Kvartalskommentar: Ligevægt og Value

Visninger: 412 Dato: 02. apr. 2019 kl. 12:50

Kvartalsforventninger til Ligevægt og Value: økonomiske nøgletal og virksomhedernes indtjening i fokus.

Efter et 4. kvartal med store kursfald var vi vidne til et overraskende hurtigt og stærkt rebound i årets 1. kvartal. Overraskende fordi ledende indikatorer indikerer svag vækst, og selskabernes indtjeningsestimater fortsat justeres ned.

Det voldsomme rebound har i vores optik været drevet af to ting. For det første var de fleste investorer massivt undervægtet i aktier ved årets begyndelse. For det andet har der været en mangel på likviditet i markedet. Sidstnævnte er med til at forstærke markedsbevægelserne i både op- og nedadgående retning. Hertil kom, at den amerikanske centralbank overraskede markedet med en meget lempelig tilgang til pengepolitikken. Centralbanken vendte således på en tallerken og ser nu en ende på de pengepolitiske opstramninger. Det pludselige skifte har sendt renterne helt i bund og været en central forklaring på, at vækstaktier har outperformet valueaktier i stor stil.

Vi har over det sidste halve år argumenteret for, at valueaktier kan begynde at outperforme markedet grundet en historisk billig værdiansættelse. Efter de sidste måneders svage performance er det mere gældende end nogensinde. Vi ser buen som værende spændt, men har svært ved at sige, hvad den forløsende trigger skal være. Vi ved dog, at når vendingen kommer, kommer den ofte hurtigt og voldsomt, og det er derfor vanskeligt at time. Vi har derfor øget vores eksponering mod de billigste valueaktier, men har samtidig forsøgt at undgå de allermest forgældede af slagsen. Udover en meget attraktiv værdiansættelse, tror vi også på, at der er bedre kapitalbeskyttelse i valueaktier på nuværende tidspunkt i konjunkturcyklussen. I takt med at vi bevæger os mod en afslutning på det årelange opsving og dermed tættere på en recession, har vi det godt med at være investeret i aktier, som både er underejet og billige. Historisk set har den kombination givet bedre beskyttelse i et volatilt marked.

De største risici p.t. er, at aktierne er steget markant på kort tid til trods for, at vi ikke har set en forbedring i ledende nøgletal og virksomhedernes indtjening. For at stigningerne kan fortsætte, kræver det, at vi snart ser en stabilisering. Herudover er den evigt simrende geopolitik i form af handelskrig og ulmende uro på tværs af Europa en væsentlig risiko at have på sin radar.

Største risici i USA p.t. er, at aktierne er steget markant på kort tid til trods for, at vi ikke har set en forbedring i ledende nøgletal og virksomhedernes indtjening. For at stigningerne kan fortsætte, kræver det, at vi snart ser en stabilisering. Herudover er en væsentlig risiko manglende fremskridt vedrørende en amerikansk-kinesisk handelsaftale.

Største risici i Europa p.t. er, at aktierne er steget markant på kort tid til trods for, at vi ikke har set en forbedring i ledende nøgletal og virksomhedernes indtjening. For at stigningerne kan fortsætte, kræver det, at vi snart ser en stabilisering. Herudover er den politiske situation på tværs af Europa en væsentlig risiko. Især den flydende situation omkring Brexit rangerer højt på listen over aktuelle risici.

Mere om Sydinvest USA Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Verden Ligevægt og Value

Af senior porteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen for Sydinvest den 2. april 2019

Tilbage