Horisont
August 2020
  • Aktier
  • Makroøkonomi
  • Corona
Læsetid: 4.00 minutter
Danske aktier er blandt verdens bedste

Danske aktier er blandt verdens bedste

Af Morten Imsgard Seniorporteføljemanager Sydbank

Afkastet på de største danske aktier i OMXC25-indekset ligger i den absolutte top i verden i år. Der gemmer sig dog store afkastmæssige forskelle blandt aktierne i indekset. Det er derfor vigtigt at sprede investeringerne på flere aktier og foretage en grundig vurdering af aktierne.

Af Morten Imsgard
Seniorporteføljemanager
Sydbank

4.00 min.
  • August 2020
  • Aktier
  • Makroøkonomi
  • Corona

Selskaberne på det danske aktiemarked er markedsledere på mange forskellige områder – lige fra lægemidler og isoleringsmateriale til grøn energi. Samtidig er de danske selskaber utroligt omstillingsparate. Med en stor viden og erfaring inden for høreapparater kan GN Store Nord fx introducere produkter i topklasse til et spirende marked for trådløse hovedtelefoner. Med stor succes. Men i nogle perioder er gode forretningsidéer og solide virksomheder ikke nok.

 

Året startede ellers med nye kursrekorder på det danske aktiemarked. Alt åndede ro og idyl, og der var ingen bekymring for en lidt ukendt virus i Kina. Det skulle dog ændre sig. Med coronaens indtog blev det danske aktiemarked i den efterfølgende periode ramt af de hurtigste aktiekursfald nogensinde. De ledende danske aktieselskaber (OMXC25-indekset) faldt 27,7 % på bare 23 handelsdage i februar og marts.

På vej op igen

Efter en historisk nedtur vendte markederne i slutningen af marts, især på baggrund af store økonomiske hjælpepakker både nationalt og internationalt. Og status er nu, at det danske aktiemarked har klaret sig fantastisk på trods af krisen (pr. 15. august).

 

Set i en global kontekst er det foreløbige afkast på det danske aktiemarked helt oppe blandt de bedste i verden. Den relative succes for det danske aktiemarked kan primært forklares af sammensætningen i indekset, hvor store medicinal- og medicoselskaber vægter tungt.

 


Tydelige forskelle under motorhjelmen

Hvis man tager et kig under motorhjelmen på det danske aktiemarked, bliver det tydeligt, at der er stor forskel på afkastet indtil nu i år. Mange danske aktier har mærket effekterne af coronakrisen og ligger år-til-dato med betydelige negative afkast. 10 selskaber i indekset ligger faktisk i minus på afkastet i år.

 

Omvendt er Novo Nordisk, Coloplast, Ørsted og DSV Panalpina de selskaber, som vægter tungest i det danske aktieindeks, og de ligger alle i plus år-til-dato. Det er en stor del af forklaringen på, at danske aktier har klaret sig så godt indtil videre i 2020.

"COVID-19 har også ført til ændrede adfærdsmønstre hos både virksomheder og forbrugere, hvilket faktisk har øget efterspørgslen hos nogle danske selskaber."

Upåvirkede af corona-pandemien

Flere af de største danske selskaber er indtil videre relativt upåvirkede af den globale corona-pandemi. De danske medicinal- og medicoselskaber sælger i høj grad produkter, som kunderne ikke kan undvære, uanset om der er krise eller ej, og det sikrer en vis stabilitet i forretningen. Det er en del af baggrunden for det stærke afkast på det danske aktiemarked.

 

Derudover er flere danske selskaber begunstiget af, at den grønne dagsorden fylder meget i politikernes bevidsthed, når de skal udforme økonomiske genopretningsplaner i kølvandet på coronakrisen. Det kan på sigt give øgede forretningsmuligheder for selskaber som Ørsted, Vestas og Rockwool.

 

COVID-19 har også ført til ændrede adfærdsmønstre hos både virksomheder og forbrugere, hvilket faktisk har øget efterspørgslen hos nogle danske selskaber. Større fokus på hjemmearbejdspladser giver fx stigende efterspørgsel efter headset hos GN Store Nord.

 

Afhængige af global handel og investering

I den anden ende af skalaen ligger andre kendte danske selskaber. A.P. Møller – Mærsk er afhængig af den globale handel, og her har COVID-19 lagt en markant dæmper på efterspørgslen efter containerfragt. En hidtil uset prisdisciplin i den globale containerindustri har dog sikret, at A.P. Møller – Mærsk er kommet overraskende godt igennem første del af coronakrisen.

 

Hos FLSmidth er man afhængig af, at kunderne tør søsætte nye investeringstunge projekter i den globale mine- og cementindustri. Det tøver selskabets kunder i høj grad med i disse tider, hvilket afkastet bærer præg af. Det svage afkast i ISS-aktien kan til gengæld tilskrives både COVID-19 og interne driftsmæssige udfordringer i selskabet.

 

"Trods det pæne afkast er alt dog ikke fryd og gammen."

Dyre danske aktier

Trods det pæne afkast er alt dog ikke fryd og gammen. Her lidt over halvvejs i 2020 ser de danske aktier meget dyre ud målt på flere forskellige nøgletal – både i forhold til deres egen historik, men også i forhold til de globale aktiemarkeder. I den høje pris på de danske aktier har investorerne indregnet en forventning om, at indtjeningskrisen i de danske selskaber bliver kortvarig. Det vil givetvis dæmpe afkastmulighederne for danske aktier i den resterende del af 2020.

 

Flere af de største danske selskaber er dog kendetegnet ved at være stærkt positioneret på deres markeder med førende produkter og meget tilpasningsdygtige forretningsmodeller. Derfor ser vi også god mulighed for, at flere af de danske selskaber kan indfri investorernes forventning om, at indtjeningsudfordringerne bliver relativt kortvarige. Men selv danske selskaber kan dog ikke ophæve tyngdeloven, og de er derfor fortsat afhængige af, at coronakrisen ikke udvikler sig til en længerevarende global recession.

Fortsat muligheder på det danske aktiemarked

Det danske aktiemarked har indtil nu vist sig meget modstandsdygtigt under den globale coronakrise, og vi ser fortsat flere gode investeringsmuligheder. Da der er langt mellem den afkastmæssige top og bund, er det dog sund fornuft med en vis spredning i aktieinvesteringerne. Derudover forventer vi, at et tilfredsstillende afkast i 2020 i særdeleshed vil blive skabt på baggrund af en grundig selektiv aktieudvælgelse på et dyrt dansk aktiemarked.