Historik

Fusioner og navneændringer

Udgående fonde Fortsættende fonde      
Fond ISIN Fond ISIN Dato Skat Læs mere
HøjrenteLande  DK0016039654 HøjrenteLande
Mix ESG
DK0016231921 05.10.2023 Skattefri Læs mere
HøjrenteLande Akk. DK0060012979 HøjrenteLande
Mix ESG Akk.
DK0062496717 13.10.2023 Skattepligtig Læs mere
HøjrenteLande Korte
Obligationer Akk.
DK0060227908 HøjrenteLande
Mix ESG Akk.
DK0062496717 13.10.2023 Skattepligtig Læs mere
HøjrenteLande Valuta DK0016313810 HøjrenteLande
Mix ESG
DK0016231921 05.10.2023 Skattefri Læs mere
HøjrenteLande
Lokal Valuta
DK0060030872 HøjrenteLande
Mix ESG
DK0016231921 05.10.2023 Skattefri Læs mere
BRIK DK0010303882 Globale EM-Aktier DK0060499663 05.10.2023 Skattefri Læs mere
BRIK Akk. DK0060013001 Globale EM-Aktier Akk. DK0060499747 13.10.2023 Skattepligtig Læs mere
Alm. Brand Invest fonde   Sydinvest fonde   15.12.2021 Skattepligtig Læs mere
Alm. Brand Invest fonde   Værdipapirfonden
Sydinvest fonde
  15.12.2021 Skattepligtig Læs mere
International KL DK0010140805 HøjrenteLande Korte
Obl. Akk KL
DK0060227908 03.11.2021 Skattepligtig Læs mere
Latinamerika KL DK0010169465 BRIK KL DK0010303882 03.11.2021 Skattepligtig Læs mere
Danmark KL DK0015298384 Bæredygtige Aktier KL DK0061533643 03.11.2021 Skattepligtig Læs mere
International W DKK d DK0060815173     04.12.2020    
International B EUR d DK0060626018     04.12.2020    
SCANDI DK0060089332 Sydinvest Danmark DK0015298384 19.06.2019 Skattepligtig Fusionsplan
Virksomhedsobl. HY 2017 DK0060539716 (fonden er lukket)   28.12.2017   Se nyhed
Virksomhedsobl. HY 2019 DK0060681385 (fonden er lukket)   20.12.2019   Se nyhed
Afrika DK0060049708 Globale EM-akter DK0060499663 13.06.2017 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog DK0016098908 Mellemlange
Obligationer
DK0060585073 26.08.2016 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog Akk. DK0060282093 Mellemlange
Obligationer Akk.
DK0060585156 26.08.2016  Skattefri Fusionsplan
Globale Indeksobligationer DK0060446383 Sydinvest International DK0010140805 22.05.2015 Skattepligtig Fusionsplan
Klima & Miljø DK0010257088 Sydinvest Verden DK0010101740 29.08.2013 Skattefri Fusionsplan
IT DK0010243377 Sydinvest Verden DK0010101740 29.08.2013 Skattefri Fusionsplan
Euroland DK0010248335 Sydinvest Europa DK0015323406 28.08.2012 Skattepligtig Fusionsplan
Dannebrog Privat DK0010101666 Sydinvest Dannebrog
Pension & Erhverv
DK0016098908 07.07.2011 Skattefri Fusionsplan
Pension DK0010117316 Sydinvest Verden DK0010101740 01.01.1999 Skattefri  
Sønderjylland afd. 2   Afd. 2 DK0010101740 28.09.1990    
Sønderjylland afd. 5   Afd. 1 DK0010101666 28.09.1990    


Andelsklassefusioner

Afdelinger fra det tidligere Sydinvest International (ISI) og Investeringsforeningen Sydinvest Emerging Markets (SEM) fusioneres ind i andelsklasser i Investeringsforeningen Sydinvest. Afdelinger er fusioneret ind i B-andelsklasser og afdelinger fra Sydinvest Emerging Markets er fusioneret ind i I-andelsklasser.
 

Udgående fonde (ISIN) Fortsættende fonde Dato Skat Læs mere
Danish Bonds DKK Acc. (B-klasse) (DK0060646123) Mellemlange Obligationer Akk. 26.08.2016 Skattefri Fusionsplan
Danish Bonds DKK d (B-klasse) (DK0060625986) Mellemlange Obligationer  26.08.2016 skattepligtig Fusionsplan
Kapitalforeningen Sydinvest Hedge -
Aktie- og ObligationsMix (DK0060131639)
Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL
(DK0060669091)
23.11.2015 skattepligtig Fusionsplan
ISI Emerging Market Bonds (DK0016259690)
SEM Bonds (DK0060406759)
HøjrenteLande Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Emerging Market Local Currency Bonds
(DK0060037026) SEM Local Currency Bonds
(DK0060406833)
HøjrenteLande Lokal Valuta
Akkumulerende KL
21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Global Value Equities (DK0016258452) Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Global EM Equities (DK0016284888) Globale EM-aktier Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Far East Equities (DK0016259187) Fjernøsten Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Latin America Equities (DK0016259260) Latinamerika Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI Danish Bonds (DK0016258296)
ISI Euro Bonds (DK0016258379)
Dannebrog Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan
ISI International Bonds (DK0016258536) International Akkumulerende KL 21.09.2015 Skattefri Fusionsplan


Ændringer i investeringspolitik samt navn

Tidligere fonde Fortsættende fonde ISIN Dato
Sydinvest Afrika og Mellemøsten Sydinvest Afrika DK0060049708 30.08.2013
Sydinvest Megatrends (se afd. historik) Sydinvest Klima & Miljø DK0010257088 10.09.2009
Sydinvest e-Business (se afd. historik) Sydinvest USA DK0010270776 23.10.2008
Sydinvest Erhvervsobligationer Sydinvest Virksomhedsobligationer DK0016098825 2003
Sydinvest NAFTA Sydinvest Latinamerika DK0010169465 1996
Sydinvest Japan Sydinvest Fjernøsten DK0010169549 20.06.1994
Sydinvest USA Sydinvest NAFTA DK0010169465 20.06.1994

 

Ændringer af navn

Tidligere fonde Fondens navn ISIN Dato
Sydinvest Danrente Sydinvest Korte Obligationer DK0015916225 01.06.2016
Sydinvest HøjrenteLande Long/short Akkumulerende Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende DK0060227908 30.10.2015
Sydinvest Europa Sydinvest Europa Ligevægt & Value DK0015323406 01.04.2014
Sydinvest Indeksobligationer Sydinvest Globale Indeksobligationer DK0060446383 30.08.2013
Verden Verden Ligevægt & Value DK0010101740 10.06.2013
USA USA Ligevægt & Value DK0010270776 10.06.2013
Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer HY DK0016098825 25.05.2012
Virksomhedsobligationer Akkumulerende Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende DK0060089415 25.05.2012
Sydinvest Dannebrog Pension & Erhverv Sydinvest Dannebrog DK0016098908 07.07.2011
Afd. 1 Sydinvest Dannebrog DK0010101666 1993
Afd. 2 Sydinvest Verden DK0010101740 1993
Afd. 3 Sydinvest Pension DK0010117316 1993
Afd. 4 Sydinvest International DK0010140805 1993
Afd. 5 Sydinvest Danmark DK0015298384 1993
Afd. 6 Sydinvest Europa DK0015323406 1993
Afd. 7 Sydinvest USA DK0015298384 1993
Afd. 8 Sydinvest Japan DK0010169549 1993
Sønderjylland afd. 4 EF Afd. 6 DK0015323406 1990
Sønderjylland afd. 1 Afd. 5 DK0015298384 1993

Afviklinger

Fond ISIN Afviklet pr. Indre værdi (slutkurs)
Verden Ligevægt &Value Etik (Udb) DK0061148657 03.04.2023 102,6587
Virksomhedsobligationer HY Etik (Udb) DK0061148574 03.04.2023 85,1763
Virksomhedsobligationer IG Etik (Udb)  DK0061148491 03.04.2023 86,7053
VSI HøjrenteLande ESG Udb – A-klasse  DK0061271186 03.04.2023 73,6041
Danish Bonds B DKK d DK0060738755 03.04.2023 8,6339
Emerging Market Bonds B EUR dh  DK0060626281 03.04.2023 5,2546
Emerging Market Bonds B EUR Acc h DK0060646206 03.04.2023 23,3294
Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d DK0060626364 03.04.2023 8,5280
Emerging Market Local Currency Bonds B EUR Acc DK0060646552 03.04.2023 16,0097

Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993

Frem til skattereformen i 1993 var alle kursgevinster skattefrie, når man havde ejet sine investeringsbeviser i mindst tre år. Nu skal man betale skat af sine kursgevinster.

