22. mar. 2024 kl. 16:10
309 visninger

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 07/2024)

Beretningen og årsrapporten for 2023 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 440 mio. kroner.

Forslag fremsat af bestyrelsen
a) Bestyrelsens forslag om navneændringer i afdelinger, som følger en passiv strategi, blev vedtaget.

b) Bestyrelsens forslag om at ændre investeringsstrategien fra aktiv til passiv i afdeling Indeks Tyskland KL blev vedtaget.

c) Bestyrelsens forslag om at ændre navn på afdeling Bæredygtige Aktier KL til Kvalitetsaktier KL blev vedtaget.

d) Bestyrelsens forslag om navneændringer i fire afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande, blev vedtaget.

e) Bestyrelsens forslag om at ændre navn på afdeling Blandede Obligationer ESG KL til Formue Obligationer KL blev vedtaget.

f) Bestyrelsens forslag om at ændre investeringsstrategien og afdelingsnavnet fra Ligevægt & Value til alene at omfatte Value i 5 aktiebaserede afdelinger blev vedtaget.

g) Bestyrelsens forslag om at ændre navn på afdeling Verden Ligevægt & Value Etik KL til Globale Aktier PM Screened KL blev vedtaget.

h) Bestyrelsens forslag om at erstatte ”Etik” med ”Screened” i to afdelinger, som investerer i virksomhedsobligationer, blev vedtaget.

i) Bestyrelsens forslag om at fjerne afdelingernes binavn i tilfælde, hvor binavnet ikke findes relevant, blev vedtaget.

Det vedtagne skal nu sendes til godkendelse hos Finanstilsynet, før det kan gøres gældende.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Svend Erik Kriby, Anne Mette Barfod og Jesper Aabenhus Rasmussen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand
Svend Erik Kriby, næstformand
Anne Mette Barfod
Jesper Aabenhus Rasmussen
Niels Therkelsen.

Valg af revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig her