20. jan. 2021 kl. 10:30
775 visninger

Latinamerikanske aktier ser stadig billige ud

De latinamerikanske aktiemarkeder steg kraftigt i 4. kvartal. De positive nyheder omkring vaccinerne får nu endeligt markederne til at kigge mere fremad.

Vi har i markedet fået mere vished for den økonomiske situation i USA, efter at den seneste stimulipakke blev underskrevet. Udover COVID-19-stimuli hen over foråret, undgik landet også en nedlukning af det offentlige statsapparat, da en aftale vedrørende budgetloftet blev vedtaget.

Vi vurderer, at den her positive kombination af forventningen om bedring i COVID-19- situationen og mindre politisk usikkerhed i USA kan give en kraftig medvind på de latinamerikanske aktiemarkeder i 2021.

Eksponeringen mod den cykliske del af økonomien er som nævnt stor i Latinamerika, men det stærke aktiemarked i 4. kvartal har endnu ikke fået regionens selskaber til at se dyre ud.

Latinamerika i 2020

De latinamerikanske aktiemarkeder steg kraftigt i 4. kvartal og klarede sig for en gangs skyld væsentligt bedre end resten af verdens aktiemarkeder. De latinamerikanske aktiemarkeder ligger for året dog stadig underdrejet ift. de andre store regioner.

Starten af 4. kvartal var præget af usikkerhed. Nyhedsstrømmen i 4. kvartal fortsatte 3. kvartals kedelige tendens ift. corona-epidemiens andenbølgeeffekter. Mange virologer og andre eksperter havde egentlig længe forudsagt, at efteråret og vinteren kunne blive endnu værre end foråret, men da den forudsagte realitet blev til virkelighed, blev mange investorer alligevel skræmte og prøvede at presse sig ud af den allerede overfyldte salgsdør.

Som beskrevet i sidste kvartalsrapport vendte de latinamerikanske aktiemarkeder egentlig primært rundt i sympati med de globale markeder som følge af store udbrud i især Europa og USA. Frygten for en stor stigning i smittetallene udeblev dog til dels i Latinamerika. Størstedelen af regionens aktiemarkeder ligger på den sydlige halvkugle, og de mindre slemme andenbølgeeffekter må antages at være positivt påvirkede af, at de er gået mod sommer i denne del af verden.

Positive vaccinenyheder vendte kursen

Men det, som for alvor fik det store aktieskib til at skifte kurs mod himlen, var i langt højere grad de positive vaccinenyheder, der begyndte at tikke ind i løbet af kvartalet. Tallene for de første vacciners effektivitet var væsentligt højere, end mange havde håbet, og både Pfizers og Modernas vacciner blev hurtigt godkendt i USA og siden i Europa. Vaccineringen er som bekendt allerede i gang i Vesten, men også Kina og Rusland blandt andre er påbegyndt vaccinering med egenudviklede vacciner.

Det ser nu ud til, at mange regioner, inkl. Latinamerika, vil være kommet langt med vaccinering, når vi når til sommeren 2021. Det satte for alvor gang i aktieappetitten, og især den cykliske del af finansmarkederne blev ædt råt i 4. kvartal. Det skabte kraftige stigninger i billigt prisfastsat cykliske aktier. Latinamerika er en af de regioner med størst eksponering mod denne type selskaber, så det var ingen overraskelse, at regionen klarede sig i top i sådant et scenarie.

Vi står dog stadig i en situation, hvor regionens aktiemarkeder fortsat ser billige ud relativt til resten af verden. En af grundene til denne rabat tilskriver vi stadig den regionale politiske pandemihåndtering, og de politiske usikkerheder vil fortsætte langt ind i 2021.

Video: Fremtiden for fjernøstlige aktier
Læs også

Video: Fremtiden for fjernøstlige aktier

Læs artikel

Brasiliansk mudderkastning

I Brasilien er den politiske mudderkastning aftaget, men skytset er stadig vådt. Den stærke leder af Underhuset og præsidenten samt hans finansminister hopper stadig på hver sin side af vippen, men begge parter har dog taget et par skridt mod midten.

Den stærke højesteret har også været på banen og har dømt mod begge parter i løbet af kvartalet. Lederen af Underhuset samt lederen af Overhuset (Senatet) har ikke fået lov at genopstille, da deres periode er udløbet, og Bolsonaro begyndte en kampagne for at sige nej til vacciner, men dette blev også underkendt af Højesteretten. I Brasilien er det ens eget valg at blive vaccineret, men hvis man vælger at sige nej, kan man nu blive nægtet modtagelse af offentlige serviceydelser og fysisk adgang til dele af det offentlige rum.

Fortsatte problemer i Mexico

I Mexico var præsidenten i skudlinjen i 3. kvartal. Det var især for hans manglende evne til at holde mange af hans kampagneløfter, bl.a. at løfte folk ud af fattigdom, mindske den høje grad af overvægt og nedbringe kriminaliteten. I 4. kvartal formåede han at dukke sig for direkte pletskud, men han ser stadig ud til at være omringet med skarpt skyts fra mange sider.

Mexicos store problemer med socialt udsatte og fedme er for alvor blevet udstillet igennem corona-epidemien. Mexico har en af verdens højeste COVID-19-dødsrater, og mange eksperter peger især på den nationale tendens til overvægt, socialt udsattes begrænsede adgang til sundhedsvæsenet og deres manglende evne til at isolere sig, som stærkt bidragende faktorer til den mindre flatterende topplacering i den statistik.

Det påvirker naturligvis præsidentens stærke vælgerbase i lav- og mellemindkomstgrupperne. ALMO har samtidigt skulle undvige kritikerne af hans (manglende) tiltag mod kriminaliteten. I 4. kvartal fremlagde hans parti et lovforslag om, at den mexicanske centralbank skulle tvinges til at modtage de amerikanske dollars, som de nationale banker ikke kunne komme af med.

Tanken var, at mexicanerne, der arbejder i især i USA skulle kunne sende penge hjem, uden at modtagerne var nødt til at gå til lyssky vekselerere for at få solgt deres dollars. Problemet er bare, at 99 % af de penge, der sendes hjem allerede sendes digitalt. Dermed vil det i højere grad være mexicanske narkobander, der gavnes mest - det vil blive lettere for dem at vaske dollars hvide. Det fik også hurtigt USA op af stolen, og de var hurtigt ude at rasle med sanktionsbøtten. I 11. time valgte præsidenten dog at udskyde afstemningen.

Forventninger til markedet

Vi ser især på nøgletallene for Brasilien som meget attraktive. Bl.a. ligger både BNP-forventninger, detailsalget, forbrugertillid, industritilliden og industriproduktionen højt, mens også inflationsudsigterne stadig ligger på et attraktivt niveau. Vi har derfor fastholdt vores overvægt. Vi har som nævnt været i gang med en rotation fra de mere vækstorienterede navne inden for onlinehandel til de mere cyklisk drevet aktier i bl.a. finans- og råvaresektoren.

I Mexico og Chile ser forventninger og tillidsindikatorer også attraktive ud, mens udsigterne for både Colombia og Peru stadig er mere lunkne. 

Vi har undervægt i både Peru og Colombia. Som nævnt er begge lande meget råvareafhængige, men vi vurderer, at vi kan få den eksponering bedre andetsteds. Vi har øget vores eksponering i Chile, og med den seneste positive udvikling i de realøkonomiske udsigter og en aftagende politisk risiko afviser vi ikke, at bevægelsen i vores positionering kan fortsætte. 

Vi har stadig en undervægt i Mexico. Vi ser stadig det politiske billede som udfordrende. Der er midtvejsvalg i 2021, og den siddende præsident har som nævnt været under angreb fra mange sider, og hans store populistiske opbakning er mindre stålfast. Det kan betyde, at hans parti mister flertallet, men det skaber også usikkerhed om selve præsidentembedet. Han har tidligere lovet, at midtvejsvalget også er et valg af ham som præsident. Vi kan derfor ikke afvise, at han går af før tid, hvis han og hans parti opnår et dårligt valg. Alt andet lige skaber det usikkerhed for det mexicanske aktiemarked.

for Sydinvest af seniorporteføljemanager Nicolaj Jeppesen, Sydbank

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,9
Baseret på 8 anmeldelser