20. jan. 2021 kl. 15:10
1327 visninger

Forventelig medvind til globale EM-aktier i 2021

De positive nyheder omkring vacciner får nu endelig markederne til at kigge mere fremad. Det har i mindre grad været tilfældet igennem pandemien, hvor smittetal helt ned på daglig basis synes at have haft en styrende effekt på aktiemarkedet.

2021 bliver et år, hvor væksten kommer stærkt tilbage oven på et rædselsfuldt 2020. Vi forventer derfor, at investorernes risikovillighed vil stige, for når centralbankernes renter fortsat holdes lave, er der et godt fundament for aktiemarkederne. 

Stærk afslutning på året

Den sidste del af 2020 var præget af usikkerhed med samme kedelige tendens i nyhedsstrømmen ift. corona-epidemiens andenbølge effekter. Alligevel blev afslutningen på året en særdeles stærk periode for aktiemarkedet med et afkast på 15,3 % bl.a. som følge af de positive vaccinenyheder, der tikkede ind i løbet af kvartalet.

Tallene for de første vacciners effektivitet er væsentligt højere end mange havde håbet, og både Pfizers og Modernas vacciner blev hurtigt godkendt i USA og siden i Europa. Vaccineringen er allerede i gang i Vesten, mens også Kina og Rusland har egenudviklede vacciner.

Det ser nu ud til, at mange regioner vil være kommet langt med vaccinering, når vi når til sommer 2021. Det satte for alvor gang i aktieappetitten, og især den cykliske del af finans-markederne blev ædt råt i 4. kvartal. Det skabte kraftige stigninger i billigt prisfastsat cykliske aktier. Latinamerika er en af de regioner med størst eksponering mod denne type selskaber, så det var ingen overraskelse, at regionen klarede sig i top i sådant et scenarie.

Det betyder senatsvalget i USA
Læs også

Det betyder senatsvalget i USA

Læs artikel

Præsidentvalget i USA prægede 2020

En af kvartalets væsentligste begivenheder var det amerikanske præsidentvalg, hvor Joe Biden står tilbage som vinder. Kombinationen af lavere politisk usikkerhed og klarhed omkring corona-vaccinerne udløste stor risikovillighed i november, hvor de billige cykliske aktier havde førertrøjen på. Dollaren har været udpræget svag i kvartalet, hvilket giver ekstra medvind for aktierne på Emerging Markets. 

Væksten i Kina

De kinesiske aktier lagde stærkt fra land i oktober i kølvandet på arbejdet med udformningen af den 14. femårsplan. Fokus er bl.a. på innovation, at udvikle egne værdikæder, styrkelse af den indenlandske efterspørgsel, beskyttelse af patentrettigheder samt begrænsning af CO2-udslippet.

15 lande i Asien inkl. Australien og New Zealand underskrev i kvartalet den største frihandelsaftale nogensinde. Over en årrække vil omkring 90 % af importafgifterne blive udfaset. Dette vil give et vækstbidrag til Fjernøsten-regionen.

15 lande i Asien inkl. Australien og New Zealand underskrev i kvartalet den største frihandelsaftale nogensinde. Over en årrække vil omkring 90 % af importafgifterne blive udfaset.

Landemæssigt er Kina kommet bedst gennem coronakrisen, men mod årets afslutning er investorernes fokus skiftet over mod regionens andre lande, der nu står over for et comeback i lyset af corona-vaccinerne. Indien, Korea, Taiwan og de sydøstasiatiske lande har derfor oplevet betydelige kursstigninger i december. 

Forventninger om mere vækst i 2021

De positive nyheder omkring vacciner får nu endelig markederne til at kigge mere fremad. Det har i mindre grad været tilfældet igennem pandemien, hvor smittetal helt ned på daglig basis synes at have haft en styrende effekt på aktiemarkedet. 

2021 bliver et år, hvor væksten kommer stærkt tilbage oven på et rædselsfuldt 2020. Vi forventer, at investorernes risikovillighed vil stige. Når centralbankernes renter fortsat holdes lave, så er der et godt fundament for aktiemarkederne. Hvor investorerne har søgt mod ’sikker havn’ under coronakrisen (USA), så skal afkastet i 2021 nærmere hentes på Emerging Markets. 

I Asien forventer vi, at især Korea, Taiwan, Indonesien og Filippinerne vil nyde godt af investorernes blomstrende optimisme. 

Helt overordnet vil udviklingen i fondens investeringstemaer dog have størst betydning for fondens relative afkast -  herunder temaerne ’Grøn omstilling’, ’Bedring for cyklisk it’, ’Normalisering efter COVID-19’ og ’Høj strukturel vækstmulighed for bankerne i Indien og Indonesien’.

I Latinamerika ser vi især på nøgletallene for Brasilien som attraktive. Bl.a. ligger både BNP- forventninger, detailsalget, forbrugertillid, industritilliden og industriproduktionen højt, mens også inflationsudsigterne stadig ligger på et attraktivt niveau. I Mexico og Chile ser forventninger og tillidsindikatorer også attraktive ud, mens udsigterne for både Colombia og Peru stadig er mere lunkne. 

Vi vurderer på tværs af regionerne, at den positive kombination af forventningen om bedring i COVID-19-situationen og mindre politisk usikkerhed i USA kan give en medvind på de nye aktiemarkeder i 2021. Fortsætter tendensen mod en svagere dollar, så har det historisk set også været positivt for aktierne på Emerging Markets.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,5
Baseret på 12 anmeldelser