07. jul. 2020 kl. 14:25
2480 visninger

Stigende appetit på risiko i juni

Risikovilligheden har været stigende i juni, hvorfor aktiemarkederne generelt har været stigende. Læs videre i denne månedskommentar af fondsdirektør Niels Skovvart.

På globalt plan har der været tale om en stærk fremgang i indkøbschefernes syn på fremtiden, hvilket vidner om, at vi økonomisk har lagt de værste følgevirkninger af corona-pandemien bag os. Den tyske regering har barslet med en stor økonomisk hjælpepakke, og Den Europæiske Centralbank har udvidet og forlænget sin kvantitative lempelse. Arbejdsmarkedsrapporten fra USA var stærkere end forventet, og der har været stor fremgang i detailsalget i USA. Hertil kommer, at bilsalget i USA og Kina viser fremgang. Disse forhold har overskygget det stigende antal tilfælde med corona i USA og centralbankernes generelt negative vurderinger af økonomierne. 

Risikovilligheden har været stigende i juni, hvorfor aktiemarkederne generelt har været stigende, og merrenterne på højrenteobligationerne i forhold til sammenlignelige amerikanske statsobligationer har været faldende.  

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været nogenlunde uforandrede i juni. Mexico og New Zealand udgør de største undtagelser med henholdsvis et rentefald på 0,32 %-point og en rentestigning på 0,12 %-point. 

De sydeuropæiske renter har været faldende. Det kan tilskrives, at forventninger om en fælles finansiering af de store europæiske hjælpepakker har øget investorernes tillid til obligationer herfra. I USA steg de ti-årige statsobligationer med beskedne 0,02 %-point til 0,67 %. 

Valutaerne er generelt blevet svækkede over for euroen med den japanske yen som en undtagelse blandt de store valutaer. I den modsatte ende befinder mexicanske pesos og britiske pund sig med en svækkelse på henholdsvis godt 5 % og 1 %.  

Afdeling International har med et afkast på -1,0 % klaret sig dårligere end sit benchmark i juni. Valutarisk har overvægten i mexicanske pesos mere end modvirket det positive bidrag fra overvægten i japanske yen. 

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i juni. De tiårige statsrenter er faldet med 0,08 %-point til -0,34 %.  De danske realkreditobligationer har ligeledes nydt godt af stigende efterspørgsel efter denne type obligationer.  Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks, da de har en stor overvægt af realkreditobligationer. 

Virksomhedsobligationer
Den øgede appetit på risiko har bevirket, at renterne og merrenterne til sammenlignelige amerikanske statsobligationer på virksomhedsobligationer er faldet i juni. Det har været mest udpræget på obligationer med kreditkvaliteten High Yield.   

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,82 %, hvilket var en smule bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 3,9 %, hvilket var betydeligt bedre end benchmarkafkastet. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 1,92 -24 bp -39 bp
High Yield 4,71 -43 bp 139 bp
US 10Y Treasury 0,65 2 bp

-127 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene udstedt i hård valuta havde også medvind stammende fra den generelle større appetit på risiko og fra oliepriserne, som steg 26 % i juni. Renterne på udstedelserne i lokal valuta var stort set uforandrede. Valutarisk var der modvind.  

I juni har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 3,43 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -0,5 %.

HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig på niveau med sit benchmark og HøjrenteLande Valuta en smule bedre. De øvrige HøjrenteLande-afdelinger har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. 

De modne aktiemarkeder
Fremgang i en række fremadskuende nøgletal som fx PMI i en række lande samt de store finans- og pengepolitiske pakker i USA og Europa var med til at sætte en generelt positiv stemning på de finansielle markeder. Hertil kom stærke tal for arbejdsmarkedet i USA.  

Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder. Industriproduktionen faldt med hele 25,9 % i maj, hvor der var ventet et fald på 23,1 %. Detailsalget skuffede med en stigning på 2,1 i maj, hvor der var ventet en stigning på 3,0 %.  

