Magtkampen fortsætter mellem USA og Kina
12. apr. 2021 kl. 13:57
4530 visninger

Magtkampen fortsætter mellem USA og Kina

Tydelig bedring i fjernøstlige selskaber. Kina vil sikre sig økonomisk uafhængighed af USA og søger derfor strategiske kompetencer. Læs vores forventninger for Fjernøsten

Selskaberne i Fjernøsten oplever en tydelig bedring, hvilket afspejles i, at analytikernes indtjeningsestimater løftes. Vi ser fortsat et godt potentiale for fjernøstlige aktier, men der er også forhold, som kan trække i den modsatte retning på den korte bane. Efter et dollarfald i 2. halvår 2020 er dollaren på en stigende trend igen. Hvis dollarstyrkelsen fortsætter, kan det betyde modvind for aktier på Emerging Markets. Samtidig er de professionelle investorer nu allerede overvægtet i Emerging Markets i deres fonde. 
 

Udruldning af vacciner

Flere lande har nu gang i udrulningen af vaccinationsprogrammer, og flere vacciner er taget i brug. Det giver håb for regionen, der er afhængig af verdensøkonomien og turisme. Derfor var det også et tilbageslag, da der opstod mutationer af COVID-19. Indtil nu ser vaccinerne dog ud til kunne bekæmpe de kendte varianter.

Kina var i 2020 den eneste af verdens større økonomier, der oplevede en positiv vækst. Det har stillet landet i en anden situation end mange andre, da landet ikke på sammen måde har fået et økonomisk efterslæb, der direkte er afledt af pandemien. I forbindelse med den nationale årlige folkekongres blev der sat et officielt vækstmål for 2021 på 6 %. Regeringen gav udtryk for, at Kina ikke skal være hele verdens vækstmotor, men at landet i højere grad skal være selvforsynende inden for kritiske sektorer som fx semiconductors. Desuden vil Kina i de kommende år arbejde hårdt på at nedbringe CO2-udledningen markant. 

Mere fair konkurrence i Kina

Kina har den seneste tid øget fokus på at sikre en fair konkurrence blandt de store online-virksomheder. Selskaber som Alibaba har opnået en så stor magt, at regeringen i Beijing løfter øjenbrynene. Det så man fx med Ant Financials planer om en børsnotering, der gik i vasken, fordi regeringen ønsker øget kontrol med selskabets udlånspraksis i lyset af konkurrencen mod de statsejede banker. Tech-giganterne er et centralt våben over for USA i kampen om at blive verdens førende økonomi, så det er en hårfin balance for regeringen.

COVID-19 har medvirket til, at flere arbejder hjemme, og at der generelt har været stor efterspørgsel efter elektronik. I første kvartal blev Taiwan afkastmæssigt den store højdespringer, da landet er storleverandør af it-udstyr og -komponenter. 

Stærkt afkast fra Indien

Indien leverede et stærkt afkast i februar oven på offentliggørelsen af budgettet for 2021, og det blev fulgt op igen i marts. En mere ekspansiv finanspolitik end forventet af markedsdeltagerne var med til at løfte stemningen. Især de store kursstigninger set blandt de små- og mel-lemstore virksomheder viser, at risikoappetitten kom tilbage efter offentliggørelsen af budgettet. Det er også positivt, at regeringen forventer at privatisere flere statslige virksomheder, herunder en række statskontrollerede banker. Centralbanken holdt renten uændret, og landet fortsætter processen med at genåbne efter corona-krisen på trods af stigende smittetal.

Latinamerika fortsat præget af COVID-19

Chile blev Latinamerikas bedste performer i kvartalet og har indtil nu været et foregangsland ift. vaccineudrulningen, og i slutningen af marts havde mere end 35 % af befolkningen fået første stik. Landet er dog fortsat under lockdown, men forventningerne til væksten i 2021 er steget. 

I Brasilien og Mexico er antallet af smittede med COVID-19 fortsat højt. Håndtering i de to lande og ikke mindst de respektive præsidenters negligeringen af pandemiens konsekvenser og medfølgende risici har været under hård kritik. 

Det brasilianske aktiemarked faldt mere end 6 % i februar, efter at præsident Jair Bolsonaro fyrede direktøren for det statsejede olieselskab Petrobras. Investorerne frygter, at de ellers mere markedsvenlige tiltag, der er kommet fra regeringen, vil blive trukket tilbage i et forsøg på at øge præsidentens popularitet i befolkningen. Landets høje gæld har også lagt pres på den brasilianske valuta, der er svækket over den seneste tid. Centralbanken overraskede i marts med en rentestigning, der var større end forventet på baggrund af en kraftigt stigende inflation. Der kan være udsigt til flere rentestigninger.

Udvikling i COVID-19 stadig afgørende

Udviklingen i COVID-19 er fortsat afgørende for aktiemarkederne. Den allerstørste risiko er, at der opstår en ny mutation af virusset, som de eksisterende vacciner ikke kan håndtere. En anden risiko for aktiemarkedet generelt er, at de voldsomme økonomiske stimuli fra Bidens hånd kan resultere i inflationsfrygt og en problematisk stigende rentekurve. Centralbankerne står dog på investorernes side en rum tid endnu. 

Med Joe Biden som ny præsident i USA var der en vis forventning om, at konflikten mellem USA og Kina kunne blive nedtonet noget. I praksis har tonen mellem de to lande vist sig at være meget skarp. Vi forventer strukturelt, at Kina vil have stor fokus på at sikre de nødvendige kompetencer i strategisk vigtige sektorer. Kina vil med andre ord sikre sig økonomisk uafhængighed af USA. Derfor overvåger vi markedet for investeringsmuligheder inden for dette tema. 

Forventninger til den cykliske del af markedet

Vi forventer, at cykliske lande og sektorer vil klare sig godt igennem året. Vi har set en stor økonomisk vending i Singapore, og på samme måde ser vi Korea som værende et af de mest eksponerede lande mod en forbedret verdensøkonomi. Værdiansættelsen af koreanske aktier er samtidig også attraktiv. Sektormæssigt byder Finans, Materialer og Industri på bedre muligheder end de mere defensive sektorer som eksempelvis Forsyning, Stabilt forbrug og Sundhedspleje i vores optik. 

Helt overordnet vil udviklingen i fondens investeringstemaer have størst betydning for fondens relative afkast - herunder temaerne ’Grøn omstilling’, ’Bedring for cyklisk it’ og ’Normalisering efter COVID-19’, hvor vi under det sidste tema især har skruet op for eksponeringen mod ’Forbedrede markedsvilkår for finanssektoren’. 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,2
Baseret på 18 anmeldelser