Tech-selskaberne lægger sig klart i front

Visninger: 2240 Dato: 30. jul. 2020 kl. 08:53

Afkastet blandt selskaberne i it-sektoren har lagt en pæn afstand til resten af sektorerne i det store globale aktieindeks.

Kursudviklingen på aktiemarkederne i år har budt på store udsving. Fra store kursfald i februar og marts til stigende kurser i april og frem. Men alle aktier er ikke steget lige meget, og perioden viser, at der er store forskelle i afkastet blandt de forskellige sektorer i verdensindekset (MSCI World AC).

IT-selskaber går forrest
Udbruddet af COVID-19 og et væld af hjælpepakker fra mange regeringer og centralbanker har betydet store udsving i aktiekurserne på de børsnoterede selskaber verden over. Forårets periode med nedlukninger og kun langsomme genopretninger af mange landes økonomier har givet store omvæltninger i flere sektorer og stresstestet mange virksomheders forretningsmodeller og balancer.    

Midt i en coronatid har teknologiselskaberne været en storleverandør til mange af de ydelser, som har været efterspurgt i det, man kan kalde Stay@home-perioden. Ydelser som fx videomødeudstyr må der også fremadrettet forventes at være en høj efterspørgsel efter. 

Det har betydet, at IT-sektoren er kommet klart bedst igennem perioden med et flot positivt afkast på knap 16 % i år, mens afkastet for det samlede verdensindeks fortsat er negativt med -2,5 %. 

Hvad er et aktieindeks - læs mere her

Højdespringere trækker forbrug op
Næst efter IT-sektoren følger - måske lidt overraskende – de cykliske forbrugsaktier, som afkastmæssigt ligeledes kan fremvise et pænt afkast for i år. Sektoren dækker et bredt spektrum af selskaber fra platformvirksomheder som Amazon, Alibaba, HelloFresh og Zalando over klassiske mærker som LVMH og H&M til rejsebranchen og bilproducenter som Tesla.

Indenfor sektoren finder man også selskaber med store udfordringer og negative afkast, men omvendt er flere af selskaberne i denne sektor at finde blandt årets højdespringere på kurslisterne. Det er forklaringen på, at sektoren samlet set ligger godt i år med et afkast på knap 8 %. 

Sektorer i MSCI World AC Afkast
IT 15,6 %
Cyklisk forbrug 7,9 %
Sundhed 5,4 %
Kommunikation 2,2 %
Materialer 0,2 %
Stabilt forbrug -0,9 %
Forsyning -3,7 %
Industri -9,8 %
Ejendomme -13,7 %
Finans -21,3 %
Energi -37,5 %

* Data pr. 29. juli 2020. Kilde: Bloomberg og Sydinvest 

Den tunge ende
I den tunge ende af listen over sektorer, som har haft store udfordringer i år findes energi og finans, som afkastmæssigt er mest trængt. Her ser vi negative afkast på mellem -38 og -21 %. Energi er tynget af nedlukninger og manglende efterspørgsel samt investorernes stigende fokusering på ESG. Finans er ramt af lave renter, mindre lånelyst, stigende kredittab og udskydelsen af udbytter og aktietilbagekøb til 2021. 

Investeringer blandt Sydinvest blandede fonde
I Sydinvest blandede fonde har vi haft en relativ stor eksponering mod IT-selskaberne især i USA. Vi har også haft fokus på forbrugsaktier, herunder de store platformvirksomheder samt el-bilproducenten Tesla. Samtidig har vi kun haft en lille eksponering mod energi og en mindre eksponering mod finans i år. 

Eksponeringen mod disse sektorer og selskaber har bidraget positivt til afkastudviklingen på aktiesiden i de blandede fonde i år. 

For Sydinvest af seniorporteføljemanager Bjørn Schwarz, Sydbank

Tilbage