23. maj 2024 kl. 13:02
49 visninger
Artiklen er leveret af Marketwire og er ikke et udtryk for Sydinvests holdninger, vurderinger eller forventninger.

Møns Bank har fremgang på bundlinjen hjulpet af positive ...

Møns Bank er kommet ud af første kvartal med behersket fremgang på bundlinjen hjulpet af positive kursreguleringer. Det fremgår af regnskabet for perioden, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.

Bankens basisdrift viste et overskud på 18,1 mio. kr. mod 20,2 mio. kr. i første kvartal af 2023.

Nedskrivninger på udlån udgjorde 0,6 mio. kr. mod en tilbageførsel på 1,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Modsat gav kursreguleringer en gevinst på 3,5 mio. kr. mod et tab på 1 mio. kr. i samme periode sidste år.

Det er primært bankens beholdning af sektoraktier, der har givet positive kursreguleringer.

For hele 2024 fastholder Møns Bank forventningerne om et resultat før skat i intervallet 70-95 mio. kr. og en basisdrift i intervallet 65-85 mio. kr.

Første kvartal bød på et overskud før skat på 21,1 mio. kr.

Tabel for Møns Banks regnskab for første kvartal af 2024:#

Mio. kr.                       Q1 2024 Q1 2023 FY 2023

------------------------------------------------------

Netto rente- og gebyrindtægter    59,2    58,3     239

Basisdrift                        18,1    20,2    91,5

Nedskrivninger på udlån og         0,6    -1,4     2,8

tilgodehavender

Resultat før skat                 21,1    20,6   114,4

Nettoresultat                     16,6      15    88,1

------------------------------------------------------

#Møns Banks forventninger til 2024:#

Mio. kr.          Ved Q1 2024 Før Q1 2024

-----------------------------------------

Resultat før skat       70-95       70-95

Basisdrift              65-85       65-85

-----------------------------------------

#

.\\˙ MarketWireJakob Dalskov +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: finans@marketwire.dk , www.marketwire.dk

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig her