Indien: Kontraster, muligheder og vækst

Indien: Kontraster, muligheder og vækst

Vækstpotentialet i Indien tiltrækker fortsat investorer til landet, hvor modsætninger mødes, og politiske skift former økonomien.

I Mumbais larmende gademylder er kontrasten mellem de historiske templer og de moderne højhuse slående. Vejene er proppede med biler i alle farver, som bevæger sig mere på tværs af vejen end fremad. I skyggen af majestætiske paladser og skyskrabere, på de smalle gyder og farverige markeder fortæller Indien sin historie om modsætninger og muligheder.

Lige ved siden af forfaldne huse fra en anden tid dukker nye store bygninger op med indkøbscentre, biografer eller hoteller. Med jævne mellemrum optræder store skilte med reklamer for alt fra moderne lejligheder og biler til hårshampoo. Byen syder af liv og aktivitet, og det er tydeligt, at den langsomt, men sikkert undergår en stor forandring.

Et af verdens største aktiemarkeder

På mange måder er Mumbai et godt billede på Indiens udvikling. Indien står på tærsklen til at indtage en stærkere plads i den økono­miske verdensorden. Det er måske det land, der lige nu byder på de mest lovende lang­sigtede investeringsmuligheder.

”Trods global usikkerhed har landet opret­holdt en solid økonomisk stabilitet, hvilket forventes at bidrage med næsten en femtedel af den globale BNP-vækst i 2024,” forklarer seniorportefølje­manager Bjarne Gier, der er rådgiver for Sydinvest Fjernøsten.

”Indien er i dag den femtestørste økonomi i verden. Landet har det næststørste aktie­marked i Asien målt på markedsværdi, og ser man på antal børsnoterede selskaber, er det verdens næststørste – kun overgået af USA.”

Indien er det land i verden, hvor flest flytter fra land til by, og i kølvandet på det opstår en stor gruppe købestærke forbrugere.”

Med en gennemsnitsalder på 28 år og en arbejdsstyrke, der årligt vokser med ca. 10 mio. mennesker, er Indien et ungt og arbejdsomt land. 

”Indien er det land i verden, hvor flest flytter fra land til by, og i kølvandet opstår en stor gruppe købestærke forbrugere,” udtaler Bjarne Gier. 

Potentiale i indiske selskaber

Selvom Indiens økonomi vokser med stor hast, har flere brancher endnu ikke realise­ret deres potentiale. Dette afspejles i flere veldrevne virksomheder, som er ledende i deres branche, men endnu ikke har en børsnoteret markedsværdi, der matcher den reelle værdi. 

”Udover Indiens egne positive vækst­udsigter kan den store interesse blandt investorerne dog i nogen grad tilskrives usikkerheden i forhold til Kina,” fremhæver Bjarne Gier. ”Det har fået flere globale investorer til at søge mod investeringer i Indien. Det har bidraget til en stærk prisudvikling, og de fleste indiske aktier ligger i dag ret højt i kurs.”

Made in India

Et af de områder, Indien har fokuseret på over de senere år, har været målet om at tage markedsandele i den asiatiske forsynings­kæde. Under regeringens initiativ "Made in India" er det blevet mere tiltrækkende for både lokale og udenlandske virksomheder at etablere eller flytte deres produktion til landet. 

”Mens Indien længe har været førende inden for medicin og udvikling af software, ser vi nu stigninger i andre sektorer,” udtaler Bjarne Gier. ”Især stigningen i produktionen af mobiltelefoner ses allerede som en stor succes, og underleverandører til giganter som Samsung og Apple har øget produktionen markant i Indien.”

Med øget urbanisering og en voksende gruppe velhavende kunder stiger efterspørgs­len på kapitalforvaltere i Indien også. Det skaber et gunstigt miljø for vækst og innovation i branchen.

Indien er i dag den femtestørste økonomi i verden.”

”Vi ser et stort potentiale i kapitalforvaltning i Indien. Branchen forventes at opleve en langstrakt vækstperiode i de kommende år,” uddyber Bjarne Gier. ”Det er ikke kun de traditionelle kapitalforvaltere, vi har i kik­kerten. Det er også leverandører af fx it og platforme til kapitalforvaltning, som er interessante. Især fordi de også kan udvide til andre lande i Asien.”  

Kan premierminister Modi vinde for tredje gang?

I juni går Indien, verdens største demokrati, til valg. Det nuværende regeringsparti med premierminister Narendra Modi i spidsen står ifølge meningsmålingerne til at vinde valget, og i så fald kan Modi sikre sig en tredje valgperiode. Indtil nu har han stået for flere reformer inden for finans, produktion og pengepolitik.

”En stor del af reformerne har haft til for­mål at forbedre landets økonomi på både kort og langt sigt,” forklarer Bjarne Gier. ”Men det har også været et mål at udvide adgangen til bankkonti og finansielle tjenes­ter til en større del af befolkningen, især i landdistrikterne, hvilket også har vist posi­tive resultater. Vi forventer derfor fortsat fokus på reformer.”

Dermed fortsætter Indien udviklingen og forandringen i årene fremover – fra de travle handelsgader i Mumbai til de stille rismarker i Kerala.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,2
Baseret på 8 anmeldelser