Kurser pr. 19. maj 1993 på Sydinvests afdelinger
Dannebrog Privat 117,750
International 102,250
Europa 31,375 *)
Verden 57,500 *)
Danmark 60,125 *)
Fjernøsten 93,000
Latinamerika 105,250

*) kursen er reguleret for fondsbeviser (se fanen "Fondsbeviser ovenfor)

Hvis du i dag vil sælge investeringsbeviser, som du har købt før skattereformen i 1993, kan du anvende børskursen den 19. maj 1993 i stedet for den oprindelige købskurs. Du har nemlig lov til at begrænse den skattepligtige kursgevinst ved at beregne købesummen ud fra den højeste kurs– enten den oprindelige købskurs eller den fra 1993. Se eksemplet nedenfor

 

Overgangsregel fra 2005 (100.000 kr. grænsen).

Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktieafdelinger senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte ”100.000 kroners-grænse” på 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar). Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning. Overgangsregel for selskaber

Overgangsregler for udloddende aktiebaserede investeringsforeningerI forbindelse med de ændrede regler i 2010 er der fastsat overgangsregler, der skal sikre at gevinst, som ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes.

Indgangsværdi ved overgangen til lagerprincippet fastsættes som udgangspunkt til kursen på investeringsbeviserne ved indgangen til indkomståret 2010. Hvis selskabet ikke ejede investeringsbeviserne den 25. Maj 2009, skal købesummen anvendes.

Hvis et selskabs samlede købesum på aktiebaserede investeringsbeviser og porteføljeaktier overstiger indgangsværdien ved overgang til lagerbeskatning har selskaber en ”nettokurstabssaldo”. ”Nettokurstabssaldoen” kan fradrages i fremtidige gevinster på porteføljeaktier og udloddende investeringsbeviser. Der er en række yderligere detaljer forbundet med denne opgørelse, så vi anbefaler selskaber at søge råd hos egen rådgiver.

Overgangsregler for obligationsbaserede og blandede investeringsforeninger
Ved overgangen til anvendelse af lagerprincippet anvendes selskabernes faktiske købesum som indgangsværdi.

Akkumulerende investeringsforeninger - beskrivelsen gælder for følgende afdelinger i Sydinvest:

  • Sydinvest Dannebrog Akkumulerende
  • Sydinvest Højrentelande Akkumulerende
  • Sydinvest Højrentelande Long/Short Akkumulerende
  • Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende
  • Sydinvest BRIK Akkumulerende
  • Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende

Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 25 % og tab kan fradrages i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet (lagerbeskatning).

Historiske ombytningsfaktorer for ex-kupon

Sydinvest afdelinger / Regnskabsår 2011 2012 2013 2014 2015
Dannebrog 1:1 - - - -
Verden Ligevægt og Value   - 0,998554 0,977212 0,996762
International   - - - -
Danmark   - 1,000666 0,98193 1,000805
Europa   - - - -
Latinamerika 1,001118 - - - -
Fjernøsten   - - 0,994069 0,994879
Danrente 1:1 - - - -
Fonde    - - - -
HøjrenteLande 0,998517 - - - -
Afrika    - - - -
Virksomhedsobligationer 1:1 - - - -
Dannebrog Pension/Erhverv 1:1 - - - -
HøjrenteLande Mix 0,999734 - - - -
HøjrenteLande Valuta 1:1 - - - -
BRIK 1,001983 - - - -
HøjrenteLande Lokal Valuta  1:1 - - - -
USA Ligevægt & Value - - - - 0,997954
SCANDI - - - - 0,989901
Globale EM-aktier - - - - 0,993570

Beholdningen af ex-kuponbeviser ganges med faktoren for den gældende afdeling
Eks. - Sydinvest Latinamerika, år 2001: En investor med 100 andele uden kupon får 100,74 andele i den oprindelige afdeling.
Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigten. Kopi af denne oversigt er ikke tilladt uden tilladelse fra Sydinvest

Udskriv som PDF (inkl. historiske ombytningsfaktorer)

Oversigt med geninvesteringskurser

Automatisk geninvestering er en nem vej til geninvestering af dit udbytte fra en investeringsforening. Når investorerne indgår en aftale med et pengeinstitut, foretager pengeinstituttet en kurtagefri geninvestering af investors udbytte. I nedenstående oversigt kan du se, hvilken pris/kurs udbyttebeviserne er afregnet med.

