Aktieåret 2022
07. jan. 2022 kl. 08:38
8086 visninger

Aktieåret 2022

2021 blev et flot aktieår, men hvad med 2022? Vi forventer fortsat positive aktieafkast, men risikoen er ikke ubetydelig. Læs vores vurdering af det kommende år på aktiemarkedet.

At spå om fremtiden vil vi i Sydinvest helst overlade til andre. Det er verden for usikker og spændende til, og der kan til enhver tid dukke problemer eller muligheder op, som ingen kunne forudsige.

Men vi kan se på finansmarkederne og give vores bedste vurderinger af, hvordan vi ser mulighederne ud fra de forudsætninger, der er lige nu. Derfor får du her vores vurdering af aktieåret 2022.

Stor interesse for aktier

2021 blev et endnu et år, hvor flere obligationsinvestorer søgte mere risiko grundet de lave renter. Dermed var den samlede interesse for aktieinvesteringer fortsat høj og stigende.

Frygten for Omikron, flaskehalse i produktionen, højere inflationsforventninger og pengepolitiske stramninger var i 2021 ikke at spejle i aktieafkastet, som på globalt plan præsterede et afkast på 28 % for 2021 målt i danske kroner.

Vi forventer også positive aktieafkast i 2022, men lavere end hvad vi har været vidne til de seneste år. Her er det dog vigtigt at understrege, at risikoen ikke vil være ubetydelig, da forventningerne til virksomhederne er høje efter flere års positive afkast.

"Vi forventer også positive aktieafkast i 2022, men lavere end hvad vi har været vidne til de seneste år."
Hvad er et aktieindeks?
Læs også

Hvad er et aktieindeks?

Læs artikel

Pengepolitisk opstramning

Når vi ser ind i det nye aktieår, må vi samlet set forvente perioder med større udsving end i 2021 som følge af den varslede pengepolitiske opstramning.

Udmeldingerne fra den amerikanske forbundsbank, Fed, i et nyligt referat viser overraskende hårde toner fra banken og indikerer, at aktiekursmodvinden i 2022 kan komme tidligt. Den øger ret beset risikoen for negative aktieafkast i 2022. Det ligner også første indikation af, at Fed kan fejle i den vigtige balancegang mellem at afværge alvorlig turbulens på de finansielle markeder og den samtidige belastning af den dybt forgældede verdensøkonomi med højere renter.

De strammere toner fra Fed styrker vores syn på, at den pengepolitiske opstramning i 2022 kommer til at spille en væsentlig større rolle på aktiemarkedet end Omikron-nedlukninger. Konsekvensen kan blive, at de dyreste dele af aktiemarkedet kommer i størst modvind.

Nødvendigt med indtjeningsoverraskelser

Ser man på de modne aktiemarkeder, er prisfastsættelsen ikke længere billig målt efter historiske alen, men kan lettere retfærdiggøres, hvis prissætningen sættes i forhold til de stadig lave renter. Særligt USA kan forekomme dyrt. Der skal derfor komme indtjeningsoverraskelser for at sikre fortsatte positive afkast. De aktuelle forventninger om en indtjeningsvækst på 6,9 % i 2022 ser dog behersket ud og bør derfor kunne overgås i de fleste regioner.

Vi mangler fortsat at se effekten af de restriktioner og nedlukninger, som Omikron-varianten har affødt. Skulle de fortsætte ind i det tidlige forår, kan det give benspænd for afkastene, men dette er dog ikke vores forventning.

"Der skal derfor komme indtjeningsoverraskelser for at sikre fortsatte positive afkast."

Europa frem for USA

De strammere toner fra Fed styrker dog vores syn på, at den pengepolitiske opstramning i 2022 kommer til at spille en væsentlig større rolle på aktiemarkedet end Omikron-nedlukninger. Konsekvensen kan blive, at de dyreste dele af aktiemarkedet kommer i størst modvind.

Vi ser derfor mere positivt på det billige europæiske aktiemarked end det dyre amerikanske.

Kina kan bestemme retningen

Selvom aktier fra Emerging Markets ikke er dyre målt på nøgletal, vil de være udfordret på væksten af Kinas nultolerance over for COVID-19 og nogle betydelige Evergrande-relaterede problemer på boligmarkedet.

På Emerging Markets forventer vi, at Kina vil være en af de bestemmende faktorer for aktieafkastet i 2022. Skulle Kina begynde at stimulere til forskel fra den regulering, som fandt sted i 2021, vil det kunne udløse en større efterspørgsel efter fjernøstlige aktier.

Hvilke sektorer er mest favorable?

Med afsæt i de globale faktorer, som påvirker aktiemarkedet, vurderer vi potentiale og prisfastsættelse af de enkelte sektorer både globalt og i hver region. Vi ser derfor også på, hvilke sektorer, vi mener, har de bedste vilkår i 2022. Det gør vi på baggrund af prisfastsættelse, rentefølsomhed, og om sektorerne er i fremgang eller tilbagegang.

Her arbejder vi med følgende sektorer som de mest favorable at investere i igennem 2022. Alt efter, hvordan markedet ændrer sig i løbet af året, vil vi helt givet se anderledes på sektorerne undervejs.

  • Energi
  • Teknologi
  • Kommunikation
  • Cyklisk forbrug
  • Finans

 

Vi forventer samtidig, at forsyning vil være den mindst rentable sektor for aktiemarkedet det kommende år.

Nogle af de faktorer, vi lægger vægt på i vurderingen af sektorerne, er deres rentefølsomhed, som er særlig relevant for det kommende år. Hertil vurderer vi på en lang række faktorer, som har oplevet et skifte i efterdønningerne af COVID-19. Bl.a. fokus på digitalisering, udvikling i forbrugertillid, udrulning af 5G, medieforbrug og fokus på den bæredygtige omstilling.

Hvor ligger potentialet?

For det kommende år mener vi, at det største potentiale ligger i regioner med lavere prisfastsættelse, hvilket for 2022 vil være europæiske og fjernøstlige aktier.

Vi forventer samtidig, at finanssektoren vil kunne drage fordel af de stigende renter og rentemarginaler, at kommunikation og teknologi vil være i fortsat vækst, og at cyklisk forbrug samt energi har et stort potentiale for 2022.

Uagtet region og sektor forventer vi i øvrigt, at aktier, som er eksponeret imod den bæredygtige omstilling, vil have langsigtet medvind pga. den statslige og politiske velvilje.

Skulle inflationen vise sig ikke at være forbigående, men i stedet at bide sig fast, vil valueaktier forventeligt være at foretrække. Det kan derfor være en god type aktier at holde skarpt øge med.

Aktivt forvaltede fonde

Afkast i investeringsfonde er en kombination af markedsafkastet og performance. Selv på markeder med ikke optimale vilkår vil det være muligt at generere pæne afkast ved selektivt at udvælge de dele af markedet, som er undervurderede eller endnu ikke har udlevet sit potentiale.

I det forgangne år modtog Sydinvest prisen for Danmarks bedste investeringsforvalter i 2021, som kåres af det finansielle tidsskrift CFI.co. Dette var et resultat af ekstraordinært flotte afkast, som kom investorerne til gode - selv på markeder, der ellers var udfordrede.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4
Baseret på 67 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig