Megatrends Udb

Basisaktier

3,79 %

Pr. 27/09/23 12:06

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0062382628

Løbende omk.

1,52 %

Profil

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre.

En Megatrend er en samfundsudvikling, der over tid medfører store ændringer i samfundet og forandrer den måde, som vi lever vores liv på. Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser kan man øge muligheden for at indfange fremtidens aktievindere.

Fokus på den langsigtede indtjening
Megatrends er et koncept, som tegner konturerne af retningen, samfundet bevæger sig i. De samlede påvirkninger fra megatrends er retningsgivende for hele den globale økonomi og kan derfor også give en idé om, hvor pengene skal investeres. Ved brug af megatrends i en investeringsløsning skifter fokus fra den kortsigtede markedssituation til de langsigtede indtjeningsmuligheder.

Derfor investerer Sydinvests nye fond Sydinvest Megatrends i de selskaber, der er stærkt positioneret i forhold til fremtidens samfund. Sydinvest Megatrends investerer i fem temaer, der er inspireret af hver deres megatrend. Kort fortalt er der tale om Demografiske skift, Klima-ansvarlighed, Fremtidens transport, Teknologisk innovation og Fremtidens forbrugere.

Investeringsstrategien bag den nye fond lægges ud fra en ambition om, at Sydinvest Megatrends investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen – ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.

Læs meget mere om Sydinvest Megatrends her


Hvorfor investere i Megatrends Udb?

 • Invester i fremtidens løsninger
  Med Sydinvest Megatrends investerer vi i den udvikling der skaber fremtidens samfund
 • En helt ny måde at tænke investering
  Med Sydinvest Megatrends tager som noget nyt udgangspunkt i samfunds- og fremtidsanalyser.
 • Spred investeringen
  Investeringen i Megatrends spænder bredt og investerer i hele 5 megatrends i samme fond.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Bemærk at fonden blev lanceret 15.05.2023 og at det viste 'År til dato'-afkast derfor er fra denne dato.

Afkast

Pr. 27/09/23 12:06

Afkast i dag +0,17 %

Afkast i aug.: -3,54 %

År til dato +3,79 %

Afkast og kurser pr. 27/09/23 12:06

Afkast i dag 0,17 %
Afkast ÅTD, % 3,79 %
Salg 103,60
Køb 104,05
Indre værdi 103,79
Formue (mio.) 408 DKK

Afkast - Opdateret 01/09/23

Afkast ÅTD, % 8,11 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Megatrends Udb Afkast i august År til dato
Afkast i fonden -3,54 % 8,11 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
iShares Ageing Population UCITS ETF Aldring Irland 9,29 %
Microsoft Big Data & AI USA 3,97 %
Apple Millenials USA 3,04 %
Google Online Handel USA 2,93 %
Nvidia Big Data & AI USA 2,67 %
Amazon Big Data & AI USA 2,33 %
Novo Nordisk B Aldring Danmark 1,67 %
Facebook Inc Millenials USA 1,64 %
Tesla Motors Elbiler USA 1,45 %
Infineon Technology Metaverse Tyskland 1,18 %
Antal værdipapirer i fonden: 143
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Megatrends Udb 1,52 % 0,12 % 0,23 % 0,19 %

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/8-23

ISIN DK0062382628
Fondskode 6238262
Introduktionsdato 15.05.2023
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Nicolaj Jeppesen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,52 %
Transaktionsomk. 0,12 %
Andelsklasse formue(mio) 383 DKK
Formue i fonden (mio) 588 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 DKK
Indre værdi august 2023 108,11
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 143
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,11 %
Active Share 74,6
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -