2023 Generalforsamling

2023 Generalforsamling

Den 29. marts 2023 var Investeringsforeningen Sydinvest vært for årets ordinære generalforsamling. Her kan du læse mere om generalforsamlingen.

Formandens beretning

Bestyrelsesformand Linda Sandris Larsen gik på talerstolen og aflagde bestyrelsens beretning for de fremmødte investorer.

Her kunne Linda Sandris Larsen berette om et 2022, der var meget anderledes end året før. De negative markeder betød, at alle investeringsfonde gav negative afkast i 2022, hvilket aldrig før er sket i foreningens historie.

Formanden kunne derudover fortælle om, hvordan Sydinvest har tilpasset porteføljerne som følge af krigen i Ukraine, og hvordan der hurtigt blev solgt ud af investeringer i Rusland.

I beretningen forklarede Linda Sandris Larsen også om EU’s regler på området for bæredygtighed og den såkaldte ”Disclosureforordning”, der har stor indvirkning på investeringsforeningernes arbejde.

Negativt resultat i 2022

Fra talerstolen berettede direktør Steffen Ussing om et 2022, hvor investeringsmarkederne havde det ekstremt svært. Både obligations- og aktiefonde præsterede negative afkast; flere med store fald hen over året.

I 2022 blev finansmarkederne over en bred kam ramt af voldsomme rentestigninger fra de toneangivende centralbanker, og samtidig betød en høj inflation og krigen i Ukraine, at investorerne på verdensplan solgte ud i stor stil.

Direktøren gennemgik udvalgte fondes afkast og udbytte. At der blev udbetalt udbytte i fonde med negative afkast, var en kærkommen anledning for Steffen Ussing til at forklare, hvorfor afkast og udbytte ikke er det samme.

Samlet resultat og formueudvikling

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2022 blev – 5,1 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. i 2021. Bestyrelsen indstillede, at der for hele foreningen udbetales et samlet udbytte på 320 mio. kr. til medlemmerne. Den samlede formue var ved udgangen af 2022 på 33,5 mia. kr.

 

Sammenholdt med omkostningsprocenten fra 2020 var omkostningerne faldet i 97 % af fondene"

Fokus på omkostningerne

Direktør Steffen Ussing gennemgik omkostningerne i et udvalg af fondene. Sammenholdt med omkostningsprocenten fra 2020 var omkostningerne faldet i 97 % af fondene over de tre år, mens de resterende 3 % var steget i perioden.

Det er for Sydinvest en vigtig opgave at holde omkostningerne på et konkurrencedygtigt niveau uden at gå på kompromis med kvaliteten af produkterne, pointerede Steffen Ussing.

Du kan se afdelingernes omkostninger her.

Afvikling af fonde i Sydinvest

Bestyrelsens forslag om afvikling af otte andelsklasser og indløsning af samtlige andele i andelsklasserne blev vedtaget af generalforsamlingen. Det medførte, at de otte andelsklasser havde sidste handelsdag den 31. marts 2023. Investorerne fik udbetalt deres investerede formue i fondene den 11. april 2023.

Valg til bestyrelsen

Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består af: Linda Sandris Larsen, Svend Erik Kriby, Anne Mette Barfod, Jesper Aabenhus Rasmussen og Niels Therkelsen.

PwC Danmark blev genvalgt som investeringsforenin- gens revisor.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4
Baseret på 1 anmeldelser