Europæiske aktier klarede sig bedst blandt de store aktiemarkeder. Markederne var understøttet af, at de ledende indikatorer viste stor fremgang. PMI for fremstillingsindustrien i Eurozonen steg fra 39,4 til 46,9 og i servicesektoren fra 30,5 til 47,3. Hertil kom, at Den Europæiske Centralbank hævede niveauet for sine obligationskøb afledt af corona-pandemien fra 600 mia. EUR til 1.350 mia. EUR. Samtidig blev tidsperioden for købene forlænget frem til ultimo juni 2021. De italienske aktier klarede sig bedst i Europa i juni.  

De tyske aktier gjorde det også godt. Det tyske ifo-indeks steg til 86,2 fra 79,7. Den tyske regering har vedtaget en stimuluspakke på 130 mia. EUR, som bl.a. indeholder udbetaling på 300 EUR pr. barn til børnefamilier. Hertil kommer, at momsen er blevet reduceret i 2. halvår fra 19 % til 16 %, rabatten på køb af elbiler bliver fordoblet, og energipriserne bliver reduceret. 

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de danske aktier sig bedst, hvorimod det norske aktiemarked med et negativt afkast var blandt de dårligste i juni på globalt plan. 

I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier AP Møller-Mærsk-selskaberne (+18 %) og DSV (+14,4 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Coloplast (-8,6 %) og Demant (-7,6 %). 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har gjort det bedre end sit benchmark. Afdeling Tyskland har klaret sig noget dårligere end sit benchmark. Det skyldes en overvægt i finans- og industriselskaber samt en undervægt i selskaber inden for cyklisk forbrug og kommunikationsservice. Afdelingen har øget sit investeringsniveau fra 90 % til 100 % i løbet af juni. 

Vækstaktierne klarede sig også i juni på globalt plan bedre end valueaktierne, bl.a. trukket af de store it-selskaber som Apple, Amazon og Microsoft. Denne tendens har ikke gjort sig gældende i Europa, hvor it-selskaberne har været under pres. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juni

Kilde: Datastream

Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark i USA og Verden. Derimod har der været tale om outperformance i Europa.  

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig bedre end aktierne fra de modne markeder i juni. Det er en logisk følge af den stigende appetit på risiko. Aktierne fra Kina, Hongkong og Taiwan førte an. Det kan tilskrives, at reaktionerne fra Vesten på den nye nationale sikkerhedslov for Hongkong blev svagere end forventet, og at nøgletallene for den kinesiske økonomi viser fremgang. Aktier fra Taiwan og Sydkorea nød godt af en kraftig stigning i handelen med halvledere. 

I Latinamerika var Brasilien lyspunktet med store stigninger i aktiekurserne, bl.a. hjulpet på vej af centralbankens nedsættelse af styringsrenten med 0,75 %-point til 2,25 %. De lave renter har medvirket til, at investorerne er søgt væk fra obligationsinvesteringer og over i aktier. 

Centralbanken i Mexico har også sænket sin styringsrente i juni – og det med 0,5 %-point til 5 %. Det var ikke nok til at modvirke den negative impuls fra de økonomiske nøgletal, som over en bred kam var svagere end forventningerne hertil. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland var påvirket negativt af svagere end forventede nøgletal. Fx faldt produktionen i industrien med 9,6 % på årsbasis, hvor der var forventet et fald på 8,3 %. 

Vore afdelinger på Emerging Markets har med undtagelse af Latinamerika klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Fjernøsten og Globale EM-aktier.

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som netop er publiceret på hjemmesiden. 

Overordnet set, er det fortsat vurderingen, at på de modne obligationsmarkeder, hvor renten i dag er lav, er det svært at få høje afkast. Afkastpotentialet er større på højrenteafdelingerne. Aktiemarkederne forventes fortsat at være understøttet af rigelig og billig likviditet.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3
Baseret på 5 anmeldelser

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet