08. jun. 2023 kl. 09:14
7968 visninger

Aktiemarked præget af kunstig intelligens og IT-aktier

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence) var mantraet, som styrede det amerikanske aktiemarked i maj. Et selskab som NVIDIA steg 41 %, hvilket smittede af på andre AI-aktier. Læs mere i fondsdirektørens månedskommentar.

USA havde på godt og ondt en stor indvirkning på markedsudviklingen i maj. På den negative side talte bekymringer om soliditeten i de amerikanske lokalbanker og slutspillet om det amerikanske gældsloft, som heldigvis fandt en løsning i slutning af måneden. På den positive side var det store fokus på kunstig intelligens, som fik investorerne til at trække imod de store amerikanske it-selskaber.

I Europa er kerneinflationen fortsat på et for højt niveau, hvilket indikerer højere styringsrenter fra Den Europæiske Centralbank. Udviklingen på de europæiske aktiemarkeder har derfor været sløj.

De ledende centralbanker i Verden startede måneden med at forhøje styringsrenterne med 0,25 %-point, også Danmarks Nationalbank. Det var helt i tråd med forventningerne. Federal Reserve har signaleret pause i renteforhøjelserne, hvorimod det må anses for givet, at Den Europæiske Centralbank forhøjer sin styringsrente yderligere i bestræbelserne på at komme den høje kerneinflation til livs.  

Nøgletallene fra Kina skuffer en smule, så den forventede genrejsning af kinesisk økonomi sker langsommere end forventet og håbet. Hertil kommer en mulig ny omgang Covid-19, som medvirker til en vis tilbageholdenhed hos forbrugerne.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er steget i maj. De største rentestigninger var at finde i Storbritannien, Australien og USA. I USA steg renten på de ti-årige statsobligationer med 0,22 %-point.

Til gengæld faldt de europæiske obligationsrenter. Rentefaldet var størst i Schweiz, men også obligationsrenterne i Eurozonen så beskedne fald.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Euroen og dermed kronen blev svækket over for de fleste valutaer. Den mexikanske peso kom stærkest igennem måned med en styrkelse på næsten 5 %, men den amerikanske dollar var med en styrkelse på godt 3 % også godt med. Blandt de få valutaer, som blev svækket over for euroen, finder vi svenske og norske kroner samt den tyrkiske lira, argentinske peso og den sydafrikanske rand. Sidstnævnte blev svækket med 4,4 % i maj over for euroen til det svageste niveau nogensinde bl.a. som følge af salg af våben til Rusland og store udfordringer med strømforsyningen. Den tyrkiske lira blev negativt påvirket af bl.a. genvalget af Erdogan til præsident i Tyrkiet. 

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i maj. Renterne på realkreditobligationer var ligeledes faldende, men ikke i samme omfang som statsobligationerne.   

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i maj

Kilde: Datastream

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig dårligere benchmark grundet overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i afdelingernes benchmark. Korte Obligationer har givet et afkast tæt på sit benchmarkafkast.  

Virksomhedsobligationer

Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede rentestigninger på niveau med amerikanske treasuries. Rentestigningerne på High Yield-obligationer, HY, steg noget mindre i maj, og rentespændet til sammenlignelige treasuries faldt derfor.  

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,11 %, hvilket var på niveau med afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,94 %, hvilket var bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,13 24 bp -2 bp
High Yield 7,54 9 bp -13 bp
US 10Y Treasury 3,65 22 bp -19 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Faldende råvarepriser, herunder oliepriser, var negativt for obligationer fra højrentelandene udstedt i hård valuta. Det samme var de stigende treasuryrenter. Renterne på udstedelserne i lokal valuta var derimod faldende, samtidig med at lokalvalutaerne generelt blev styrkede.    

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I maj har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -0,82 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 1,83 %.

HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig på niveau med sit benchmark, hvorimod HøjrenteLande Valuta har gjort det dårligere end sit benchmark, hvilket skyldes, at afdelingen investerer i obligationer med en lavere rentefølsomhed end benchmark. De øvrige højrentelandeafdelinger, som alle har et indhold af obligationer udstedt i hård valuta, har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks i maj.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder gav et afkast på 2,5 % målt i kroner i maj. Den styrkede amerikanske dollar står for en stor del af afkastet målt i kroner. Den amerikanske økonomi viser overraskende stor styrke, men det var ikke herfra, at aktiemarkedet hentede inspiration. Kunstig intelligens, Artificial Intelligence forkortet AI, var mantraet, som styrede det amerikanske aktiemarked. Et selskab som NVIDIA steg 41 % i maj, hvilket havde afsmitning på andre aktier, som havde en snært af AI i sig. Fx steg Alphabet 18,4 % i maj.

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder. Investorerne har igen fået øje på Japan, som har mange teknologiselskaber. De foretrækkes fremfor de kinesiske, som er tynget af konflikterne mellem Kina og Vesten.

I Europa fortsætter de ledende indikatorer for virksomhederne med at skuffe. Industritilliden har således været faldende både i Tyskland og EU. Til gengæld ser forbrugerne en anelse mere optimistisk på tilværelsen, bl.a. understøttet af en faldende arbejdsløshed. De europæiske aktier klarede sig dårligst blandt de toneangivende regioner.

I Skandinavien, som var præget af negative afkast, klarede de danske ske efterfulgt af de norske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Carlsberg (+11,7 %) og Vestas (+6,4 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Pandora (-11,1 %) og Coloplast (-9,4 %). Finland var det svageste marked med bredt funderede kursfald. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark i maj. Afdelingen har fastholdt sin gearing til 0 i løbet af maj.

Den stærke performance i de store amerikanske it-selskaber udgjorde en massiv modvind for små og mellemstore valueaktier. Afdelingerne med ligevægt og value har derfor alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks i maj. Europa Ligevægt & Value kom nådigst igennem måneden, hvorimod de andre ligevægt- og valueafdelinger var langt fra benchmarkafkastene.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i maj

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets kunne med et afkast på 1,8 % ikke helt følge med aktierne fra de modne markeder. Også her var it-sektoren den store trækhest. Det kan bl.a. aflæses af, at den stærke performance i Taiwan efterfulgt af Sydkorea. Derimod var Kina ramt af bekymringer for væksten og en mulig anden bølge af Covid-19. Det var også i Kina man så de dårligste sektorafkast i fast ejendom og materialer.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore fjernøstelige aktieafdelinger og globale EM-aktieafdelinger har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks, hvorimod BRIK-afdelingerne er en smule efter benchmarkafkastet.

Udsigter

Med forhøjelsen af det amerikanske gældsloft er et usikkerhedsmoment fjernet fra de finansielle markeder. Inflationen og den generelt høje økonomiske aktivitet spøger dog stadigvæk og lægger et vist pres på centralbankerne. Forbundsbanken i USA har signaleret pause i de pengepolitiske stramninger. Det udelukker imidlertid ikke yderligere stramninger, hvis data ikke udvikler sig i den rigtige retning.

Vi nærmer os en sommerperiode, som kan medføre mindre aktivitet og mere stille markeder. Det er derfor også forventningen, at vi går en forholdsvis stabil periode i møde med nogenlunde uforandrede obligationsrenter og svagt stigende aktiemarkeder.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,3
Baseret på 13 anmeldelser