Fonde ISIN 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
BRIK DK0010303882 193,6708 203,8642 178,1176 192,6564 - 132,7 - -
Danmark DK0015298384 279,7848 227,1584 196,4344 250,6511 253,3623 289,15 328,90 271,42
Dannebrog DK0016098908 * * * * * 97,82 100,30 98,80
Europa Ligevægt & Value DK0015323406 - 73,4566 64,1967 76,5679 - - - -
Fjernøsten DK0010169549 209,4524 179,7512   175,6086 158,7404 149,83 204,68 -
Fonde DK0016271042 85,8704 85,9418 86,9935 87,8782 88,4445 89,72 91,55 92,35
Globale EM-aktier DK0060499663 157,8946 138,3136 116,3624 133,8699 - 102,72 130,90 -
HøjrenteLande DK0016039654 78,0254 81,1933 77,2771 86,6894 94,3091 94,37 98,95 100,50
HøjrenteLande Lokal Valuta DK0060030872 - 116,7036 - 108,2106 - 101,24 111,30 96,95
HøjrenteLande Mix DK0016231921 74,8654 79,4655 75,4525 82,9472 86,7142 86,43 95,30 91,75
HøjrenteLande Valuta DK0016313810   115,0606 - - - - - 98,00
International DK0010140805 - - - 108,1967 - 117,07 131,73 -
Korte Obligationer (Danrente) DK0015916225 98,9567 98,5343 98,7171 99,3276 99,2332 99,23 100,20 100,60
Latinamerika DK0010169465 - 335,895 - - - - - -
Mellemlange Obligationer A DKK DK0060585073 99,9306 98,938 99,8275 100,0024 99,3714 99,54 * *
Morningstar Global Markets Sustainability Leaders DK0061111572 - 119,6222 * * * * * *
SCANDI DK0060089332 * * 96,0131 113,985 - 107,92 126,90 -
Tyskland DK0060033116 113,7192 120,5251 109,5903 * - - - -
USA Ligevægt & Value DK0010270776 - 37,8394 34,1209 37,5535 37,8503 36,17 - -
Verden Etik DK0061148657 - 104,6961 * * * * *  
Verden Ligevægt & Value DK0010101740 - 79,7829 72,0106 79,7466 80,0775 73,45 88,10 77,50
Virksomhedsobligationer HY DK0016098825 85,0439 85,1615 76,7598 - - 73,45 75,07 83,95
Virksomhedsobligationer HY Etik DK0061148574 100,1104 - * * * * *  
Virksomhedsobligationer HY 2017 DK0060539716 * * * * 93,6477 - * *
Virksomhedsobligationer HY 2019 DK0060681385 * * 100,8441 104,6588 105,864 - * *
Virksomhedsobligationer IG DK0060409266 102,1003 104,4272 - 100,0814 - - - 103,10
Virksomhedsobligationer IG Etik DK0061148491 102,302 99,9806 * * * * * *

 

 

Værdipapirfonden Sydinvest ISIN 2019 2018
Konservativ Udb DK0060749281 - 102,896
Balanceret Udb DK0060749364 - 105,6364
Vækstorienteret Udb DK0060749448 - 108,2134
Aggressiv Udb DK0060749521 - 111,3938

 

 

Geninvesteringskurser fra 2010 - 2013

*) Afdelingen er fusioneret eller nyetableret.
"-" angiver, at afdelingen ikke har udbetalt udbytte dette år.

Fondsbeviser

I juni 2000 udstedte Sydinvest fondsbeviser i afdelingerne Europa, Verden, Danmark og IT. En udstedelse af fondsbeviser betyder, at antallet af investeringsbeviser i en afdeling bliver forøget, samtidig med at kursen på det enkelte bevis bliver tilsvarende formindsket. Den samlede værdi af beviserne er uændret. Fondsbeviserne blev fordelt blandt investorerne i de fire afdelinger for at opnå lavere børskurser på de enkelte beviser.

Der er ikke betalt for fondsbeviserne. Tildelingen har ingen skattemæssige konsekvenser, fordi de tildelte beviser skattemæssigt blev beregnet efter anskaffelsestidspunktet for den beholdning af beviser, der dannede grundlaget for tildelingen. Havde du eksempelvis købt 100 beviser i afdeling Europa i december 1997, har du nu 400 beviser med tilbagevirkende kraft, men den samlede værdi er uændret.

 

Afdelinger ISIN Antal beviser efter tildeling Forhold Skat
Sydinvest Europa DK0015323406 4 1+3 skattefri
Sydinvest Verden DK0010101740 2 1+1 skattefri
Sydinvest Danmark DK0015298384 2 1+1 skattefri
Sydinvest IT DK0010243377 3 1+2 skattefri