Kvartalskommentar: Ligevægt og Value

Visninger: 1392 Dato: 06. jul. 2020 kl. 10:30

Med en stigning på 16,3 % bød 2. kvartal på store aktiekursstigninger. Det skete i kølvandet på et stort fald i nye konstaterede smittetilfælde af COVID-19.

For de fleste investorer er kursstigningerne dog blevet mødt med en vis portion skepsis, da den økonomiske vækst er blevet hårdt ramt. Mange institutionelle investorer har en fortsat stor kontantandel, ligesom lederskabet i aktiemarkedet heller ikke har ændret sig.

Hvis man kradser lidt i overfladen, ser man eksempelvis, at stigningerne fortsat er drevet af store stabile vækstaktier som Amazon, Apple og Microsoft, imens mange af de mindre cykliske valueaktier fortsat har det svært. Derfor har kvartalet også været hårdt for vores ligevægts- & valuestrategi med undtagelse af Europa, hvor strategien har præsteret fornuftigt.  

Kvartalets store stigninger kan i vores optik tilskrives en hurtig og stor respons fra både centralbanker og myndigheder. Centralbankerne har tilført rekordstor likviditet, imens verdens regeringer har været markant hurtigere til at søsætte gigantiske hjælpepakker, end de var under finanskrisen. Markedet har sat stor pris på disse tiltag, og særligt den rigelige likviditet synes at have fundet sin vej til aktiemarkedet. Men med de generelt store kursstigninger er risikobilledet nu også et lidt andet.

Aktier er som helhed blevet dyre, og flere risici har meldt sig på banen. For det første er der snart valg i USA, hvor demokraterne i form af Joe Biden p.t. står stærkt. Demokraterne har åbent snakket om en forhøjelse af selskabsskatten, da de store fiskale lempelser skal finansieres. For det andet har vi over den seneste måned været vidner til social uro på tværs af USA, hvilket skyldes racemæssige samt socioøkonomiske forskelle. For det tredje har vi set en eskalering i handelskrigen og trenden i antiglobalisering. Endelig ser vi også i øjeblikket en opblusning i smittetilfælde relateret til COVID-19, hvilket særligt gælder USA og ligeledes understreger faren for en anden bølge, når efterårsvejret rammer os. 

Til trods for de mørke skyer har valueaktier aldrig været billigere, end de er i dag. I løbet af 1. halvår accelererede den udvikling desværre. Det er dog ikke så underligt, da den nuværende recession ikke kunne have været designet bedre for vækstaktier og dårligere for valueaktier. Tager vi eksempelvis en stor vækstaktie som Amazon, har den stor fordel af, at folk i isolation er blevet tvunget til at handle mere online, mens de fysiske butikker er blevet tvunget til at lukke. På nedlukningssiden har vi mange af valueaktierne, som derfor er blevet umådelig hårdt ramt. Til trods for dette ser vi fortsat positivt på udsigterne for vores ligevægts- & valuestrategi. Udover at strategien aldrig har været billigere, så vil vores strategi netop have stor medvind, når markedet på et tidspunkt begynder at have større tiltro til en genåbning og en normalisering af økonomien.

Vi er endda begyndt at se signaler på en stabilisering og en vending i en lang række ledende nøgletal. Fortsætter det billede, er vi meget komfortable med at sidde med en portefølje, som indeholder underejede, billige aktier, som med lidt fremgang hurtigt vil kunne opleve store opjusteringer i indtjeningen. På den lidt længere bane kan kombinationen af store fiskale og pengepolitiske hjælpepakker ligeledes være med til at drive inflation og renter op, hvilket vil være en yderligere medvind for valueaktier i forhold til vækstaktier. 

Den største risiko, som vores ligevægt & value porteføljer i dag står over for, er en evt. anden bølge relateret til COVID-19, men selv hvis det skulle ske, vil det formentligt ske med en mindre nedlukning, end det vi så i foråret, da nedlukningen har haft store økonomiske konsekvenser. Konsekvenser man ikke har råd til at gentage givet de allerede høje gældsniveauer. 

For Sydinvest af seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen, Sydbank

Tilbage