevægede sig mere eller mindre sidelæns gennem årets 2. kvartal. Vi var vidne til generelt skuffende amerikanske nøgletal, som dermed begynder at følge trenden fra resten af verden. En anden faktor, som lagde en dæmper på amerikanske aktier, var en aggressiv Trump, som valgte at optrappe handelskonflikten med Kina ved at forbyde amerikanske virksomheder at handle med Huawei af nationale sikkerhedshensyn. Samtidig var han ude med riven efter både Mexico, Indien og Europa. Denne udvikling var medvirkende til, at den amerikanske centralbank åbnede op for nye rentenedsættelser allerede i 2019. Markedet forventer i skrivende stund tre rentenedsættelser på hver 0,25%-point i 2019 fra den amerikanske centralbank, og flere begynder at tro på, at der kan komme en rentenedsættelse på 0,5%-point allerede på det næste møde den 31. juli.

De store rentefald har igen været med til at skabe efterspørgsel efter vækstaktierne. Når væksten aftager i økonomien, og renterne falder, ser man typisk en stigende efterspørgsel efter vækstaktier, da vækst bliver en knap faktor. Dette er også årsagen til, at vores valueaktier i år ikke har kunnet følge stigningstakten fra vækstaktierne. Som vi skrev i sidste kvartalskommentar, er rabatten på valueaktier i dag meget stor, og efter 2. kvartal er rabatten kun blevet endnu større. Vi har således aldrig forvaltet en så billig portefølje af bredt diversificerede valueaktier, som vi gør i dag. Det betyder også, at der i dag er et meget stort uforløst potentiale for vores portefølje, men som vi tidligere har påpeget, er timingen svær at forudsige. Vi tror fremadrettet endnu mere end tidligere på vores strategi, da værdiansættelsen som det bærende element aldrig har set bedre ud.

De største risici for vores valuestrategi i dag er, at modvinden kan fortsætte i et scenarie med fortsat lav vækst og faldende renter. Af bredere risici ser vi muligheden for en yderligere optrapning af handelskonflikten mellem især USA og Kina samt tiltagende frygt for recession. 

Europa
Europæiske aktier bevægede sig mere eller mindre sidelæns gennem årets 2. kvartal. De europæiske nøgletal indikerer fortsat svag vækst i Europas største økonomier, men der er dog tegn på en stabilisering, når vi kigger på en række af de ledende nøgletal. De svage nøgletal kombineret med en optrapning i den globale handelskonflikt skabte et svært miljø for et eksportfokuseret aktiemarked som det europæiske. En stærkt understøttende faktor var midlertidigt lempelige signaler fra Den Europæiske Centralbank, som varmer op til både rentenedsættelser og andre pengepolitiske lempelser.

De lavere vækstudsigter og de faldende renter var med til at skabe efterspørgsel efter både defensive aktier med en stabil indtjening og vækstaktier. Når væksten aftager i økonomien, og renterne falder, ser man typisk en større interesse for defensive aktier, som bedre kan navigere i et uroligt farvand. Vækstaktier efterspørges ligeledes i højere grad, da man i en økonomi med lavere vækst søger de aktier, som kan tilbyde en højere vækst. Alt dette er også årsagen til, at vores valueaktier i år ikke har kunnet følge stigningstakten fra eks. vækstaktierne. Som vi skrev i sidste kvartalskommentar, er rabatten på valueaktier i dag meget stor, og efter 2. kvartal er rabatten kun blevet endnu større. Vi har således aldrig forvaltet en så billig portefølje af bredt diversificerede valueaktier, som vi gør i dag. Det betyder også, at der i dag er et meget stort uforløst potentiale i vores portefølje, men som vi tidligere har påpeget, er timingen svær at forudsige. Vi tror fremadrettet endnu mere end tidligere på vores strategi, da værdiansættelsen som det bærende element aldrig har set bedre ud.

De største risici for vores valuestrategi i dag er, at modvinden kan fortsætte i et scenarie med fortsat lav vækst og faldende renter. Af bredere risici ser vi muligheden for en yderligere optrapning af handelskonflikten mellem især USA og Kina, tiltagende frygt for recession samt et fortsat skrøbeligt politisk billede på tværs af Europa, herunder et uafklaret brexit.

 

Mere om Sydinvest USA Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Verden Ligevægt og Value

Af senior porteføljemanager Romanas Narusis for Sydinvest den 2. juli 2019

Tilbage