Ansvarlighed i Sydinvest

I Sydinvest har vi fokus på ansvarlige investeringer

Alle fonde i Sydinvest investerer ansvarligt, men der er forskel på, hvordan vi arbejder med ansvarlighed. 

I 2010 underskrev Sydinvest FN´s principper for ansvarlige investeringer (PRI). I Sydinvest betyder det, at vores investeringsspecialister inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med deres aktie- eller obligationsporteføljer.

Professionel samarbejdspartner
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold. Hvis det ikke er tilfældet, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabernes adfærd.
Sustainalytics har et samarbejde med kapitalforvaltere over hele verden, som sammen med Sydinvest giver en væsentlig større indflydelse, end hvis vi alene gik i dialog med selskaberne. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Selskaber som er ekskluderet fra vores investeringsunivers

Selskaber som er ekskluderet fra ESG+

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav.  Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Lande som er ekskluderet fra vores investeringsunivers

Lande som er ekskluderet fra vores ESG+ investeringsunivers