Fusioner i Sydinvest oktober 2023

Fusioner af nedenstående fonde blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6. september 2023.

Udgående fonde   Fortsættende fonde   Ombytnings-
forhold
Ekstraordinært udbytte
pr. bevis
Fond ISIN Indre værdi
pr. bevis
Fond ISIN Indre værdi
pr. andel
   
HøjrenteLande DK0016039654 53,9388 HøjrenteLande
Mix ESG A DKK
DK0016231921 59,8587 0,901102 0,0660 kr.
HøjrenteLande
Akk.
DK0060012979 147.4672 HøjrenteLande
Mix ESG Akk.
DK0062496717 100,00 1,474672 0,4672 kr.
HøjrenteLande
Korte Obligationer
Akk.
DK0060227908 111,3998 HøjrenteLande
Mix ESG Akk.
DK0062496717 100,00 1,113998 0,3998 kr.
HøjrenteLande
Valuta
DK0016313810 102,5853 HøjrenteLande
Mix ESG
DK0016231921 59,8587  1,713791  0,2269 kr.
HøjrenteLande
Lokal Valuta
DK0060030872 102,5311 HøjrenteLande
Mix ESG
DK0016231921 59,8587 1,712886 0,660 kr.
BRIK DK0010303882 124,4858  Globale
EM-Aktier
DK0060499663 93,5239  1,331059  0,990 kr.
BRIK Akk. DK0060013001 273,5438 Globale
EM-Aktier Akk.
DK0060499747

163,7709

1,670283 0,0464 kr.

 

Downloads:

Historiske data for BRIK (indre værdier og udbytter)

Historiske data for BRIK akk (indre værdier og udbytter)

Historiske data for HøjrenteLande (indre værdier og udbytter)

Historiske data for HøjrenteLande akk (indre værdier og udbytter)

Historiske data for HøjrenteLande Korte Obl. akk (indre værdier og udbytter)

Historiske data for HøjrenteLande Valuta (indre værdier og udbytter)

Historiske data for HøjrenteLande Lokalvaluta (indre værdier og udbytter)

Fusionsredegørelser- og planer:

Fusionsredegørelse- og plan: BRIK Udb
Fusionsredegørelse- og plan: HøjrenteLande Lokal Valuta
Fusionsredegørelse- og plan: HøjrenteLande Valuta
Fusionsredegørelse- og plan: HøjrenteLande

Bilag 3 til fusionsredegørelse: Sydinvest vedtægter med markerede ændringer

 

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling:

14.8.1b BRIK KL til Globale EM A DKK erklæring
14.8.1d HRL KL til HRL Mix ESG KL erklæring
14.8.1f HRL LokVal KL til HRL Mix ESG KL erklæring
14.8.1g HRL Val KL til HRL Mix ESG KL erklæring