Emerging Markets: Fokus på kvalitetsaktier
18. okt. 2021 kl. 10:06
2616 visninger

Emerging Markets: Fokus på kvalitetsaktier

Forventninger: Kina er været centrum for usikkerheden i Asien, men meget tyder på, at regeringen er klar til at understøtte væksten i 2022. Læs analysen her

Selvom vi går ind i en periode, som typisk er nogle gode aktiemåneder, så er der udsigt til betydelige udsving. Blandt risikofaktorerne kan nævnes det opadgående pres på inflation og dermed renterne i kølvandet på flaskehalse i flere industrier samt stigende energi- og råvarepriser.

Kina er centrum for usikkerheden i Asien, hvor løsningen på de store gældsproblemer i Kinas ejendomssektor endnu ikke er faldet på plads, og hvor de mange reguleringsmæssige indgreb gør det svært for investorerne at navigere. Når vi samtidig ser svaghed i makrotallene i kombination med, at Fed står over for at nedtrappe obligationstilbagekøbene, så er kimen lagt til stigende volatilitet. Meget tyder dog på, at Kina vil vende blikket mod at understøtte væksten igen i 2022.

Kina præger markederne

Den kinesiske regering skruede op for reguleringen i 3. kvartal. Regeringen i Beijing har ført en hård regulering over for blandt andet landets store it-virksomheder. Regeringen har udset 2021 som et år, hvor der er plads til at regulere, uden at væksten bliver for lav. Det er et tveægget sværd for regeringen.

Præsident Xi Jinping har i den seneste tid ofte brugt sætningen ”common prosperity” eller ”fælles velstand”. Den er udtryk for et ønske om en mere ligelig fordeling af den økonomiske vækst, men Kina har brug for de store stærke it-virksomheder til at skabe innovation og vækst. Selskaberne må dog ikke blive for magtfulde. Investorerne blev nervøse og solgte derfor ud af kinesiske aktier. Det smittede også af på resten af regionen.

Samtidig kom den kinesiske ejendomsudvikler Evergrande i søgelyset, efter at selskabet havde problemer med at betale sine kreditorer i september. Selskabets store vækst har været drevet af gældsoptagelse. I første omgang blev der dog lavet en tilbagebetalingsaftale med kreditorerne. Evergrandes store gæld har stillet regeringen i et dilemma mellem at statuere et eksempel ved ikke at hjælpe selskabet og samtidig undgå at skabe usikkerhed på boligmarkedet.

Indien har været godt alternativ

Det indiske aktiemarked klarede sig modsat Kina rigtig godt i 3. kvartal til dels pga. investorernes flugt væk fra kinesiske aktier. Men også fordi vaccineudrulningen blev styrket, og fordi premierminister Modi har vist vejen med øget politisk stabilitet.

De indiske aktier klarer sig fremragende, og landet har været et godt alternativ til Kina. Prisfastsættelsen er dog ved at være i den høje ende, og vi har derfor tilpasset risikovægtningen i landet på nuværende tidspunkt.

Fokus på kvalitetsaktier

Hvis inflationen er høj i en længere periode, rammes forbrugernes købekraft, og de kræver lønstigninger. Håbet er dog, at inflationen er midlertidig pga. flaskehalse, som aftager med genåbningen af flere produktionslande.

Vores tilgang er at navigere igennem usikkerheden ved at fokusere på kvalitetsaktier, som på den lange bane vil klare sig godt igennem en afmatning. Samtidig er vi ekstra opmærksomme på selskaber, som kan blive ramt af højere omkostninger i relation til energi- og råvareprisstigningerne.

Rusland vinder på energipriser

Særligt energipriserne vil i den kommende tid kunne blive meget volatile. Vi har allerede set store stigninger i kul- og gaspriserne, og de vil være følsomme over for, hvor hård vinteren bliver.

Der er også vindere af de stigende energipriser. Vi har været overvægtet i Rusland, som virker mere attraktivt prisfastsat end eksempelvis Saudi-Arabien.

Opkøb i Malaysia

Vi har hen over året været undervægtet i Kina. Den store korrektion blandt kinesiske aktier har dog fået os til at reducere undervægten. Der har været mulighed for at købe nogle attraktive aktier, som umiddelbart ikke står i skudlinjen mht. regulering. En anden stor ændring har gennem kvartalet været, at vi for første gang i lang tid har købt op i Malaysia. Blandt andet inden for temaet ”Genåbning efter COVID-19”.

Positivt tema om Fintech

Helt overordnet vil udviklingen i fondens investeringstemaer have størst betydning for fondens relative afkast. Ud over ovennævnte ”Genåbning efter COVID-19”, så er ”Grøn omstilling” et centralt tema i fonden. Bl.a. har Kina en målsætning om at være CO2-neutral i 2060. Det vil betyde store investeringer i sol, vind og anden vedvarende energi, samtidig med at markedet for batterier til elbiler kun vil vokse.

Derudover ser vi et mangeårigt tema inden for ”Finanssektoren i Indien”, ligesom vi forsat ser positivt på temaet ”Fintech”, hvor teknologisk innovation muliggør, at online-aktører effektivt kan konkurrere mod traditionelle finansinstitutioner.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,1
Baseret på 21 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig