19. apr. 2024 kl. 12:00
1241 visninger

Positive tegn i Kina og fortsat vækst i Indien

Der er tidlige tegn på en bedring i den kinesiske økonomi og i Indien fortsætter vækstrejsen. Læs videre og få en update på de fjernøstlige markeder.

I Kina startede årets første kvartal med en stigning i industriens indtjening på godt 10%, detailsalget steg 5,5%, og både import- og eksporttal var bedre end ventet. I Indien fortsætter væksten og bekræfter vores syn på, at landet er en af de bedste strukturelle investeringsmuligheder på Emerging Markets.

Gode afkast i 1. kvartal

Første kvartal bød på gode afkast i Sydinvest Globale EM-aktier og Sydinvest Fjernøsten. Stigende markeder og endnu bedre merafkast betød et samlet afkast på hhv. 7,6% og 8,5% i de to fonde.

Januar begyndte faktisk med kursfald på EM og i Fjernøsten, hvor Kina lå underdrejet. De kinesiske aktier testede bundniveauer helt tilbage fra Finanskrisen, fordi markedet stadig fokuserede på det svage boligmarked og USA’s forsatte agenda med handelsrestriktioner bl.a. rettet mod kinesisk biotek og IT.

Kina forsøger at genvinde investorernes tillid ved bl.a. at stimulere udlån, lempe kravene til boliglån og ved at gennemføre tiltag, som understøtter aktiemarkedet. Efter februar har de kinesiske aktier da også haft en pil opad på trods af, at folkekongressen ikke bød på de store overraskelser. Vi har især fokus på, at den kinesiske økonomi ser ud til at bunde ud.

Positive tegn i den kinesiske økonomi

Vi ser tidlige tegn på en bedring i den kinesiske økonomi. I januar-februar steg industriens indtjening godt 10%, detailsalget steg 5,5%, og både import- og eksporttal var bedre end ventet. De allerseneste data peger i samme retning, hvor PMI-tallene i industrien og servicesektoren overraskede positivt i marts. Udover at tallene peger på stigende produktion og efterspørgsel, så tyder det også på, at Kina vil stimulere pengepolitikken via opkøb af statsobligationer.

Vores arbejde med nye temaer fokuserer i øjeblikket på købsmuligheder inden for kinesiske forbrugsaktier, da vi nu er mere forhåbningsfulde omkring en mulig bund i den kinesiske forbrugertillid. Selskaber inden for rejser, tøj, hårde hvidevarer og møbler er i vores søgelys.

Vores fonde er gået ind i 2. kvartal med en beskeden overvægt i de billige kinesiske aktier.

Indien fortsætter sin vækstrejse

Kvartalet bekræftede vores syn på, at Indien er en af de bedste strukturelle investeringsmuligheder på EM. Den indiske BNP-vækst blev opgjort for det foregående kvartal, og væksten blev hele 8,4%, hvilket langt overgik forventningerne på 6,6%. For nyligt kom det frem, at PMI i fremstillingssektoren landede på det højeste niveau i over de seneste 16 år. Virksomhederne er da også i fuld gang med nyansættelser.

De indiske aktier steg pænt hen over kvartalet, men den høje prisfastsættelse kan kortvarigt lægge låg på kursstigningerne. Vores fonde er derfor kun beskedent overvægtet i Indien og vil øge eksponeringen på en eventuel korrektion. Indien har det måske største langsigtede potentiale på EM. 

Den indiske middelklasse vokser markant, reformer understøtter landets vækst og mange vestlige virksomheder vil outsource produktionen til landet.

Genvalg i Taiwan men mindre Kina-kritisk

I kvartalet var der valg i Taiwan, og det blev til genvalg til regeringspartiet DPP. DPP mistede dog majoriteten i parlamentet, så oppositionspartierne skal tages med på råd. Oppositionen er mere venlig stemt over for Kina, så forholdet mellem de to lande kan potentielt blive forbedret.

Mere vigtigt for de taiwanske aktier er imidlertid, at markedet især udgøres af IT-aktier, og som er central for vores investeringstema omkring kunstig intelligens (AI). IT er fondenes største overvægt, og sektoren har stået for 40% af vores fondes merafkast i kvartalet.

Brasilien har fortsat potentiale

I Latinamerika ser Brasilien stadig interessant ud trods en lidt vaklende start på året. Det skyldes en kombination af lav værdifastsættelse, mulighed for rentenedsættelser og forventninger til pæn indtjeningsvækst. Det sidste er blandt andet drevet af en forventning om en stabilisering af råvarekomplekset. Samtidig understøtter et forhøjet olieprisniveau både latinamerikanske og mellemøstlige investeringer.

Vi har købt sydkoreanske ‘Value-up’ aktier

Vi har i år etablerede et nyt tema omkring sydkoreanske ‘Value-up’ aktier. Regeringen i Sydkorea har sat fokus på, at der er mange selskaber med for lav værdiansættelse. Mange selskaber har primært tjent de store ejerfamiliers interesser nærmere end minoritetsaktionærernes interesser. En række tiltag er på vej, og erfaringerne fra Japan er gode.

Billige aktier og højere indtjeningsvækst på EM

EM og Fjernøsten tilbyder billige aktier med en estimeret P/E på hhv. 12,6 og 13,4. Tallet er 21,4 for S&P 500. Dertil vil EM-selskaber i 2024 forventeligt opnå en indtjeningsvækst, som er 9 %-point højere end for selskaberne på de modne markeder.

EM-selskaberne sender også flere penge tilbage til aktionærerne. Faktisk er udbytteprocenten 50% højere end for selskaberne på de modne markeder. Udgangspunktet for et godt afkast på EM og i Fjernøsten er således lovende. Vi ser primært to store risici, som potentielt kan afholde EM fra at indfri kursefterslæbet, navnlig retorikken omkring Kina i den amerikanske valgkamp samt et forsat svagt kinesisk boligmarked, der vil få de kinesiske forbrugere til at holde på pengene.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,3
Baseret på 10 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig