Opløftende udsigter for Value?
16. nov. 2021 kl. 10:46
1677 visninger

Opløftende udsigter for Value?

Efter et positivt 3. kvartal ser det opløftende ud for valueaktier med godt gang i væksten og en høj opsparingsrate hos forbrugerne. Men kan COVID-19 spænde ben for en god afslutning på året?

De globale aktier steg 1,33 % men stigningstakten var noget lavere end tidligere kvartaler grundet en sur stemning på markederne i september. Primære årsager var stigende råvarepriser og dermed frygt for inflation og rentestigninger samt en tiltagende konkursrisiko blandt en af Kinas største ejendomsudviklere.

En bedre verden for valueaktier end for vækstaktier

Små og mellemstore valueaktier begyndte kvartalet skidt, men endte med en hæderlig september, hvor de stigende renter skabte efterspørgsel efter valueaktier.

Herfra ser det opløftende ud for valueaktier. Godt nok aftager væksten lige nu en smule, men vi ligger fortsat på et højt niveau, og forbrugernes opsparingsrate er høj. Det betyder, at der fortsat er tørt krudt at skyde med. Hertil kommer, at COVID-19 synes under kontrol for nu grundet stor udrulning af vaccinationsprogrammer. Selv hvis smitten skulle bluse op gående ind i efteråret, er der stor sandsynlighed for, at hospitalsvæsenet ikke vil opleve samme pres som tidligere.

Den største udfordring synes p.t. at være forsyningsproblemer. Der er stadigvæk store problemer i hele forsyningskæden grundet efterdønninger fra COVID-19 og nedlukning af store og vigtige havne i Kina. Det kan fortsat medføre varemangel og prisstigninger, som kan presse inflation og renter yderligere i vejret, men i en relativ verden er det en bedre verden for valueaktier end for vækstaktier.

Stigende renter skabte efterspørgsel efter valueaktier

Som vi ofte har skrevet om, er stigende renter i en relativ verden godt for valueaktier og skidt for vækstaktier. Det er gift for vækstaktierne, da de har langt størstedelen af deres indtjening ude i fremtiden. Det betyder, at når man tilbagediskonterer deres fremtidige indtjening til nutiden for at værdiansætte dem, vil en højere diskonteringsrente medføre en lavere værdiansættelse alt andet lige.

Valueaktier bliver ikke ramt nær så hårdt, da en stor del af deres værdi så at sige ligger i nutiden – de har ikke den samme vækst og dermed heller ikke lige så stor en del af deres værdi liggende ude i fremtiden. Det er netop en af grundene til, at de er billigere i udgangspunktet. Kort fortalt er valueaktier mindre rentefølsomme end vækstaktier.

Risikofaktorer fremadrettet

Den største risiko på den korte bane er en korrektion grundet et dyrt og overophedet aktiemarked. Denne risiko er dog mindre end tidligere, da vi allerede har set en mindre korrektion udspille sig i september. En anden aktuel risiko, som naturligvis også hænger sammen med førstnævnte, er det tiltagende inflationspres. Viser prispresset sig at være mere end kortvarigt, vil det presse centralbankerne til at reagere med renteforhøjelser, hvilket vil være væksthæmmende for aktiemarkedet som helhed. Endelig er en genopblusning i COVID-19 en risikofaktor, man naturligvis skal have på sin radar.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,1
Baseret på 16 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig