06 | 06 - Hvad er investering?

Hvad er et aktieindeks?

Du har sikkert hørt forskellige aktie- eller investeringsindeks omtalt i nyhederne - måske uden at lægge mærke til det. Her kan du læse, hvorfor de er vigtige, og hvordan de bruges til at vise udviklingen inden for både aktie- og obligationskurser.

I korte træk: Hvad er et aktieindeks?

  • Et aktieindeks viser kursudviklingen på et givent marked.
  • Aktieindeks spiller en central rolle i styringen af risiko og evaluering af performance for aktieporteføljer.
  • Det danske aktieindeks OMX C25 (kendt som C25-indekset) viser kursudviklingen i de 25 mest omsatte selskaber i Danmark. 
  • Den noterede kapital, der er tilgængelig for markedet, kaldes ‘free float’.

Hvorfor er aktieindeks vigtige?

Hvad er C25, DAX eller Dow Jones? De fleste investorer interesserer sig mest for de enkelte aktier, obligationer eller investeringsforeninger i deres portefølje. Men oftest har udviklingen på hele aktiemarkedet også stor betydning for de enkelte aktier, og der ser man ofte på forskellige indeks, der afspejler markederne. Det danske aktieindeks OMX C25 viser kursudviklingen hos de 25 mest omsatte selskaber i Danmark vægtet efter markedsværdi.

Hvad bruges aktieindeks til?

Aktieindeks spiller en central rolle i styringen af aktieporteføljer og har to overordnede roller i porteføljestyringen: styring af risiko i forhold til aktieindekset og evaluering af performance. I porteføljesammenhæng kalder man det aktieindeks, som man måler sig op imod, for benchmark.

Hvem udbyder aktieindeks?

Der er mange udbydere af aktieindeks. De forskellige fondsbørser tilbyder en lokal dækning af de markeder, som de opererer på. På globalt plan er Morgan Stanley Capital International, MSCI, en af de førende leverandører af alle mulige slags aktieindeks.

Markedsvægtning – hvordan beregnes et aktieindeks?

Størrelsen af den noterede kapital i de enkelte selskaber spiller en rolle i hovedparten af de aktieindeks, som beregnes i dag. Her bliver kurserne vægtet efter selskabsstørrelse. Det betyder, at kursudviklingen i det største selskab fylder mere end kursudviklingen i det mindste.

Vægtningen kan have stor betydning for udviklingen i et aktieindeks. Lad os illustrere dette ved et eksempel. Vi betragter tre selskaber: A, B og C. A er et lille selskab, B et mellemstort og C et stort selskab.

Selskab Noteret kapital
(mio. kr.)
Kurs 
dag 1
Kurs 
dag 2
Ændring
A 10 5 7 40,0 %
B 100 10 13 30,0 %
C 390 15 13 -13,3 %
I alt 500      
Simpel indeksværdi   10 11 10,0 %
Markedsvægtet indeksværdi   13,8 12,88 -6,7 %


Den simple indeksværdi (gennemsnittet af de tre kurser) viser, at markedet er steget med 10 % fra den ene dag til den anden. Dette er fx metoden, der benyttes til beregningen af det amerikanske indeks Dow Jones Industrial. Da langt det største selskab er faldet i værdi, viser den markedsvægtede indeksværdi en anden udvikling, i dette eksempel et direkte fald i indekset med 6,7 %. Sådan vægtes det danske OMX C25-indeks. Det er altså ikke lige meget, hvordan man beregner indekset.

Den generelle udvikling på aktiemarkedet eller udviklingen inden for bestemte brancher kan beskrives gennem forskellige former for aktieindeks. Herudover benyttes indeksene også til at måle kvaliteten af den porteføljepleje, som professionelle kapitalforvaltere leverer. Man kan desuden spekulere i generelle markedsbevægelser eller afdække den generelle markedsrisiko i en aktieportefølje via afledte finansielle instrumenter baseret på disse aktieindeks.

Free float – ikke al kapital kan købes.

Oprindeligt var aktieindeksene typisk baseret på hele den noterede kapital i de underliggende aktier, men virkeligheden var, at ikke hele den noterede kapital var tilgængelig for investorerne. Fonde, selskaber og institutionelle investorer kan besidde store poster i et selskab, som af politiske årsager ikke kan omsættes – og dermed ikke er en del af markedet.

Når man i dag konstruerer et aktieindeks, er det normen, at man korrigerer for, at hele den noterede kapital ikke er tilgængelig på markedet. Den del af den noterede kapital, som er tilgængelig for markedet, kaldes ”free float”. Det er den del af investeringsuniverset, som er tilgængelig for porteføljemanagere. Det er netop for at tilgodese deres interesser, at aktieindeks er vundet frem. Her baseres vægtningen af de enkelte selskaber på free float og ikke på hele den noterede kapital.

Dow Jones Industrial Average: Amerikansk aktieindeks over de 30 største aktieselskaber i USA (simpelt indeks)

S&P 500: Amerikansk aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder (markedsvægtet indeks)

NASDAQ OMX C25: Dansk aktieindeks, også omtalt som C25-indekset, over de 25 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (markedsvægtet indeks)

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt