Bæredygtige investeringer i Sydinvest

Vil du gøre en positiv forskel for verden, så kan du også gøre det med dine investeringer.

I Sydinvest tager vi nemlig miljø, sociale forhold og god selskabsledelse med i overvejelserne, når vi udvælger virksomheder til vores fonde.

På den måde kan du være med til at trække verden i den rigtige retning.

Træk verden i den rigtige retning

Hensyn til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse gør en forskel for udviklingen

Environmental

Social

Governance

ESG er vores guide, når vi investerer

Når vi i Sydinvest som investeringsforening udvælger de virksomheder, vi investerer i, er bl.a. CO2-udledning, ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpelse af korruption også væsentlige kriterier. Her er ESG en god målestok og derfor et fast arbejdsredskab, når vi investerer dine penge. På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Fonde med ekstra fokus på bæredygtighed og ansvarlighed

Du kan også vælge at investere i en række fonde, hvor der er skærpede krav til ansvarligheden.

Blandede Obligationer ESG
Fonden investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2

Bæredygtige Aktier
Fonden investerer i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2

Morningstar Sust. Leaders Index
Fonden investerer i de 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed
 

HøjrenteLande Mix ESG
Fonden inddrager yderligere kriterier i relation til ESG i sammenligning med de øvrige højrentelandeafdelinger

Investér i verdens mest bæredygtige virksomheder

Vælger du Morningstar Sustainablity Leaders Indeks, investerer du i de 100 selskaber i verden, som går forrest i omstillingen til en bæredygtig fremtid – målt ud fra ESG-faktorer. Det er virksomheder, som vi tror på kan skabe en positiv forskel – både for verden og for dit afkast. Fonden er ikke en grøn afdeling, men investerer i selskaber, som er gode til at håndtere ESG-risici.

Sådan arbejder vi

Når vi investerer dine penge, holder vi løbende øje med hver enkelt virksomheds indsats for bæredygtighed.

Vi udvælger…

Udvælgelse af
aktier ud fra bl.a.
ESG-faktorer

Vi går i dialog…

Dialog med selskaber om bæredygtighed via aktivt ejerskab

Vi ekskluderer…

Eksklusion af selskaber og lande, som ikke lever op til krav

Steffen Ussing, direktør i Sydinvest

Hos Sydinvest er bæredygtighed langt mere end grøn omstilling. Ansvar for samfundet og det enkelte menneske spiller også en stor rolle, når vi investerer dine penge

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN formulerede i 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er indsatsområder for det globale samfund, men de er også vigtige for investorer som Sydinvest. Mens de omkringliggende samfund tager skridt imod at opfylde målene, vil selskaber og virksomheder tilpasse sig og i mange tilfælde lede udviklingen frem mod opfyldelsen af verdensmålene. Det betyder, at de vil ændre deres produkter, forretningsgange og lignende. Det giver muligheder for selskaberne, men byder også på udfordringer.

For Sydinvest er det vigtigt at følge med i, hvad den øgede fokus på de 17 verdensmål kan få af betydning for selskaberne og vores investeringer. Ved at investere ansvarligt og holde fokus på ESG-faktorerne påvirker vi samtidigt de 17 verdensmål i den rigtige retning.

Sydinvests bæredygtige værdigrundlag

Hos Sydinvest investerer vi altid for at skabe størst muligt afkast  – men ikke på bekostning af ansvarligheden. Derfor vil vi heller ikke investere i virksomheder, der krænker internationale konventioner og normer, når det fx gælder menneskerettigheder og miljø.

    

Ansvarlige mål og virkemidler

FN’s principper
Allerede i 2010 skrev Sydinvest under på FN’s principper for ansvarlige investeringer

Politik for aktivt ejerskab
Vi går i dialog med virksomheder, da vi kan trække dem i en mere bæredygtig retning

Vil du i gang
med bæredygtige
investeringer?

Spørg din rådgiver i dit pengeinstitut til råds og find ud af, hvordan
dine penge kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Skal vi holde
dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyt fra investeringsmarkedet.