Fusionsplan for afdelingerne Sydinvest Globale Indeksobligationer og Sydinvest International

Bestyrelsen har foreslået, at obligationsafdelingen Sydinvest Globale Indeksobligationer fusioneres ind i afdelingen Sydinvest International. Efter fusionen vil Sydinvest Globale Indeksobligationer ophøre og Sydinvest International vil fortsætte som hidtil. Fusionsplanen bliver behandlet på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2015.

Godkendes fusionen, vil ombytning af beviserne sker på baggrund af indre værdier fra den 22. maj 2015.

Læs mere om fusionen: 

Historiske data
De historiske data for den udgående afdeling