Stigende råvarepriser godt nyt for højrentelande
02. jul. 2021 kl. 13:28
4913 visninger

Stigende råvarepriser godt nyt for højrentelande

Forventninger: Obligationer fra højrentelande er efter en hård start på året kommet igen i 2. kvartal. Mere klarhed over USA's pengepolitik samt vacciner, høje råvarepriser og global vækst har været vigtige faktorer, der også vil hjælpe resten af året.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, er endelig begyndt at tænke over at udfase opkøbet af statsobligationer. Solid økonomisk vækst og høj inflation pressede Fed til at indrømme, at man tænkte over at udfase opkøbet. Fed vurderer stadig, at den høje inflation er midlertidig og har i stedet høj fokus på udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked. 

Vi vurderer, at Fed vil komme nærmere ind på tidsplanen for udfasningen ved Fed’s sommerkonference i Jackson Hole, Wyoming. Vi vurderer, at en udfasning vil begynde i slutningen af i år eller starten af 2022. Det er positivt for højrentelande-obligationer, at der er taget hul på bylden, så markedet ikke bliver overrasket, som det skete i 2013. Højere amerikanske renter er stadig på dagsordenen, men risikoen for et stort udsalg er mindre. 

Delta-mutation forlænger usikkerheden

Andelen af vaccinerede stiger i de fleste lande, men Delta-mutationen er en risikofaktor, som i flere lande har betydet nedlukning og høje smittetal. Især i højrentelandene er Delta-mutationen en risikofaktor pga. lavere vaccinationsdækning, færre testmuligheder og trange boligkår. Derfor er COVID-19 desværre ikke et overstået kapitel. Turistdestinationerne i højrentelandene får derfor hellere ikke et fuldt comeback i år.

Stigende råvarepriser – både positivt og negativt

Høj global vækst er dog på ingen måde aflyst, og mange steder ser det ud til at gå bedre end forventet. Væksten har affødt høje priser på råvarer, hvilket allerede har smittet positivt af på råvareeksportørernes økonomiske vækst og handelsbalancer. Det har blandt andet Brasilien og Sydafrika nydt godt af, lande som har været hårdt ramt af COVID-19. I Sydafrikas tilfælde er landet gået fra stort underskud på betalingsbalancen til stort overskud, og landet er dermed i en anden situation end i 2013, hvor landet var en del af de såkaldte ”fragile five” (sårbare fem). Reelt er det kun Tyrkiet, der for alvor er sårbar i dag, hvis man udelukkende kigger på betalingsbalancen.

Væksten har affødt høje priser på råvarer, hvilket allerede har smittet positivt af på råvareeksportørernes økonomiske vækst og handelsbalancer.

Stigende råvarepriser har en bagside, og det er inflation, som rammer globalt. Flere centralbanker har hævet styringsrenten i løbet af andet kvartal heriblandt Brasilien, Rusland, Mexico og Tjekkiet. Vi forventer, at der kommer flere centralbanker til, og at der kommer flere forhøjelser i de lande, som allerede er i gang. Det er positivt, at centralbankerne agerer og forsøger at undgå, at inflationen bider sig fast, samt at man fjerner noget af den ekstraordinære lempelse, som skete i forbindelse med nedlukningerne i 2020. 

Hårde centralbanker

Hårde centralbanker er positivt for højrentelandenes valutaer, som står godt rustet i forhold til en strammere pengepolitik fra Fed. For de lokale renter betyder højere styringsrenter højere korte renter, mens effekten på de lange renter er mere blandet. Her er en hård centralbank med til at forankre inflationsforventninger, og dermed er risikoen for høj inflation over en længere periode lavere, hvilket er positivt for de lange renter. 

Mindre pres på højrentelande-obligationer

Presset på højrentelande-obligationer udstedt i hård valuta er lettet i andet kvartal. Højere amerikanske renter kan stadig give modvind, men øgede reserver og øget økonomisk vækst trækker i modsat retning. De høje råvarepriser gavner desuden en lang række af højrentelandenes budgetter. Generelt er der mindre pres på for at udstede nye obligationer i hård valuta, eftersom de offentlige budgetter ser ud til klare sig bedre end forventet ved indgangen til året. På det seneste er der kommet en del udstedelser i kombination med tilbagekøb af obligationer med kort løbetid. Det fjerner en del af landenes finansieringsbehov for de kommende år og er positivt. Rettidig omhu er en god beskrivelse.  

Kreditspændet vurderer vi som værende fornuftigt givet både udfordringerne, der er i form af højere gæld, og den medvind, der i form af øget vækst og højere råvarepriser. Vi ser især værdi i udvalgte B-ratede kreditter samt i udvalgte BBB-obligationer udstedt i EUR. Vi vurderer, at et lidt mere stille rentemarked i USA vil føre til et indsnævret kreditspænd. 

Lempelig pengepolitik hjælper økonomierne på vej igen

Vi er fortsat af den vurdering, at den lempelige pengepolitik, som de fleste centralbanker fører, samt de vidt åbne statskasser betyder, at økonomierne vil komme sig igen, hvilket vi er begyndt at se. Ydermere vil det blive forstærket, efterhånden som vaccinerne bliver mere og mere udbredt i 2021. Dertil er den store amerikanske stimulipakke positiv for verdensøkonomien og har sammen med det begyndende comeback i den globale økonomi allerede har ført til højere råvarepriser.

Udarbejdet for Sydinvest af senioranalytiker Hans Christian Bachmann, Sydbank

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,5
Baseret på 19 anmeldelser