04. mar. 2021 kl. 14:36
4213 visninger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, fredag den 26. marts 2021 kl. 15.00. Generalforsamlingen holdes hos Investeringsforeningen Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
  3. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer - Ingen
  4. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Beskrivelse af opstillede kandidater findes i denne PDF
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

 

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende
senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstilles til investorerne at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden, i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Investeringsforeningen Sydinvest er nødsaget til at afstå fra al servering på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud. Det er i Investeringsforeningen Sydinvest´s bedste interesse at gennemføre generalforsamlingen på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Dagsorden og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor og hjemmeside til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Tilmelding til generalforsamling/afgivelse af fuldmagt
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 19. marts 2021 via investorportalen på sydinvest.dk/gf eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk. Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er den 19. marts 2021 kl. 23:59.

Aabenraa den 4. marts 2021

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

1,7
Baseret på 6 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig

26. mar. 2021 kl. 16:15

Forløb af ordinær generalforsamling 2021

Forløb af ordinær generalforsamling 2021
20. maj. 2020 kl. 15:42

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020
06. jan. 2020 kl. 11:17

Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest