Forløb af generalforsamling 2022

Investeringsforeningen Sydinvest

Beretningen og årsrapporten for 2021 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen.

De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 1.034 mio. kroner.

Der var ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelse.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Svend Erik Kriby og Jesper Aabenhus Rasmusen genvalgt og Anne Mette Barfod nyvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand
Svend Erik Kriby, næstformand
Anne Mette Barfod  
Jesper Aabenhus Rasmussen
Niels Therkelsen

Valg af revisor
PwC Danmark blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S